Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Hoop wint het van vrees op de beurs

vrijdag 19 juni 2020


Goedemorgen. Het belooft weer een mooie dag te worden. Het zonnetje schijnt en er is geen wolkje aan de lucht. En als ik vanmorgen naar de Aziatische beurzen kijk, lijken beleggers zich ook weinig zorgen te maken.

Hoop wint het van angst

De hoop op meer stimuleringsmaatregelen wint het van de angst voor de gevolgen van een tweede uitbraakgolf van het coronavirus. Gisteren was het de Bank of England die, zoals verwacht, bekendmaakte haar opkoopprogramma uit te breiden. Vandaag zijn de ogen gericht op de Chinese centrale bank en overheid, waarvan meer maatregelen worden verwacht. En zo blijven de emoties van beleggers van dag tot dag het sentiment bepalen op de financiële markten, zonder dat we echt grote bewegingen zien. Beleggers zijn in afwachting van nieuwe impulsen die de markten richting kunnen geven. Wat dat laatste betreft, kijken we uit naar de tweedekwartaalcijfers. Hopelijk kunnen bedrijven iets meer inzicht geven in de toekomst, al zijn onze verwachtingen daarop niet hooggespannen.

Positieve stemming op Aziatische beurzen

Bij lager dan gemiddelde omzetten noteren de meeste Aziatische beurzen vanmorgen in de plus. De beurzen op het vasteland van China staan rond de 0,8% in de plus, terwijl in Hongkong de Hang Seng-index 0,6% hoger staat. Dat de Japanse inflatiecijfers van mei iets lager uitkwamen dan verwacht (+0,1% tegenover +0,2% verwacht), voedt de hoop op meer stimuleringsmaatregelen in het land van de rijzende zon. De Nikkei-index is 0,55% hoger gesloten, ondanks een iets sterkere wisselkoers van de yen. De Kospi-index in Zuid-Korea eindigde 0,2% hoger. De termijncontracten op de Amerikaanse aandelenindices noteren licht hoger dan het slot van gisteren. We verwachten een licht hogere opening van de Europese beurzen.

Europese beurzen op verlies

Gisteren overheerste nog de angst voor de gevolgen van het opnieuw oplaaien van het coronavirus, nu het aantal besmettingen in de VS, maar ook in China en Duitsland, weer oploopt. Ook is er steeds meer twijfel over de kracht van het economisch herstel, omdat niet alle macro-economische cijfers meevallen bij de verwachtingen. Na twee dagen van hogere koersen sloot de Stoxx Europe 600-index met een verlies van 0,71%. Alleen beursgenoteerde vastgoedfondsen (+0,3%) wisten hoger te sluiten. Zij profiteerden van de lagere rentes in reactie op de succesvolle herfinancieringsoperatie (‘TLTRO’) van de ECB.

Banken lenen voordelig van de ECB

Banken uit de eurozone hebben voor ruim €1.300 miljard, tegen zeer gunstige voorwaarden (negatieve rente), geld geleend van de ECB met als doel dit voordeel door te geven aan consumenten en bedrijven. Netto is er, zoals werd verwacht, iets minder dan €600 miljard opgehaald. Niet alle banken zullen het geld gebruiken om uit te lenen, maar vooral inzetten voor eigen gewin door het te beleggen in hoger renderende staatsobligaties. Dat is echt een loterij zonder nieten. Tenzij er natuurlijk onzekerheid bestaat over de kredietwaardigheid van de betreffende landen. Dan hebben we de poppen weer aan het dansen… Laten we hopen dat het zover niet komt.

Rentes op eurostaatsobligaties dalen

In reactie op de goed ontvangen TLTRO daalden de rentes op eurostaatsobligaties. De Duitse 10-jaarsrente daalde met 2 basispunten naar -0,41%, de Italiaanse 10-jaarsrente daalde met 4 basispunten naar 1,38% en de Spaanse 10-jaarsrente daalde met 4 basispunten naar 0,52%. We verwachten dat de rentes op staatsobligaties uit de periferie nog wel wat verder kunnen dalen, mits er vandaag geen grote politieke ruzie uitbreekt bij de onderhandelingen over de voorwaarden van het Europese coronaherstelfonds. De euro werd wel iets zwakker op 1,119 tegenover de dollar.

Macrocijfers zijn moeilijk te schatten

Nadat we de afgelopen weken uit de VS vooral veel meevallende macro-economische cijfers kregen, vielen de gisteren gepubliceerde cijfers niet allemaal mee. Dat kan ook bijna niet, nu de Amerikaanse index van economische verrassingen in zes weken tijd van de laagste stand ooit naar de hoogste stand ooit is gestegen. Blijkbaar hebben analisten enorme moeite om de cijfers in coronatijd goed in te schatten. Omdat deze ‘economic surprise-index’ normaal gesproken in de loop van de tijd weer richting het gemiddelde beweegt, gaan we straks weer tegenvallende cijfers zien. Uit het verleden weten we dat dit meestal geen goed nieuws is voor de beurzen. Tegelijkertijd kunnen we de coronacrisis met niets vergelijken.

Herstel arbeidsmarkt VS valt tegen

Afgelopen week is het aantal nieuwe uitkeringsaanvragen in de VS iets gedaald tot net boven de 1,5 miljoen. Analisten rekenden op een daling tot 1,3 miljoen. Het aantal doorlopende aanvragen daalde nauwelijks en kwam uit op 20,5 miljoen. Hier werd rekening gehouden op een daling naar 19,8 miljoen. De arbeidsmarkt lijkt dus nog niet zo sterk aan te trekken als het arbeidsmarktrapport van twee weken geleden aangaf. Wel is de Philadelphia Fed Business Outlook-index deze maand gestegen van -43,1 naar +27,5 punten. En de index van leidende indicatoren steeg vorige maand met 2,8%, na een daling van 6,1% in april.

Kleine koersuitslagen op Wall Street

Beleggers reageerden lauw op de cijfers. Bij lage omzetten waren de koersuitslagen op Wall Street klein. De S&P 500-index steeg 0,06%, de Nasdaq won 0,33% en de Dow Jones-index verloor 0,15%. Op de obligatiemarkt waren beleggers wat voorzichtiger. De Amerikaanse 10-jaarsrente daalde met 3 basispunten naar 0,71% en risicopremies op bedrijfsobligaties liepen iets op.

Agenda van vandaag

De macro-economische agenda voor vandaag is vrij leeg. We moeten het onder andere doen met cijfers over de winkelverkopen in het VK en producentenprijscijfers uit Duitsland.

Blijf gezond en alvast een heel goed weekend!

Groet, Simon

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 19 juni 2020, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.