Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Virusangst beinvloedt de stemming op de beurzen

maandag 29 juni 2020

Nog niet verlost van corona

Terwijl New York steeds verder opengaat, trekt het virus richting het zuiden en westen van het land. Met een recordaantal nieuwe besmettingen afgelopen weekend, lijkt het virus in de VS nog verre van onder controle. Hetzelfde geldt voor Brazilië en India, waar de pandemie nog steeds veel slachtoffers maakt. We zijn nog niet verlost van corona. Dat besef lijkt ook door te dringen op de financiële markten. De economische schade zal steeds groter worden naarmate een terugkeer naar 'normaal' langer gaat duren. Steunmaatregelen van overheden en centrale banken kunnen de pijn wel even verzachten, maar zijn geen vaccin of geneesmiddel. Inmiddels zijn meer dan tien miljoen mensen besmet (geweest) met het virus en zijn meer dan een half miljoen mensen er (mede) aan overleden.

Nieuwe handelsweek begint lager

In reactie op de slechte berichten over de ontwikkeling van het coronavirus zijn de Aziatische beurzen negatief begonnen aan de nieuwe beursweek. Ondanks wat betere cijfers uit China, waar de winsten van industriële bedrijven in mei met 6% zijn gestegen in vergelijking met vorig jaar en er meer stimuleringsmaatregelen zijn aangekondigd door de overheid, staan de Chinese beurzen op het vasteland op een verlies van rond de 0,7%. De Hang Seng-index in Hongkong noteert op het moment van schrijven 1,4% lager. In Tokio is de Nikkei-index 2,3% lager gesloten, in Seoel verloor de Kospi-index 2,1%. Ook alle andere Aziatische beurzen staan vanmorgen op verlies. De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices noteren licht lager. We verwachten dat de Europese aandelenbeurzen lager zullen openen. Daarmee komt een vervolg aan de daling die vrijdag aan het einde van de handelsdag werd ingezet.

Virusvrees heerst weer op Europese beurzen…

Na een overwegend positieve start liepen de winsten op de Europese beurzen vrijdagmiddag, na een lagere opening van Wall Street, snel terug. De vrees voor het oplaaien van het coronavirus in de VS en het opnieuw instellen van lockdown-maatregelen in sommige staten maakte beleggers kopschuw. Na de rally in de voorgaande maanden werd dan ook wat winst genomen. Met uitzondering van de FTSE 100-index (+0,2%) eindigden alle Europese beurzen in het rood. Opvallend was dat de handelsomzetten zo'n 40% onder het gemiddelde van de afgelopen dertig dagen lagen. Waarschijnlijk hadden veel handelaren met het mooie weer een vrije dag genomen. De Stoxx Europe 600-index verloor per saldo 0,4%. De Duitse 10-jaarsrente daalde 1 basispunt naar -0,48% en de euro sloot vrijwel onveranderd op 1,123 tegenover de dollar.

… net als op Wall Street

Op Wall Street overheerste vrijdag de angst voor een verdere verspreiding van het virus. Het besef dringt door dat een economisch herstel waarschijnlijk langer zal duren dan gehoopt. Dit bleek ook uit de vertrouwensindex van de universiteit van Michigan. De index is deze maand weliswaar gestegen van 72,3 naar 78,1 punten, maar dat is lager dan een eerdere schatting van 78,9 punten. Analisten hielden rekening met een herstel naar 79,2 punten. De Amerikaanse 10-jaarsrente daalde met 4 basispunten naar 0,64%, doordat beleggers ‘vluchtten naar veilige havens’.

Facebook en Nike onderuit

Het aandeel Facebook ging ruim 8% onderuit na berichten dat grote adverteerders, waaronder Unilever, zich voorlopig terugtrekken in verband met de beschuldigingen dat het mediabedrijf meewerkt aan het verspreiden van 'haatboodschappen'. Het aandeel Nike eindigde 7,6% lager, nadat het sportartikelenconcern donderdagavond nabeurs tegenvallende kwartaalcijfers presenteerde. De Nasdaq-index verloor 2,6% en de S&P 500-index ging 2,4% omlaag. De Dow Jones-index eindigde 2,8% lager. Na de herstelrally in de afgelopen maanden en in aanloop naar de presentatie van de tweedekwartaalcijfers, zien we op dit moment weinig rek meer in de aandelenkoersen. We houden vooralsnog vast aan onze voorzichtige positionering.

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere Duitse en Spaanse inflatiecijfers. Ook krijgen we economische vertrouwenscijfers uit de eurozone. Verwacht wordt dat de index van het economisch vertrouwen is gestegen van 67,5 naar 80 punten. Uit de VS krijgen we vanmiddag onder andere cijfers over de huizenverkopen. Verder wordt de Dallas Fed Manufacturing Activity-index bekendgemaakt. Analisten verwachten een stijging van -49,2 naar -22 punten.

Fijne week en blijf gezond!

Groet, Simon

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 29 juni 2020, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.