Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse AEX Dubbele top

maandag 22 juni 2020

Na de eerdere verslechteringen in het technische beeld van de AEX, steeg de AEX vorige week ongeveer 40 punten. Hierdoor lijkt een dubbele top in de maak te zijn rond de oude bekende 574-weerstand.

Klassieke terugtest tot aan de voormalige stijgende bodemlijn sinds 2009

Visie technische analyse: Op 16 maart dit jaar werd het dieptepunt tot op heden op de borden gezet bij 389. Dit dieptepunt volgde na een zeer krachtige vrije val beweging van ongeveer 240 punten in slechts vier weken tijd. We hebben in het verleden vaker krachtige neerwaartse bewegingen gezien in een bearmarkt, maar bijna nooit een dergelijke beweging in een dergelijk kort tijdsbestek. Ik gaf medio maart aan dat de kans op een krachtige herstelbeweging groot was. Dit kwam mede door het bijna bereiken van mijn 2e neerwaartse doel (380), de vorming van een bodempatroon en een zogenoemde ‘exhausting’ gap. Een ander belangrijk punt was de afstand tussen de koers en het 200-daags gemiddelde. Vanuit het verleden weten we namelijk dat zodra de koers tussen de 10% en 15% afwijkt van het 200-daags gemiddelde, de kans op een tegenreactie groot is. Maar dat gebeurt meestal wel in een minder volatiele markt. Destijds was er sprake van een hoge volatiliteit in de markt waardoor de uitschieters aanzienlijk groter kunnen zijn. Ik had destijds in eerste instantie een herstel verwacht richting de 483. De doorbraak hierboven maakte ruimte vrije richting de 528. Ook deze weerstand werd na een consolidatieperiode van meerdere weken uiteindelijk gebroken waarmee meer opwaartse ruimte vrijkwam. De herstelbeweging is dus aanzienlijk groter dan verwacht. Toch lijkt deze op zijn laatste benen te lopen. Op 5 juni werd de top tot op heden geplaatst bij 573,50. Dit zorgde in de eerste plaats voor een hertest van de zware toppenzone die sinds begin 2018 op de borden werd gezet. Maar ook werd hiermee in de logaritmische langetermijngrafiek een van de voormalige (sinds 2009) stijgende bodemlijnen teruggetest. Een klassieke terugtest tot aan een belangrijke voormalige steunlijn van de bijna 10 jaar durende bullmarkt die in 2018 neerwaarts werd gebroken. 

Visie TA 

korte termijn

lange termijn

steunniveaus

weerstandniveaus

Short

Short

561 / 551,70 / 543,90 / 529,80 / 528,70

570,50 / 573,50 – 574 / 576,30

Grafiek AEX-index op dagbasis

Laatste fase van zeer krachtige herstelbeweging in een bearmarkt

Als we kijken naar de gehele opwaartse beweging vanaf het dieptepunt van 389 (medio maart) zien we een drietal opgaande bodemlijnen. De eerste startte bij 389 en liep langs de bodem van medio mei bij 492,50. Vanaf deze bodem startte de 2e opgaande beweging met meerdere raakpunten. Het laatste raakpunt langs deze steilere lijn bij 532,90 op 1 juni zorgde voor de volgende versteiling (3e versteiling en blow-off beweging) die zorgde voor de top bij 573,50. Na de vorming van deze top werden in korte tijd alle drie de opgaande bodemlijnen neerwaarts gebroken wat zorgde voor een terugval tot aan de 529,80. Dit zorgde voor een terugtest tot aan de oude bekende 528,70-toppenzone. Pas daaronder werd de definitieve bevestiging gegeven van een trendomkeer in het middellangetermijnbeeld. Deze terugval zette tot op heden nog niet door, maar zorgde juist voor een krachtige herstelbeweging vorige week waarbij opnieuw het 200-daags gemiddelde opwaarts werd gebroken en zelfs een terugtest plaatsvond tot aan de 2e voormalige opgaande bodemlijn (van de besproken 3 opgaande versteilingen). De top van vorige week werd bij 570,50 op de borden gezet, waardoor de kans reeel is dat er sprake zal zijn van de vorming van een dubbele top. Als we kijken naar de andere indices, zoals de DAX, STOXX Europe 600 en de S&P 500, dan zien we dat deze opgaande beweging van vorige week niet zo krachtig zijn als in de AEX. Daar lijken lagere toppen in de maak. Ook in deze indices werden de eerdere versteilingen al neerwaarts gebroken en lijkt in het middellangetermijnbeeld de top te zijn gezet. Naar mijn mening zitten we in de laatste fase van de zeer krachtige herstelbeweging van een bearmarkt en zijn de neerwaartse risico’s en de neerwaartse ruimte in de markt groot. We moeten dus alert blijven op nieuwe krachtige neerwaartse bewegingen in de komende periode.

Belangrijk steunpunt bij 528,70 recent getest, maar moet worden gebroken voor bevestiging van belangrijke top in de markt

Ook vanuit de intermarktindicatoren lijkt een verdere daling in de 2e helft van dit jaar kansrijk. Zo zagen we een opwaartse uitbraak in de euro-dollarkoers waarbij de definitieve bevestiging nog wel moet worden gegeven. De 10-jaars rentes zitten veelal in een groot uitbodemingsproces en daar is de opwaartse potentie ook relatief groot. Als laatste bevindt de goudprijs zich nog steeds in een zeer krachtige opwaartse trend waarbij hogere all-time highs in de 2e helft van dit jaar niet zijn uit te sluiten. Ook vanuit de technische indicatoren zien we de nodige risico’s in de markt. De RSI was fors hersteld in de afgelopen maanden maar brak recentelijk door zijn stijgende bodemlijn. De MACD heeft ook een krachtig herstel doorgemaakt maar is bezig met topvorming en een neerwaartse crossing. De belangrijkste grafiek blijft natuurlijk de grafiek van de AEX zelf voor het technische beeld. Daar heeft dus in het zeerlangetermijnbeeld een klassieke terugtest plaatsgevonden naar de voormalige sinds 2009 stijgende bodemlijn. Hiermee is de kans op topvorming ook groot. Deze lijn ligt momenteel bij 576,30 als weerstand. Vlak daaronder ligt de zone 573,50 – 574 als langetermijnweerstand die recent werd getest. Pas boven deze niveaus (structurele doorbraak) wordt meer opwaartse ruimte vrijgemaakt en verbetert het technische beeld weer. Toch acht ik de kans op topvorming groot waarbij er nu 2 kortstondige en tijdelijke doorbraken boven het 200-daags gemiddelde hebben plaatsgevonden. Voor de komende tijd lijkt een brede consolidatiefase realistisch met een ondergrens bij 528,70. Tot deze grens liggen 2 steunpunten die onderdeel uitmaken van een brede en vorige week gevormde opwaartse gap. Deze niveaus liggen bij 543,90 en 551,70. De belangrijkste steun ligt echter bij de recent geteste steun van 528,70. Daaronder wordt de definitieve bevestiging gegeven voor de afronding van een groot topvormingsproces en ontstaat een aanzienlijk verder neerwaarts potentieel richting in eerste instantie de zone 489 – 492. Ik acht de kans realistisch dat deze zone in de zomermaanden zal worden opgezocht.

Grafiek AEX-index op weekbasis

Technische analyse maakt deel uit van de risicoanalyse van het ING Investment Office

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 493,06 op AEX 10,0 5,29 5,31 +0,95 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 439,16 op AEX 5,0 10,68 10,70 +0,47 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 591,16 op AEX 10,0 5,53 5,55 -1,42 % Koop Sprinter
Sprinter Short 633,0 op AEX 5,2 10,51 10,53 -0,75 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 22 juni 2020 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.