Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Verwarring over handelsdeal VS-China

dinsdag 23 juni 2020

Goedemorgen. Op de financiële markten vecht de hoop op een sterk economisch herstel nog altijd om voorrang met de zorgen over het weer oplaaien van het coronavirus. En uiteraard vraagt de regering-Trump af en toe ook om wat aandacht.

Verwarring over handelsdeal VS-China

Heel even was er vanmorgen paniek op de beurzen. De handelsvertegenwoordiger van president Trump, Peter Navarro, berichtte via nieuwsdienst Fox dat het handelsakkoord met China van de baan zou zijn. Kort daarop volgde echter een geruststellende tweet van Trump zelf, terwijl Navarro het eerdere bericht ontkrachtte door te zeggen dat zijn opmerking niets met de ‘fase 1’-deal te maken had. En zo is alles weer goed.

Japanse inkoopmanagersindex herstelt

Op de Aziatische beurzen zien we vanmorgen dan ook overal een V-vormig herstel en staan bijna alle indices hoger, geholpen door een herstel van de Japanse inkoopmanagersindices van juni. Voorlopige cijfers laten deze maand voor de samengestelde index een verbetering zien van 27,8 naar 37,9 punten. Dat is minder slecht dan in mei, maar duidt nog steeds op een krimp van de Japanse economie. De index van de dienstensector steeg van 26,5 naar 42,3, maar opvallend was de daling van de index van de productiesector van 38,4 naar 37,8 punten. Dit betekent dat het herstel maar erg matig is. De stemming op de Japanse beurs leed er vanmorgen echter niet onder. De Nikkei-index steeg 0,6%, na eerder nog 0,8% in de min te hebben gestaan.

Aziatische beurzen overwegend hoger

Zoals gezegd is de stemming op de andere beurzen inmiddels ook weer prima. Zorgen over het weer oplaaien van het coronavirus zijn naar de achtergrond verschoven. De Hang Seng-index staat in Hongkong op een winst van 0,7% en de beurs van Shanghai plust 0,1%. Alleen de beurs van Australië schommelt rond het slot van gisteren. De termijncontracten op de Amerikaanse aandelenindices noteren na een kortstondige, maar scherpe daling inmiddels rond de slotstand van gisteren. We verwachten een hogere opening van de Europese beurzen, na de winst van gisteravond op Wall Street.

Zorgen overheersen in Europa

Bij gebrek aan richtinggevend nieuws overheersten gisteren de zorgen over het oplaaien van het coronavirus in meerdere delen van de wereld, waaronder Duitsland en de VS. De hoop dat het virus snel onder controle zal zijn, blijkt vooralsnog vals. Een iets sterker herstel van de index van het consumentenvertrouwen in de eurozone (van -18,8 naar -14,7 punten, -15 verwacht) maakte weinig indruk op beleggers. Alle aandelensectoren eindigden in de min. De Stoxx Europe 600-index sloot met een verlies van 0,76%. Op de obligatiemarkt was de risicobereidheid ook wat minder. De Duitse 10-jaarsrente daalde met 2 basispunten naar -0,44% en risicopremies op bedrijfsobligaties liepen licht op. De euro werd iets sterker tegenover de dollar en sloot op 1,126.

IT-aandelen blinken weer uit op Wall Street

Sterk tegenvallende cijfers over de verkopen van Amerikaanse woningen in mei (-9,7% tegenover -5,6% verwacht), werden gecompenseerd door een veel sterker dan verwachte stijging van de Chicago Fed National Activity-index (van -17,9 naar + 2,61, -10 verwacht). Vanwege het sterk oplopende aantal nieuwe coronabesmettingen in meerdere Amerikaanse staten waren de 'thuisblijfaandelen’ weer in trek. De Nasdaq Composite-index steeg voor de zevende dag op rij, een jaarrecord, en sloot met een winst van 1,1%. Je kunt je bijna geen scenario voorstellen waarin technologieaandelen het niet goed blijven doen. Vooralsnog houden we dan ook vast aan de overweging van de IT-sector in onze beleggingsstrategieën. De S&P 500-index sloot de kalme handelsdag af met een winst van 0,65%. Op de obligatiemarkt was weinig beweging. De Amerikaanse 10-jaarsrente steeg met 1 basispuntje naar 0,71%.

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere voorlopige inkoopmanagersindices van Frankrijk, Duistland en de eurozone van deze maand. Er wordt een flink herstel ten opzichte van mei verwacht, nu steeds meer lockdown-maatregelen zijn versoepeld en alles weer een beetje 'normaal' wordt. Voor de samengestelde index van de eurozone wordt een herstel van 31,9 naar 43 verwacht, wat nog steeds wijst op economische krimp. Ook in het VK en de VS worden voorlopige inkoopmanagersindices bekendgemaakt. Ook daar rekenen analisten op een herstel ten opzichte van mei. Verder worden in de VS verkoopcijfers van nieuwe woningen gepubliceerd en de Richmond Fed Manufacturing-index. Voor die laatste wordt een herstel van -27 naar -2 punten verwacht.

Fijne dag en blijf gezond!

Groet, Simon

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 23147,84 op Dow Jones 9,8 23,21 23,24 -11,88 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 20624,34 op Dow Jones 5,0 45,53 45,56 -6,24 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 28222,78 op Dow Jones 9,9 23,02 23,05 +16,66 % Koop Sprinter
Sprinter Short 30090,0 op Dow Jones 4,8 47,05 47,08 +7,76 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 23 juni 2020, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.