Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Enthousiasme over beter dan verwacht banenrapport VS

vrijdag 3 juli 2020

Goedemorgen. Er heerste gisteren een optimistische stemming op de aandelenmarkten dankzij een beter dan verwacht arbeidsmarktrapport in de VS. President Trump was er snel bij om het succes te claimen, maar meer steun is hard nodig.

Update Beleggingsvisie en webinar

Ter herinnering wil ik je graag meegeven dat we deze week de update van onze Beleggingsvisie 2020: Back to the future? hebben gepubliceerd. Daarin geven we antwoord op de vraag of het ooit weer wordt zoals vroeger. En wat dit betekent voor beleggers. Volgende week dinsdag vertellen collega Bob Homan en ondergetekende tijdens een webinar wat we voor de rest van het jaar en daarna van de beurs verwachten. Vragen kun je live stellen via de chat. Je krijgt dan direct antwoord van een van onze adviseurs. Je kunt je aanmelden via deze link.

Virusvrees en macrocijfers bepalen stemming

Het beeld op de financiële markten is de afgelopen weken redelijk eenduidig. De zorgen over het coronavirus blijven aanwezig doordat het in een aantal gebieden nog rondwaart en moeilijk onder controle lijkt te krijgen. Daar tegenover staan macro-economische cijfers die aangeven dat de wereldeconomie sinds april uit een diep dal aan het klimmen is, geholpen door diverse stimuleringsprogramma's.

Meer banen terug dan verwacht in VS

Het Amerikaanse arbeidsmarktrapport van juni bevestigde gisteren dat beeld. Er werden 4,8 miljoen nieuwe banen gemeld, veel meer dan de verwachte 3,2 miljoen. Het werkloosheidspercentage daalde van 13,3% naar 11,1% en kwam daarmee lager uit dan de verwachte 12,5%. Deze cijfers wijzen op een snel herstel van de Amerikaanse economie sinds de heropening en de versoepeling van de lockdown-maatregelen. Er zijn vorige maand vooral banen bijgekomen, of beter gezegd teruggekomen, in de vrijetijdssector, horeca en hotels.

Trump claimt succes maar meer steun hard nodig

President Trump greep direct de kans om dit succes, tijdens een speciaal georganiseerde persconferentie, op zijn conto te schrijven. Volgens hem was het snelle herstel van de arbeidsmarkt geen 'luck' maar 'skill'. Het is makkelijk praten als rechtgeaarde kapitalist, die de afgelopen maanden met miljarden heeft gestrooid om Amerikanen van inkomen te voorzien en de economie overeind te houden. Je zou bijna denken dat Trump socialistische trekjes heeft gekregen. Er zal nu wel heel snel een nieuw steunpakket door hem opgetuigd moeten worden, om het herstel verder te ondersteunen nu de huidige programma's aflopen en het coronavirus delen van het zuiden van de VS weer gedeeltelijk stillegt. Dat het aantal wekelijkse uitkeringsaanvragen, met ruim 1,4 miljoen de afgelopen week, ook hoog blijft, belooft niet veel goeds. Het aantal doorlopende aanvragen steeg dan ook naar bijna 19,3 miljoen, waar een daling naar 19 miljoen werd verwacht. Al met al geen cijfers waar je jezelf nu voor op de borst moet slaan.

Winsten lopen wat terug op Wall Street

Dat leken Amerikaanse beleggers na een paar uur handelen ook te beseffen. Sinds februari zijn er immers nog steeds ruim 15 miljoen banen verloren gegaan en die komen met de recente ontwikkelingen waarschijnlijk niet zo snel terug als gehoopt. In het laatste uur van de handel liepen de winsten op Wall Street dan ook terug en werd, vooruitlopend op het lange weekend, wat winst genomen. De S&P 500-index sloot 0,45% hoger, de Nasdaq-index boekte met een winst van 0,5% weer een nieuw record. De Dow Jones Industrial-index sloot 0,36% hoger. Op de obligatiemarkt was van het enthousiasme over het arbeidsmarktrapport weinig te zien. De Amerikaanse 10-jaarsrente daalde met 1 basispunt naar 0,67%. Hier dus geen ‘risk-on’-stemming.

Hosannastemming op Europese beurzen…

Eerder op de dag was het enthousiasme op de Europese beurzen nog wel groot. Ze werden meegezogen in de hosannastemming die president Trump aanwakkerde na de Amerikaanse arbeidsmarktcijfers. De Stoxx Europe 600-index steeg bijna 2%, onder aanvoering van aandelen uit de economisch gevoelige sectoren zoals banken (+3,1%) en duurzame consumentengoederen (+2,5%). Beleggers zetten in op een cyclisch herstel. De Spaanse IBEX-index schoot zelfs 3,75% omhoog nadat de Spaanse regering nieuwe steunmaatregelen bekendmaakte.

… die niet wordt gedeeld op obligatiemarkt

Ook in Europa werd het enthousiasme niet door de obligatiemarkt ondersteund. Rentes daalden over een breed front. De Duitse 10-jaarsrente daalde met 3 basispunten naar -0,43%. Risicopremies op bedrijfsobligaties daalden nauwelijks en liepen in de VS zelfs iets op. Op de aandelenbeurzen lijkt een stemming te heersen van 'Kop, ik win' en 'Munt, ik kan niet verliezen'. En dat komt natuurlijk door de steunmaatregelen van centrale banken en overheden, die de waarderingen van bijna alle beleggingscategorieën ondersteunen.

Inkoopmanagersindex China wijst op aantrekkende groei

Gesteund door beter dan verwachte Chinese inkoopmanagersindices van nieuwsdienst Caixin, staan de Chinese beurzen vanmorgen bij hoge omzetten op een winst van rond de 1,5%. De inkoopmanagersindex van de dienstensector is vorige maand gestegen van 55 naar 58,4 punten. Analisten rekenden op een daling naar 53,2 punten. De samengestelde index (combinatie van productie- en dienstensector) steeg hierdoor van 54,4 naar 55,7 punten, wat wijst op aantrekkende groei. Op de overige Aziatische beurzen zijn de omzetten en de winsten iets minder groot. De Hang Seng-index staat in Hongkong 1,2% hoger. De Nikkei-index is in Tokio 0,7% hoger gesloten, de Koreaanse Kospi-index steeg 0,8%. Vanwege de viering van Onafhankelijkheidsdag blijft Wall Street vandaag gesloten, maar kan er wel gehandeld worden in futures (termijncontracten) op de Amerikaanse indices. En die staan op het moment van schrijven licht in de plus. De Europese beurzen zullen naar verwachting vlak openen op alweer de laatste dag van de handelsweek.

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere (definitieve) inkoopmanagersindices van een aantal eurolanden en de eurozone als geheel en om 10.30 uur volgen die uit het VK. Uit de VS krijgen we vandaag geen cijfers. Het zou wel eens een saai dagje op de beurs kunnen worden. Dan heb je mooi de tijd om je voor te bereiden op het eerste Formule-1 weekend van dit jaar! Hup Max!

Alvast een heel goed weekend en tot maandag!

Groet, Simon

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 12611,4 op DAX 10,1 13,72 13,73 -4,12 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 11214,7 op DAX 5,0 27,71 27,72 -2,05 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 14770,0 op DAX 10,4 13,34 13,35 +4,54 % Koop Sprinter
Sprinter Short 16150,0 op DAX 5,0 27,60 27,61 +2,15 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 3 juli 2020, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.