Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse AEX Op weg naar 528,70

donderdag 25 juni 2020

Ondanks een verhoging van de top in het kortetermijnbeeld lijkt er een dubbele top te zijn gevormd in de AEX in het bredere beeld. In het langetermijnbeeld heeft er verder een klassieke terugtest plaatsgevonden.

Twee dagen geleden wist de AEX zijn top tijdens deze herstelbeweging verder te verhogen naar 576,50. Hiermee werd de eerdere top van begin juni bij 573,50 iets verder opgehoogd. Als we kijken naar het bredere technische beeld lijkt hiermee wel een dubbele top te zijn gevormd in de AEX. In veel andere indices zoals de S&P 500, de STOXX Europe 600 en de Xetra DAX werden in de afgelopen tijd juist lagere toppen gevormd. In bijna alle indices lijkt de eindfase van de zeer krachtige herstelbeweging te zijn ingezet en kan het vizier naar mijn mening weer neerwaarts worden gericht voor de komende maanden. Deze herstelbeweging is enorm krachtig geweest. Zo vond er in de AEX een opwaartse beweging plaats van ongeveer 185 punten, na de eerdere vrije val van ruim 240 punten en dat allemaal in een relatief kort tijdsbestek. Vooral de vrije val was extreem te noemen. De daling van 240 punten vond plaats in slechts 4 weken tijd. Dergelijke dalingen hebben we in het verleden wel vaker gezien, maar nooit in een dergelijk kort tijdsbestek. Na een hogere top in de AEX in meer dan 10 jaar tijd bij 632 werd direct de vrije val gestart. Dit zorgde voor een daling tot aan de 389. Hiermee werd bijna mijn 2e doel (1e doel lag bij 410) bereikt tijdens deze bearmarkt. Ik gaf destijds al aan dat de kans op een krachtig herstel groot was. Dit kwam mede door de enorme afstand van de koers tot aan het 200-daags gemiddelde, de extreem lage standen in de technische indicatoren, de vorming van een exhausting gap en de vorming van een bodempatroon. Mijn 1e doel voor een herstel (483) werd al snel bereikt, waarboven een verder herstel richting mijn 2e doel bij 528 werd gestart. De verdere stijging naar de 576 had ik echter niet verwacht. Deze stijging zorgde wel voor een klassieke terugtest in de langetermijngrafiek van de AEX.

Visie TA

korte termijn

lange termijn

steunniveaus

weerstandniveaus

Short

Short

551,70 / 543,90 / 529,80 / 528,70

561,50 / 573,50 – 574 / 576,50

Grafiek AEX-index op dagbasis

Klassieke terugtest naar de opgaande bodemlijn van de voormalige bijna 10 jaar durende bullmarkt

Als we kijken naar de logaritmische weekgrafiek dan zien we als eerste dat de 10 jaar durende bullmarkt al in het laatste kwartaal van 2018 neerwaarts werd gebroken. Hij brak destijds meerdere sinds maart 2009 stijgende bodemlijnen. Vanaf het dieptepunt eind 2018 (472) werd in 2019 een krachtige opwaartse beweging gestart tot aan de 632 in februari dit jaar. Ik gaf destijds al aan dat hiermee geen nieuwe langetermijn bullmarkt was gestart. De vrije val beweging die 16 maart dit jaar eindigde zorgde toen voor bijna een test van het dieptepunt van 2016 (380 en tevens mijn 2e koersdoel). Deze bodem van 2016 was het laatste raakpunt van de minst steil opgaande bodemlijn van de voormalige bullmarkt. Ook werd tijdens deze vrije val beweging van eerder dit jaar het 50%-Fibonacci retracementniveau van de voormalige bullmarkt al doorbroken (is bij 415 te vinden). In het langetermijnbeeld blijft er dus sprake van een bearmarkt en was de krachtige herstelbeweging tot aan de 576 de eerste opleving. Ik acht de kans groot dat het dieptepunt bij 389 in de komende 12 maanden opnieuw onder druk gezet gaat worden en mogelijk al doorbroken. De huidige herstelbeweging zorgt verder voor een klassieke terugtest naar de minst steil opgaande bodemlijn van de voormalige bullmarkt. Deze weerstand is momenteel rond de 576 te vinden. Pas een structurele doorbraak hierboven zorgt voor meer opwaartse ruimte en zou zelfs in principe een hertest van de jaartop mogelijk kunnen maken, maar een dergelijke beweging verwacht ik overigens niet. Kijken we verder naar de intermarktindicatoren dan zien we de meeste indicatoren in het voordeel spreken van een verdere daling van de aandelenmarkten. Zo brak de eurodollar bijvoorbeeld al uit zijn dalende trend maar moet nog bevestiging hiervan geven boven de zone 1,1450 – 1,1490. De goudprijs blijft zich verder krachtig ontwikkelen in zijn stijgende trend en lijkt op weg naar de all-time high net boven de $1.900. Een verdere verhoging richting de $2.400 - $2.450 is daarbij zeer goed mogelijk. Ook de 10-jaars rente is al lange tijd bezig met de vorming van een uitbodemingspatroon waarbij er een aanzienlijk opwaarts potentieel aanwezig is.

Veel signalen op ‘rood’, bevestiging top treedt op onder de horizontale steun van 528,70

Vanaf de jaarbodem bij 389 in maart zagen we in de afgelopen maanden een steeds steilere opgaande beweging, een drietal steeds steilere opgaande bodemlijnen. De meest steil opgaande bodemlijn was daarbij een zogenoemde blow-off beweging. Vanaf de eerdere top bij 573,50 werden alle drie de opgaande steunlijnen neerwaarts gebroken en zette de AEX zijn daling snel door richting de belangrijke horizontale steun bij 528,70. Deze werd echter niet gebroken als bevestiging dat een top was gezet. Hierna werd dus een nieuwe opgaande zeerkortetermijntrend gestart die zorgde voor een eendaagse verhoging van de jaartop naar 576,50 en opnieuw een klassieke test van een oude opgaande bodemlijn van de voormalige bullmarkt. Deze opgaande beweging had verder ook de contouren van een stijgende wig die gisteren neerwaarts werd gebroken. Ook zagen we een tweetal tijdelijke doorbraken boven het 200-daags gemiddelde die gisteren opnieuw ongedaan werd gemaakt. En verder werd de minst steil stijgende bodemlijn vanaf de 389-bodem gisteren opnieuw neerwaarts gebroken. Ook zien we in de technische indicatoren verdere verzwakkingen optreden zoals de afvlakking en neerwaartse crossing in de MACD en de neerwaartse doorbraak onder de stijgende bodemlijn in de RSI. Ook was er in de afgelopen dagen sprake van negatieve divergentie in de RSI. Kortom een forse cocktail van negatieve signalen die nog steeds wijzen op de laatste fase van de herstelbeweging. Bevestiging dient echter nog op te treden in de komende weken met een structurele doorbraak onder de 528,70 (mijn verwachting). Hieronder kan al snel weer de zone 489 – 491 worden opgezocht als eerste richtpunt in de dalende tendens. Steun in het kortetermijnbeeld ligt bij de eerdere opwaartse gap ofwel de 551,70 en 543,90. Voor de rest zijn er tot aan de zone 528,70 – 529,80 geen noemenswaardige steunniveaus te vinden.

Grafiek AEX-index op weekbasis

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 494,02 op AEX 10,0 5,42 5,44 +5,85 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 440,13 op AEX 5,0 10,81 10,83 +2,85 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 592,25 op AEX 10,0 5,42 5,44 -5,40 % Koop Sprinter
Sprinter Short 643,0 op AEX 4,8 11,33 11,35 -2,74 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 25 juni 2020 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.