Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Slecht coronanieuws betekent goed nieuws voor beleggers

vrijdag 26 juni 2020

Blij met steun centrale banken

Op de wereldwijde aandelenbeurzen kunnen beleggers er geen genoeg van krijgen. Ik heb het dan natuurlijk niet over het mooie weer of het sterk oplopende aantal nieuwe coronabesmettingen in een aantal regio's. Maar over de steun van de centrale banken, die de geldkranen wijd open hebben gezet. De waarschuwende woorden van het IMF over teveel optimisme op de beurzen maakten geen enkele indruk op beleggers. Berichten dat in onder Amerikaanse staten als Texas en Florida de lockdown-maatregelen weer moeten worden aangescherpt na nieuwe virusuitbraken, geven alleen maar voeding aan de hoop op meer stimulering door de Amerikaanse overheid en de Fed, de centrale bank.

Beleggers vertrouwen op steun

Er valt weinig tegen die hoop in te brengen. We zijn er in de afgelopen jaren immers aan gewend geraakt dat overheden en centrale banken altijd klaarstaan met steunpakketten als dat nodig mocht zijn. Tot nu toe zijn er in ieder geval geen signalen die op het tegendeel wijzen. Dat is ook de oorzaak van de huidige onderliggende spanning op de financiële markten. De macro-economische cijfers zijn slecht, al vallen ze soms mee en soms tegen, maar de hoop op economisch herstel blijft sterk aanwezig zolang steun gegarandeerd lijkt.

ECB-maatregel geeft koersen een zetje…

Dat zagen we gisteren ook terug op de Europese beuren. Na een lagere opening veerden de aandelenindices al snel weer op na het bericht dat de Europese Centrale Bank (ECB) extra leenmogelijkheden aanbiedt aan centrale banken van landen die niet de euro als munt hebben. Als onderpand dienen dan staatsleningen van eurolanden. Niet heel spannend, omdat er al veel eerder was gesproken van deze liquiditeitsmaatregel, maar de combinatie van de woorden ‘ECB’ en ‘liquiditeit’ werden door de computeralgoritmes van de handelsprogramma’s direct omgezet in kooporders.

… vooral die van bankaandelen (+1,5%)

Vooral aandelen van banken profiteerden omdat de financiële sector het meeste zou moeten kunnen profiteren van de maatregel. Bij gebrek aan ander richtinggevend nieuws en bij lage omzetten sloten aandelen uit de sector financiële waarden met een winst van gemiddeld 1,5%. Met uitzondering van beursgenoteerd vastgoed (-0,3%) sloten alle Europese sectorindices met winst. De Stoxx Europe 600-index sloot 0,7% hoger na een kalme dag – met een kwart lager dan gemiddelde omzetten. Op de obligatiemarkt was er echter veel minder optimisme. De Duitse tienjaarsrente sloot 3 basispunten lager op -0,47% en de Italiaanse rente steeg met 4 basispunten naar 1,30%. Die bewegingen wijzen eerder op behoedzaamheid dan op euforie.

Plussen en minnen in cijfers uit VS

Het op weekbasis gerapporteerde aantal nieuwe aanvragen van een werkloosheidsuitkering in de VS is afgelopen week licht gedaald van 1,54 miljoen vorige week naar 1,48 miljoen gisteren. Dat viel licht tegen: analisten hadden gerekend op een forsere daling naar 1,32 miljoen. Het aantal aanvragen van een verlenging daalde van 20,3 naar 19,5 miljoen. Dat was weer iets lager dan waarop werd gerekend (20 miljoen). Verder zijn de orders voor duurzame goederen in de VS in mei met 15,8% aangetrokken in vergelijking met april. Dit is meer dan de verwachte plus van 10,5%. Al met al wat plussen en minnen.

Bankaandelen flink hoger op Wall Street, S&P 500 stijgt 1,1%

Na een rustige handelsdag trokken de koersen van bankaandelen op Wall Street in het laatste uur van de handel nog flink aan op het bericht dat de kapitaaleisen van banken worden versoepeld. Nabeurs ging die winst echter weer zo goed als verloren na het bericht dat de dividenduitkeringen en inkoopprogramma's van eigen aandelen van banken tot en met het einde van het derde kwartaal worden beperkt. Maar toen was de S&P 500-index al 1,1% hoger gesloten en stond er voor de Dow Jones Industrial een plus van 1,2%, met onder andere Goldman Sachs (+4,6%) en JP Morgan (+3,5%) als uitblinkers. De Nasdaq sloot ook 1,1% hoger, de negende winstdag in tien handelsdagen. De Amerikaanse 10-jaarsrente steeg 1 basispuntje naar 0,69%.

Slecht nieuws betekent dus goed nieuws voor beleggers

Nu er in de VS een recordaantal nieuwe coronabesmettingen blijken te zijn in onder andere Florida en Texas, neemt de hoop op meer stimuleringsmaatregelen toe. Slecht coronanieuws betekent dus goed nieuws voor beleggers. Toch gaat dat niet altijd op. Gisteravond nabeurs kwam Nike met tegenvallende kwartaalcijfers. In plaats van een verwachte winst van 10 cent werd er een verlies van 59 cent per aandeel gerapporteerd. Het bedrijf geeft aan veel last hebben gehad van winkelsluitingen in verband met het coronavirus. Een 75% stijging van de online verkopen kon dit verlies aan omzet niet goedmaken. Het aandeel daalde bijna 4% in de nabeurshandel.

Hogere opening verwacht in Europa

In Azië maken beleggers zich vanmorgen echter weinig zorgen. Met uitzondering van de beurs in Hongkong die gisteren gesloten was, staan alle Aziatische beurzen op winst. De Hang Seng-index verliest 0,7%, maar de Nikkei-index in Tokio koerst 1,2% hoger en de Kospi-index plust 1%. De beurzen op het vasteland van China zijn ook vandaag nog gesloten vanwege een feestdag. De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices schommelen rond het slot van gisteren maar door de late winst op Wall Street zullen de Europese beurzen naar verwachting hoger openen.

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere Spaanse winkelomzetcijfers en Italiaanse vertrouwenscijfers. Uit de VS krijgen we vanmiddag onder andere cijfers over inkomsten en uitgaven van Amerikanen in mei, de inflatiecijfers van mei en de definitieve vertrouwensindices van de Universiteit van Michigan voor deze maand.

Blijf gezond en alvast een heel fijn weekend!

Tot maandag, Simon

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 26 juni 2020, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.