Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse AEX Evening Star

woensdag 22 juli 2020

Met een intraday-top van 587 werd de top van deze herstelbeweging gisteren verder opgehoogd. Ik ga er echter nog steeds vanuit dat deze herstelbeweging in zijn eindfase zit waarbij een ‘evening star’ in de maak is.

De analyse van vandaag is vanwege de vakantieperiode de laatste analyse voor de komende weken. Medio augustus zal ik de eerstvolgende technische analyse publiceren. Vandaag bespreek ik meerdere verschillende markten voor een breder technisch beeld. De huidige herstelbeweging werd op 16 maart ingezet. Destijds werd een bodem bij 389 op de borden gezet. Deze bodem volgde op een extreme vrije val van 240 punten in slechts vier weken tijd. Ik gaf toen aan dat een forse herstelbeweging mocht worden verwacht. Dit kwam doordat er sprake was van een omkeerpatroon op de daggrafiek, een exhausting gap, de extreme afstand tot aan het 200-daags gemiddelde en de extreme negatieve waardes in de technische indicatoren. De huidige herstelbeweging duurt echter aanzienlijk langer en is veel forser dan ik had voorzien. Enkele indices komen al in de buurt van hun jaartoppen en de Nasdaq 100 heeft zelfs al nieuwe all-time highs op de borden gezet. Toch moet deze herstelbeweging in een breder technisch daglicht worden bekeken. Als we bijvoorbeeld naar de lange logaritmische weekgrafiek van de AEX kijken dan zien we dat de huidige opleving een klassieke terugtest is naar zijn voormalige (sinds 2009) stijgende bodemlijn. Dit was de voormalige onderkant van de bijna 10 jaar durende bullmarkt. Onder andere door deze terugtest acht ik de kans groot dat er sprake is van de eindfase van deze enorme en ruim 4 maanden durende herstelbeweging. Ook zien we op de daggrafiek sinds begin juni een afvlakking van de trend. De eerdere opgaande bodemlijn werd al gebroken vanaf de 389-bodem en we zien de contouren van een grote stijgende wig. Door de verdere verhoging van de top in de afgelopen dagen, heb ik wel een nieuwe onderkant van deze wig in de grafiek geplaatst.

korte termijn

lange termijn

steunniveaus

weerstandniveaus

Short

Short

576 / 569,40 / 564,70 / 560,90

587 / 588,30 / 589,40 / 603

Grafiek AEX-index op dagbasisBron: Reuters Metastock XVII, 21 juli 2020

Afvlakking trend, negatieve divergentie. Veel signalen wijzen op topvorming

Buiten de genoemde terugtest van de voormalige onderkant van de lange bullmarkt, de afvlakking en de contouren van een stijgende wig zijn er meer signalen die aangeven dat deze herstelbeweging in zijn eindfase is aanbeland. Zo zien we duidelijke negatieve divergentie in de technische indicatoren. Dit betekent dat de koopdruk verder afneemt. De opgaande bodemlijn in de RSI werd al enige tijd geleden gebroken en we zien een patroon van lagere toppen in de RSI. Dit komt niet overeen met de hogere toppen in de AEX. Ook de MACD gaf al eerder een negatieve crossing en ook daar zijn lagere toppen te zien. Verder zien we duidelijke tegenstrijdigheden met de intermarktindicatoren zoals de uitbodemende 10-jaars rente, de ontwikkeling van de euro-dollar en de goudprijs. Deze zal ik hieronder nog uitgebreider bespreken. Mocht de AEX zijn opwaartse weg verder vervolgen dan lijkt de ruimte echter beperkt. Eerste weerstand ligt bij de top van gisteren (587) en de oplopende bovenkant van de stijgende wig. Deze bovenkant ligt vandaag bij 588,30 en loopt dagelijks ruim een halve indexpunt op. Verder ligt bij 589,40 nog het dieptepunt van februari dit jaar. Ruimte hierboven ligt er verder nog bij de forse neerwaartse gap die in februari dit jaar werd gemaakt. Deze beweging zorgde destijds voor een krachtig begin van de vrije val. Deze gap ligt tussen de 603 en 613. Zelfs een test van de jaartop bij 632 mogen we in een dergelijk scenario niet uitsluiten. Ondanks dat deze terugtest tot de mogelijkheden behoort bij een volgende opwaartse uitbraak, acht ik deze kans klein. Ik verwacht dat de huidige afvlakkende beweging in zijn eindfase zit en we in de komende tijd alert moeten zijn op een plotselinge draai en krachtige neerwaartse beweging in de zomermaanden. Een volledige terugval naar de 389-bodem is klein in de resterende maanden van 2020, maar een vervolg van de bearmarkt acht ik groot. Richtpunten voor de 2e helft van dit jaar liggen bij 489 – 492 en uiteindelijk blijft een test van de 410 mogelijk. We moeten dus zeer alert blijven op signalen vanuit de grafiek van de AEX zelf die na alle andere ‘rode’ signalen op korte termijn kan optreden.

De vorming van een evening star toppatroon en de stijgende wig in de eindfase

De opwaartse kansen en belangrijke niveaus heb ik hierboven al besproken, waarbij vooral de bovenkant van de stijgende wig belangrijk is voor een verder opwaartse vervolg. Waar liggen dan de belangrijke niveaus aan de onderkant? Gisteren werd de dag uiteindelijk afgesloten met de vorming van een shooting star. We zien de laatste weken zowiezo dat de dagelijkse beweeglijk afneemt waarbij geregeld ‘platte’ candlesticks worden gevormd, ofwel doji’s. Dit betekent dat er twijfel in de markt komt. Een bijkomend (negatief) signaal is het enorme positivisme in de markt, de euforie. Dit zijn vaak contraire signalen die aangeven dat het einde van een beweging nabij is. Mocht de AEX vandaag afsluiten met een rode candlestick tot onder de 580,40 (bodem van gisteren en top van 2 dagen geleden) dan ontstaat het driedaagse patroon van een zogenoemde ‘evening star’. Dit zijn veelal betrouwbare toppatronen. Als we verder kijken naar de contouren van de stijgende wig sinds begin vorige maand dan is de onderkant momenteel te vinden bij 576. Een structurele slotkoers hieronder zou een duidelijke verzwakking betekenen in het technische kortetermijnbeeld. Toch zal er nog de nodige bevestiging moeten worden gegeven voordat de volgende top voor langere tijd is gezet. In de afgelopen periode hebben we namelijk vaker duidelijke verzwakkingen gezien die echter niet werden bevestigd. Een eerste duidelijke bevestiging zal optreden onder de meest recente bodem van 10 juli bij 564,70. Dit zou het signaal zijn voor een verdere daling in de daaropvolgende periode. In dat scenario zou de AEX in eerste instantie terug kunnen vallen naar het startpunt van deze stijgende wig bij 529,80. Bovenliggende steunpunten zijn verder nog te vinden bij het 200-daags gemiddelde van 560,90 en de eerdere bodem van deze stijgende wig bij 550. Kortom: er zijn genoeg signalen in de markt die aangeven dat een top in de maak is en de eindfase van deze herstelbeweging bijna ten einde is gekomen. Toch moeten de signalen vanuit de grafiek zelf komen. Daarbij moet worden opgemerkt dat er zeker nog opwaartse maar relatief beperkte ruimte aanwezig is, maar de neerwaartse ruimte aanzienlijk groter is.

Grafiek AEX-index op weekbasis

Bron: Reuters Metastock XVII, 21 juli 2020

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 591,5 op AEX 10,0 6,48 6,50 -0,76 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 526,26 op AEX 5,0 12,98 13,00 -0,38 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 711,59 op AEX 10,0 6,51 6,53 +0,46 % Koop Sprinter
Sprinter Short 711,0 op AEX 8,7 7,49 7,51 +0,54 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 22 juli 2020 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.