Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse AEX Zware weerstandszone intact

woensdag 1 juli 2020

We zien in de verschillende aandelenmarkten steeds meer topvormingsignalen na de zeer krachtige stijging in de afgelopen maanden. De kans is naar mijn mening groot dat er een forse terugval kan plaatsvinden in de komende tijd.

Een beweeglijk 1e half jaar met enorme vrije val en een krachtig herstel

Het eerste half jaar van 2020 zit er alweer op. Het is een zeer beweeglijk half jaar geweest. In eerste instantie wist de AEX zijn sinds begin 2019 stijgende middellangetermijntrend nog voort te zetten tot een top bij 632. In het langetermijnbeeld was er toen echter al sprake van een Short opinie in mijn langetermijnvisie. De jaren 2018 en 2019 bleken een langdurige overgangsperiode te zijn tussen de bijna 10 jaar durende bullmarkt en een nieuwe langere bearmarkt. In 2018 werden al meerdere voormalige stijgende steunlijnen in de logaritmische langetermijnweekgrafiek neerwaarts gebroken, wat de eerste tekenen van overgang waren. Na de vorming van de top bij 632 in februari dit jaar werd een vrije val gestart die slechts 4 weken duurde, maar wel zorgde voor een daling van 240 punten. Tijdens deze val werd mijn eerste langetermijnkoersdoel (410) al snel behaald en doorbroken waarna hij stokte bij 389, ongeveer 9 punten boven mijn 2e doel. Ik gaf destijds aan dat een krachtige opleving mocht worden verwacht. Dit kwam mede door het omkeerpatroon en de exhausting gap maar ook door de extreme standen in de technische indicatoren (RSI en MACD) en de extreme afstand tussen de koers en het 200-daags gemiddelde. Mijn 1e doel voor het herstel lag bij 483. Na een tijdelijke consolidatie brak hij hier tegen mijn verwachting doorheen waarna het 2e doel bij 528 lag. Ook dit doel werd uiteindelijk doorbroken. In de afgelopen weken testte de AEX twee belangrijke niveaus. Als eerste een oude meervoudige toppenzone bij 574 en tevens de voormalige (sinds 2009) stijgende langetermijnbodemlijn. Hiermee heeft er dus een klassieke terugtest plaatsgevonden in het langetermijnbeeld en is de kans naar mijn mening groot op topvorming en de start van de volgende neerwaartse beweging in het middellangetermijnbeeld.

korte termijn

lange termijn

steunniveaus

weerstandniveaus

Short

Short

549,90 / 543,90 / 535,50 / 529,80

562 / 573,50 – 574 / 576,50

Grafiek AEX-index op dagbasis

Dubbele top in de AEX, bevestiging treedt op onder de belangrijke 528,70-steun

Als we kijken naar alle bewegingen van de afgelopen maanden dan zagen we vanaf de bodem bij 389 (16 maart) een drietal steeds steilere opgaande versnellingen. De laatste versteiling (vanaf de 532 bodem van 1 juni) had de contouren van een klassieke blow-off beweging. In de afgelopen weken werden alle stijgende bodemlijnen sinds medio maart gebroken en testte de AEX de belangrijke horizontale steun bij 528,70. Om te spreken van een definitieve neerwaartse draai en (lagere) top in het langere beeld is en blijft het belangrijk dat deze 528,70 wordt gebroken. Hier ligt nu een dubbele bodem, terwijl er ook een dubbele top in de zone 573 – 577 is gevormd. De recente stijgende wig (vanaf de bodem van 15 juni) is inmiddels ook gebroken. We zien nu in de laatste week een patroon van steeds iets lagere toppen, maar topvormingsbevestiging wordt echter pas gegeven onder de 528,70. Pas een structurele beweging boven de genoemde dubbele top zou meer opwaartse ruimte vrijmaken, maar deze kans wordt steeds kleiner. Ook zagen we al negatieve divergentie ontstaan in de RSI en wist deze indicator ook zijn stijgende trend sinds medio maart te breken. Ook de MACD vormde een negatieve crossing en lijkt lagere toppen in het kortetermijnbeeld te vormen. Tot aan de 528,70 liggen enkele steunpunten die naar mijn mening in de komende week steeds verder onder druk kunnen worden gezet. Het eerste punt ligt bij 549,90 van eind vorige week. Hiermee werd ook een klein deel van de eerdere opwaartse gap gesloten. De onderkant van deze brede gap ligt bij 543,90 als 2e steunpunt. Het oplopende 50-daags gemiddelde ligt als laatste steunpunt bij 535,30. Ik acht de kans realistisch dat de AEX in de komende tijd de zeer belangrijk steun bij 528,70 steeds verder onder druk kan gaan zetten. Een doorbraak hieronder (mijn verwachting voor de zomermaanden) zou ruimte vrijmaken voor een snelle verdere daling richting de 489 – 491 zone. Een dergelijke beweging acht ik ook zeker mogelijk in de komende zomermaanden. Het langetermijnbeeld blijft dus onverminderd op Short staan waarbij niveaus tot onder de 400 punten realistisch zijn in de komende 12 maanden. Door de kracht van het herstel (rond de 185 punten vanaf de bodem) zal een dergelijke beweging wel langer gaan duren. Opvallend is verder ook dat de AEX een van de weinige indices is die een dubbele top heeft gevormd terwijl veel andere indices lagere toppen vormden in de afgelopen weken.

STOXX Europe 600: verslechteringen in het middellangetermijnbeeld. Lagere top in het langeretermijnbeeld lijkt te zijn gevormd. 

De breedgespreide Europese aandelenindex STOXX Europe 600 vormde in februari dit jaar nog een hogere all-time high bij 433,50 waarna in een snel tempo een trendomkeer plaatsvond. In enkele weken tijd viel hij toen terug naar een dieptepunt van 268,50 ofwel een daling van 38%. Hiermee werd een horizontale zone die in de jaren 2009 – 2012 werd gevormd, opnieuw getest. Al in een eerder stadium (2018) brak deze index al door zijn sinds 2009 stijgende bodemlijn op de logaritmische weekgrafiek. Dit zorgde destijds al voor de beëindiging van de langdurende bullmarkt. De herstelbeweging van de afgelopen maanden zorgde in deze index voor een minder krachtige opgaande beweging dan in veel andere indices. Hij bleef onder zijn 200-daags gemiddelde en vormde begin juni een meervoudige toppenzone rond de 375. Als we kijken naar de afgelopen weken dan zien we dat de minst steil stijgende bodemlijn vanaf de eerdere jaarbodem al werd gebroken. Dit geeft aan dat de herstelbeweging in zijn eindfase is aanbeland. Ook zien we in tegenstelling tot de AEX dat er vanaf de toppen bij 375 een patroon van lagere toppen is te zien. Er werd al een meervoudige lagere toppenzone gevormd bij 368,50 en momenteel lijkt een 2e lagere top in de maak. Eerste belangrijke weerstand ligt bij deze genoemde 368,50 waar inmiddels ook de voormalige stijgende bodemlijn van de lange herstelbeweging is te zien. De kans is dus groot dat in het langere beeld een lagere top is gevormd en de STOXX Europe 600 Index binnenkort zijn neerwaartse trend zal gaan vervolgen. Bevestiging hiervoor zal worden gegeven met een slotkoers onder de 350 waar inmiddels ook zijn 50-daags gemiddelde is te vinden. Het eerste steunpunt is bij 352,60 te vinden, de bodem van vorige week.


Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 1 juli 2020 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.