Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen IT-aandelen bieden beleggers ‘bescherming’

donderdag 18 juni 2020

Goedemorgen. Na de hoop op (en het enthousiasme over) meer stimuleringsmaatregelen van centrale banken en overheden, wordt de stemming op Aziatische beurzen vanochtend overheerst door de angst dat het coronavirus nog lang niet is bestreden.

‘Kangoeroemarkt’: stuiterende koersen

Een recordaantal nieuwe besmettingen en ziekenhuisopnames in een aantal Amerikaanse staten, een recordaantal nieuwe dodelijke coronaslachtoffers in India en strengere lockdown-maatregelen in delen van de Chinese hoofdstad Beijing leiden tot angst dat een economisch herstel mogelijk langer op zich zal laten wachten. Wij gaan er dan ook vanuit dat de financiële markten voorlopig nog wel zeer beweeglijk zullen blijven. Onze aandelenanalist voor de financiële sector Mike Mulders verwoordde het gisteren beeldend: “Het lijkt wel een kangoeroemarkt: de koersen stuiteren op en neer.”

Lagere opening verwacht

Na een lagere opening zijn de beurzen op het vasteland van China in het laatste uur van de handel opgeveerd. De beurzen van Shanghai en Shenzhen staan op het moment van schrijven op een plusje van 0,1%. Elders in Azië is het beeld negatiever. De Nikkei-index in Tokio koerst 0,3% lager, net als de Kospi-index in Seoel. De Australische beurs verliest 0,9% nadat bekend werd dat de werkloosheid er sterker is gestegen dan verwacht. De Hang Seng-index in Hongkong staat op een verlies van 0,2%. De futures op de belangrijkste Amerikaanse aandelenindices schommelen rond de 0,5% lager. We verwachten dan ook een iets lagere opening van de Europese beurzen.

Licht optimisme, maar ook twijfel in EU

Bij gebrek aan richtinggevend nieuws richtten beleggers zich gisteren vooral op nieuwe stimuleringspakketten van de centrale banken en landelijke overheden. Vooruitlopend op de videoconferentie van de Europese Raad van morgen, waar Europese regeringsleiders verder praten over het voorgestelde Europese herstelfonds, was gisteren iets van enthousiasme te merken op de financiële markten. De meeste Europese beurzen sloten in de plus. Uitzondering waren de beurzen in Milaan en Madrid. Italië en Spanje zijn de landen die de meeste hulp nodig hebben. Zij zullen het zwaar krijgen, als er niet snel een akkoord wordt bereikt over een herstelfonds. Er is dus toch ook nog wel wat twijfel.

Orders Italiaanse industrie storten in

Dramatische cijfers over de Italiaanse industriële orders in april (-47%) drukten de stemming op de beurs van Milaan nog eens extra. Uiteindelijk sloot de Stoxx Europe 600-index gisteren met een winst van 0,7% onder aanvoering van aandelen uit de 'thuisblijfsectoren' IT (+1,9%), gezondheidszorg (+1,9%) en dagelijkse consumentengoederen (+1,4%). Aandelen uit de cyclische, dus economisch gevoeliger aandelensectoren zoals energie (-0,9%) en financiële waarden (-0,5%) eindigden in de min. De Duitse tienjaarsrente steeg met 4 basispunten naar -0,39% en de euro werd iets zwakker op 1,123 tegenover de dollar.

IT-aandelen bieden bescherming tegen coronarisico

De Amerikaanse huizenmarkt lijkt nog maar moeizaam te herstellen van de coronacrisis. Zowel het aantal nieuw afgegeven bouwvergunningen (+14,4%) als het aantal in aanbouw genomen woningen (+4,3%) kwam vorige maand lager uit dan analisten hadden verwacht na de klap in april. Tegenvallende macro-economische cijfers, in combinatie met de berichten over het oplaaien van het coronavirus in sommige Amerikaanse staten (waaronder Florida, Texas en Nevada) leidden tot wat winstnemingen op Wall Street. De S&P 500-index daalde gisteren 0,4% en de Dow Jones Industrial Average ging 0,7% omlaag. Maar de Nasdaq, met daarin relatief veel technologieaandelen, vervolgde gewoon zijn weg omhoog en sloot 0,2% hoger. IT-aandelen blijken op de beurs de beste ‘bescherming’ tegen het coronavirus te zijn. In ons vermogensbeheer houden wij aandelen uit de IT-sector voorlopig dan ook op ‘overwogen’.

Tienjaarsrente VS daalt basispunt naar 0,74%

Op de obligatiemarkt daalde de Amerikaanse 10-jaarsrente met 1 basispuntje naar 0,74%. Beleggers zijn in afwachting van nieuwe impulsen die de markten richting kunnen geven. We kijken dan ook uit naar de tweedekwartaalcijfers van ondernemingen, die vanaf begin juli bekend zullen worden. Voor aandelen uit de toonaangevende S&P 500-index verwachten analisten een gemiddelde winstdaling van 44% in vergelijking met het tweede kwartaal van vorig jaar. Dat lijkt me vrij optimistisch. In het eerste kwartaal daalden de winsten met gemiddeld 17,7%. Maar de coronapandemie begon pas aan het eind van het eerste kwartaal de bedrijvigheid sterk af te remmen.

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere Nederlandse werkloosheidcijfers. Ik zie net dat de werkloosheid in ons land in mei is gestegen van 3,4% naar 3,6%, veel minder dan de verwachte 4,2%. De steunmaatregelen van de overheid, die de lonen deels doorbetaalde plus de versoepeling van de lockdown-maatregelen hebben blijkbaar steun geboden. Toch gaan we ervan uit dat de werkloosheid dit jaar verder zal oplopen omdat het aantal faillissementen zal toenemen en niet iedereen terug kan keren naar zijn of haar baan. Verder krijgen we om 13 uur het rentebesluit van de Bank of England, de centrale bank van het Verenigd Koninkrijk. Er wordt verwacht dat de beleidsrente ongewijzigd op 0,1% zal worden gehouden maar dat het obligatie-opkoopprogramma met GBP 100 miljard zal worden uitgebreid. Uit de VS krijgen we vanmiddag onder andere de nieuwe stand van de samengestelde index van voorlopende economische indicatoren. Er wordt een stijging van 2,4% verwacht na de daling van 4,4% in april.

Blijf gezond en fijne dag!

Groet, Simon.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 517,99 op AEX 10,0 5,70 5,72 -9,08 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 462,28 op AEX 5,0 11,27 11,29 -4,89 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 621,52 op AEX 10,0 5,69 5,71 +11,55 % Koop Sprinter
Sprinter Short 668,0 op AEX 5,0 11,27 11,29 +5,52 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 18 juni 2020, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.