Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse Goud Cruciale steunniveaus

woensdag 22 juli 2020


Een van de intermarktindicatoren die belangrijk is voor de ontwikkeling van de aandelenmarkten is de goudprijs. Vaak is hier in het langetermijnbeeld een negatieve correlatie mee te zien. Als we echter kijken naar de ontwikkeling van de goudprijs dan zagen we na een krachtige terugval vanaf de top in 2011 in de jaren 2014 t/m 2019 de ontwikkeling van een zeer groot omgekeerd hoofd-schouderpatroon. In de 2e helft van 2019 werd de neklijn van dit patroon opwaarts gebroken bij $1.360. Dit zorgde voor een zeer krachtig verder vervolg. Inmiddels is de goudprijs zijn laatste hobbel bij $1.800 tot aan de all-time high al gepasseerd en is op weg naar de top van $1.910. De kans is groot dat deze weerstand te krachtig is om ineens te doorbreken, een tijdelijke consolidatie tussen grofweg de $1.800 en $1.910 is dan ook realistisch in de komende weken. Maar een doorbraak boven de all-time high acht ik kansrijk in de komende periode. Dit zou tevens een enorm en sinds 2011 aanwezig ‘rounding’ patroon afronden. Een patroon met een meerjarig te berekenen koersdoel dat ongeveer rond de $2.700 ligt. Kijken we naar de Fibonacci-projectieniveaus dan zou het eerste doel na een opwaartse doorbraak bij de $2.450 liggen. Voordat overigens een trendomkeer (neerwaarts) plaatsvindt in het langetermijnbeeld mag de goudprijs aanzienlijk terugvallen. Eerste cruciale steunniveaus liggen in de zone $1.500 - $1.550.

Grafiek Goudprijs op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XVII, 21 juli 2020

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 1656,78 op Goud 10,1 14,89 14,93 +9,39 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 1471,85 op Goud 5,0 30,10 30,14 +4,01 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 2016,67 op Goud 9,7 15,53 15,57 -9,17 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 2173,34 op Goud 5,3 28,41 28,45 -5,58 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 22 juli 2020 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.