Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Indicatoren wijzen op groeiherstel

woensdag 24 juni 2020

Inkoopmanagers minder somber

De gisteren gepubliceerde inkoopmanagersindices bevestigen dat inkoopmanagers minder negatief worden, door het verder openen van de Europese economieën. Ook zij zien voorzichtig weer licht aan het einde van de tunnel. Op basis van de (voorlopige) cijfers is de samengestelde index van de eurozone deze maand gestegen van 31,9 naar 47,5 punten. Analisten hadden vooraf gerekend op een herstel naar 43 punten. Wel staat de index nog steeds onder de vijftig punten, wat betekent dat er ten opzichte van de vorige maand nog steeds sprake is van (te verwachten) krimp – maar dus wel van minder krimp dan in mei.

Geen aanwijzing van V-vormig herstel in Europa

Groei is er in Europa dan ook nog niet, maar het gaat minder slecht. Dit geldt voor zowel de dienstensector, waarvan de deelindex op 47,3 punten uitkwam, als voor de productiesector (46,9 punten). In Frankrijk is er deze maand al wel sprake van lichte groei (51,3 voor de samengestelde index) maar in Duitsland nog niet (45,8 punten). Je zou eigenlijk cijfers van ver boven de vijftig punten moeten zien om een ‘V-vormig’ (dus sterk opverend) economisch herstel te mogen verwachten. Dat is helaas niet het geval maar is ook niet ons basisscenario.

Beleggers reageerden enthousiast op deze cijfers en schudden de zorgen over mogelijk oplaaiende handelsperikelen tussen de VS en China gisterochtend al snel weer van zich af. In reactie op het herstel van de inkoopmanagersindices veerden ook de rentes op Europese staatsobligaties op, waar vooral aandelen uit de sector financiële waarden (+2,2%) van profiteerden. Aantrekkende groei betekent misschien wel minder stimulering door overheden en centrale banken. En misschien ook wel iets minder lage (verwachte) inflatie en dus hogere rentes.

Risicobereidheid neemt toe: ‘risk on’

Vastgoedaandelen daalden echter met 0,2% op de rentestijgingen. Bovendien is er bij aantrekkende groei minder noodzaak voor beleggers om kapitaal in ‘veilige havens’ (zoals Duitse staatsobligaties) onder te brengen. De Duitse tienjaarsrente steeg gisteren dan ook met drie basispunten naar -0,41%. De rente op (minder veilig geachte) Italiaanse 10-jarige staatsobligaties daalde daarentegen met 3 basispunten naar 1,26%. Een typische ‘risk-on’-beweging op de beurs dus. Onder aanvoering van aandelen uit de meer cyclische (dus economisch gevoelige) bedrijfssectoren zoals financiële waarden, de energiesector (+1,9%) en de sector duurzame consumentengoederen (+1,8%) steeg de Stoxx Europe 600-index met 1,3%. De euro werd 0,4% sterker tegenover de dollar op $1,131.

Ook in VS indicatie van herstel

Ook de voorlopige Amerikaanse inkoopmanagersindices, zoals bijgehouden door onderzoeksbureau Markit, laten deze maand herstel zien. De samengestelde index is gestegen van 37 naar 46,8 punten. De deelindices van de dienstensector (46,7) en productiesector (49,6) herstelden wel minder sterk dan analisten hadden gedacht. Zoals gezegd, zou je bij een heropening van de economie een veel sterkere stijging (dus een index van minimaal boven de 50 punten) hebben verwacht, maand op maand gekeken. Andere cijfers, zoals de verkopen van nieuwe woningen (+16% in mei tegenover +2,7% verwacht) en de zogenoemde Richmond Fed Manufacturing Index (van -27 naar 0 punten, -2 verwacht) wijzen wel op een economisch herstel. Dit is een indicator voor de productiesector die wordt bijgehouden door de regionale centrale bank in Richmond, Virginia.

Nasdaq Composite op nieuw record

Wall Street opende dan ook hoger maar zakte in het laatste uur van de handel weg na berichten over een sterke stijging van het aantal nieuwe coronabesmettingen in een aantal Amerikaanse staten. Dat voedde namelijk de angst voor een trager economisch herstel in de VS. De toonaangevende Amerikaanse S&P 500-index eindigde met een winst van 0,4%, de Dow pluste 0,5% en de Nasdaq boekte een nieuw record na een winst van 0,8%. IT-aandelen, die sterk zijn vertegenwoordigd in deze laatste index, worden nog steeds gezien als een 'veilige haven' in onzekere tijden. De Amerikaanse 10-jaarsrente eindigde onveranderd op 0,71%.

Lage omzetten in Azië; ontspanning tussen Korea’s?

Bij zo'n 20% lager dan gemiddelde omzetten staan de meeste Aziatische beurzen vanmorgen in het groen. De angst over een tweede coronagolf wordt verdrongen door berichten over meer stimuleringsmaatregelen door de Amerikaanse overheid. Die zijn ook hard nodig omdat volgende maand al veel van de huidige stimuleringsmaatregelen zullen stoppen. De Nikkei-index in Tokio schommelt rond het slot van gisteren, net als de Hang Seng-index in Hongkong. De beurs van Shanghai koerst 0,2% hoger en de beurs van Australië pakt er ook 0,2% bij. Positieve uitschieter is de Kospi-index in Seoel waar beleggers reageerden op berichten dat de spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea iets zouden zijn afgenomen. De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices schommelen rond het slot van gisteren. De Europese beurzen zullen naar verwachting licht lager openen.

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere vertrouwenscijfers uit Frankrijk en de vertrouwensindex van Duitse ondernemers. Er wordt verwacht dat die laatste, de Ifo-index, deze maand is gestegen van 79,5 naar 85 punten. Uit de VS krijgen we vanmiddag geen belangrijke macrocijfers. Verder presenteert het IMF vandaag zijn nieuwe verwachtingen voor de wereldeconomie. Die zullen niet optimistisch zijn maar ter kennisgeving worden aangenomen. Vooralsnog voelen beleggers zich gesteund door de stimuleringsmaatregelen van overheden en centrale banken. Zolang de macrocijfers slecht zijn, zal dit niet veranderen.

Blijf gezond en een fijne dag!

Groet, Simon

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 517,99 op AEX 10,0 5,70 5,72 -9,08 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 462,28 op AEX 5,0 11,27 11,29 -4,89 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 621,52 op AEX 10,0 5,69 5,71 +11,55 % Koop Sprinter
Sprinter Short 668,0 op AEX 5,0 11,27 11,29 +5,52 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 24 juni 2020, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.