Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Positieve beursstemming dankzij Europees akkoord en gunstig vaccinnieuws

dinsdag 21 juli 2020

Goedemorgen. Zo, de kogel is door de kerk. Na vier dagen vergaderen, hebben de Europese regeringsleiders in Brussel een akkoord bereikt over een Europees herstelfonds.

Akkoord over Europees herstelfonds

Er komt in totaal €750 miljard beschikbaar om de economische gevolgen van de coronacrisis in Europa op te vangen. Na lang steggelen komt er €390 miljard beschikbaar aan subsidies en €360 miljard aan laagrentende leningen. Een belangrijke voorwaarde, waarop onder andere Nederland hamerde, is de mogelijkheid om geldstromen te stoppen als blijkt dat een land zich niet aan de gemaakte afspraken houdt. In reactie op het nieuws noteert de euro vrijwel onveranderd tegenover de dollar op 1,1433. Vooruitlopend op een akkoord was de euro al sterker geworden en waren de risicopremies (spreads) op staatsobligaties van zuidelijke eurolanden, zoals Spanje, Italië en Portugal, al gedaald. We verwachten dat, door het akkoord over het steunfonds en het uitgeven van gezamenlijke leningen, de spreads nog verder zullen dalen. De Europese aandelenmarkten zullen naar verwachting vanmorgen ook hoger openen.

Hoopvolle berichten over coronavaccin

Naast de hoop op een akkoord over het steunfonds, was het stemming op de Europese beurzen gisteren ook opgelaten dankzij optimistische berichten over een mogelijk coronavaccin uit zowel Europa als de VS. Het Britse AstraZeneca meldde positieve testresultaten van zijn joint venture met de universiteit van Oxford, en ook het Amerikaanse Pfizer en BioNTech hadden hoopvol nieuws. Dit voedt de hoop op het spoedig beschikbaar komen van een vaccin. Na een lagere opening klommen de Europese aandelenindices omhoog om met winst te sluiten. De Stoxx Europe 600-index won uiteindelijk 0,8% na eerder op een verlies te hebben gestaan van 0,8%. De Duitse 10-jaarsrente daalde met 1 basispuntje naar -0,46%, de Italiaanse 10-jaarsrente daalde met ruim 6 basispunten naar 1,10%. Door de coronacrisis lijkt de eenheid in Europa sterker te worden.

Stevige koersstijging van Amazon

Ondanks de gunstige testresultaten van mogelijke coronavaccins, waren het gisteren vooral de 'thuisblijfaandelen’ die op Wall Street flinke koerswinsten boekten. Zo schoot Amazon bijna 8% omhoog om daarmee het verlies van vorige week bijna helemaal goed te maken. De verschillen tussen de sectoren waren weer eens groot, nu in het voordeel van de 'defensieve' sectoren. Onder aanvoering van Amazon stegen aandelen uit de sector duurzame consumentengoederen met gemiddeld 3,1%, gevolgd door IT-aandelen (+2,6%) en aandelen uit de sector communicatiediensten (+1,25%). De S&P 500-index steeg met 0,84% naar het hoogste niveau sinds eind februari. De Nasdaq 100-index boekte met een winst van 2,9% een nieuw ‘all-time high’. De Dow Jones Industrial-index sloot vrijwel onveranderd door koersverliezen bij bedrijven uit de 'oude' en economisch relatief gevoelige sectoren zoals basismaterialen (-3,1%) en energie (-2,25%).

Onderhandelingen over nieuw steunpakket in VS

De stemming op Wall Street kan de komende dagen best eens veranderlijk zijn, nu de onderhandelingen tussen de Republikeinen en Democraten over nieuwe steunmaatregelen zijn begonnen. Er zit 'een gat' van $2.500 miljard tussen de beide voorstellen. Dat kan nog wel eens spannend worden. De Amerikaanse 10-jaarsrente daalde gisteren, ondanks de koerswinsten op Wall Street, met 2 basispunten naar 0,61%. Dit geeft aan dat er nog geen sprake is van een breed gedragen toename van de risicobereidheid bij beleggers.

Optimisme op Aziatische beurzen

Op mijn koersenscherm zie ik dat de stemming er op de Aziatische beurzen vanmorgen goed in zit. Met uitzondering van de beurzen op het Chinese vasteland, zie ik overal groene cijfers oplichten. De rally van de technologieaandelen, de positieve berichten over de tests met coronavaccins en het akkoord over het Europese steunfonds geven beleggers moed. De Nikkei-index is in Tokio gesloten met een winst van 0,7% en de Koreaanse Kospi-index is 1,4% hoger geëindigd. De beurs van Australië plust zelfs 2,6%. De Hang Seng-index wint in Hongkong 1,7%, maar de beurs van Shanghai noteert 0,1% lager. Mede door de meevallende cijfers van IBM gisteravond nabeurs, wijzen de termijncontracten (‘futures’) op de Amerikaanse aandelenindices momenteel op een hogere opening van Wall Street. De Europese aandelenbeurzen zullen straks naar verwachting ongeveer 1% hoger van start gaan.

Agenda van vandaag

De macro-economische agenda voor vandaag is weer vrij leeg. We moeten het doen met de inkoopmanagersindex van Chicago die vanmiddag om 14.30 uur bekend wordt gemaakt. Kwartaalcijfers krijgen we vandaag van onder andere Logitech, UBS, Novartis, Stora Enso, Randstad, Valeo, Coca-Cola, Philip Morris, Capital One Financial, United Airlines en Texas Instruments.

Fijne dag!

Groet, Simon

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 506,87 op AEX 10,0 5,56 5,58 -4,30 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 451,59 op AEX 5,0 11,09 11,11 -2,20 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 607,75 op AEX 10,0 5,55 5,57 +4,71 % Koop Sprinter
Sprinter Short 655,0 op AEX 5,0 11,02 11,04 +2,22 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 21 juli 2020, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.