Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Wall Street omhoog ondanks oplopende spanningen tussen VS en China

donderdag 23 juli 2020


Goedemorgen. Ondanks oplopende spanningen tussen de VS en China sloot Wall Street gisteren toch hoger. De hoop op meer steun en een coronavaccin wogen zwaarder op het sentiment.

Spanningen tussen VS en China lopen op

Alsof de coronacrisis nog niet genoeg onzekerheid brengt voor beleggers, herinnerden de oplopende spanningen tussen de VS en China ons er gisteren aan dat er ook nog andere problemen zijn. De VS heeft te kennen gegeven dat het Chinese consulaat in Houston, Texas binnen drie dagen moet worden gesloten. De Amerikanen beschuldigen de Chinezen van spionage en diefstal van intellectuele eigendommen. China bestempelt de actie als pure politieke provocatie en dreigt met de sluiting van Amerikaanse consulaten in China. Het wordt er allemaal niet gezelliger op.

Aandeel Shell drukt AEX in de min

Op de Europese beurzen reageerden beleggers geschrokken. Zij namen winst na drie dagen van koersstijgingen. Met uitzondering van de Noorse beurs (+0,25%) sloten alle beurzen in de min. Na de stijging op dinsdag gingen aandelen uit de sector energie (-3,2%) weer hard omlaag, en dat terwijl de olieprijs redelijk bleef liggen. Alleen beursgenoteerde vastgoedaandelen (+0,4%) en aandelen uit de IT-sector (+0,1%) wisten hoger te sluiten. Er waren geen belangrijke macro-economische cijfers die richting konden geven. Kwartaalcijfers van onder andere Akzo Nobel (-1%) en Iberdrola (-1,4%) werden lauw ontvangen door beleggers. De Stoxx Europe 600-index sloot de dag af met een verlies van 0,9% en staat nog ruim 10% onder het niveau van eind 2019. Mede door een koersverlies van 4,6% voor zwaargewicht Royal Dutch Shell verloor de AEX-index 1,4%.

Euro sterkt aan tegenover dollar

Op de obligatiemarkt was ook sprake van verminderde risicobereidheid. De rente op de 10-jarige Duitse staatsobligatie, de Bund, daalde met 3 basispunten naar -0,49%. De koersen van Italiaans staatspapier gingen nog harder omhoog. De Italiaanse 10-jaarsrente daalde met 6 basispunten naar 1,04% als blijk van vertrouwen in een verdere Europese eenwording na het akkoord over het herstelfonds eerder deze week. De euro werd nog eens 0,5% sterker tegenover de dollar en sloot op 1,158. Een sterkere euro is weliswaar een teken van vertrouwen in de muntunie, maar ongunstig voor Europese exportbedrijven.

Wall Street toch omhoog

Ondanks de oplopende spanningen tussen de VS en China en het hoge aantal Amerikaanse coronabesmettingen, wisten de aandelenindices op Wall Street gisteren toch hoger te sluiten. De hoop op een nieuw steunpakket van de Amerikaanse overheid en het spoedig beschikbaar komen van een coronavaccin steunde het sentiment. De S&P 500-index boekte een winst van 0,57%. Alleen aandelen uit de economisch relatief gevoelige, oftewel cyclische sectoren energie (-1,3%) en financiële waarden (-0,1%) sloten lager. De Nasdaq-index boekte een winst van 0,24%, de Dow Jones-index sloot 0,6% hoger. De Amerikaanse 10-jaarsrente daalde met 1 basispunt naar 0,60%.

Tesla op weg naar de S&P 500-index

Beleggers waren gisteren vooral in afwachting van de kwartaalcijfers die de beurslievelingen Microsoft en Tesla nabeurs bekendmaakten. Ondanks prima cijfers, wist de softwaregigant beleggers niet positief te verrassen. De groei van de cloud-divisie Azure viel tegen. In de nabeurshandel ging het aandeel 2% omlaag, wat niet zo gek is na de rally in de afgelopen maanden. Tesla verraste vriend en vijand met beter dan verwachte cijfers, en wordt na vier opeenvolgende kwartalen met winst nu opgenomen in de S&P 500-index. Het aandeel steeg nabeurs nog eens ruim 4%.

Chinese beurzen koersen lager

Als ik op mijn koersenscherm kijk, zie ik vanochtend een gemengd beeld op de Aziatische beurzen. Vanwege de viering van een feestdag is de Japanse beurs vandaag gesloten. De Hang Seng-index noteert in Hongkong een winst van 0,6% maar de beurzen op het vasteland van China verliezen rond de 0,5%. De oplopende spanningen tussen de VS en China maken beleggers nerveus. De Kospi-index verliest in Seoel 0,6%, maar de Australische beurs is 0,2% hoger gesloten. De termijncontracten (‘futures’) op de S&P 500-index en de Dow Jones Industrial-index schommelen rond het slot van gisteren. De Nasdaq-future noteert licht hoger. We verwachten dat de Europese aandelenbeurzen licht hoger zullen openen, in navolging van het positieve slot op Wall Street.

Agenda van vandaag

Op de macro-economische agenda voor vandaag staan onder andere Duitse consumentenvertrouwenscijfers en de wekelijkse uitkeringsaanvragen in de VS. Analisten verwachten 1,3 miljoen nieuwe aanvragen in de afgelopen week en 17,1 miljoen doorlopende aanvragen. Verder wordt vanmiddag de Amerikaanse index van leidende indicatoren bekendgemaakt. Voor juni wordt een stijging van 2,1% verwacht, iets minder dan de plus van 2,8% in mei. Om 16 uur volgt dan nog de consumentenvertrouwensindex van de eurozone. Voor deze maand wordt een stijging van -14,7 naar -12 punten verwacht.

Kwartaalcijfers krijgen we vandaag van onder andere Unilever, Repsol, STMicroelectronics, RELX, Roche, Daimler, Dow inc, Twitter, AT&T, Union Pacific en Intel.

Vakantie!

Dit was voorlopig mijn laatste Dagbericht, vanaf morgen ben ik een paar weken met vakantie. De komende weken zullen mijn collega's Nathan, Henry, Friso en Bob jullie op de hoogte houden van alles wat er op de markten gebeurt. Ik wens jullie een fijne dag, blijf gezond en tot snel!

Groet, Simon.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 507,37 op AEX 10,0 5,57 5,59 -3,29 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 451,59 op AEX 5,0 11,15 11,17 -1,67 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 608,74 op AEX 10,0 5,58 5,60 +3,33 % Koop Sprinter
Sprinter Short 656,0 op AEX 5,0 11,05 11,07 +1,65 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 23 juli 2020, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.