Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse EURUSD Duidelijke doorbraak

donderdag 23 juli 2020

Het laatste item dat ik vandaag bespreek is de technische situatie van de euro-dollarkoers. Ook dit is een belangrijke intermarktindicator. Sinds de top van begin 2018 bevond dit valutapaar zich in een dalende tendens. Het dieptepunt werd in maart dit jaar net boven de 1,06 geplaatst. Hiermee vond een kortstondige overshoot plaats tot onder de onderkant van de dalende trend. Dit was echter ook het startpunt van een nieuwe stijgende trend. We zagen vanaf dit dieptepunt steeds hogere bodems, wat in het afgelopen jaar nog niet eerder was voorgekomen. Eind mei werd de dalende toppenlijn opwaarts gebroken. Een duidelijk en belangrijk signaal van een trendomkeer. Een dergelijke en tijdelijke doorbraak was echter ook eerder voorgekomen. Ik gaf in eerdere analyses van de euro-dollar aan dat bevestiging van een trendomkeer in het langeretermijnbeeld pas plaats zou vinden zodra deze eerdere toppen zouden worden gebroken. Deze toppenzone was de vinden bij de 1,1450 – 1,1490. Gisteren vond de eerste duidelijke doorbraak boven deze zone plaats. Zodra dit valutapaar deze doorbraak in de komende dagen structureel weet te maken, is de definitieve bevestiging gegeven. Dit kan op korte termijn al plaatsvinden. Zoals eerder besproken kunnen we het vizier voor het komende half jaar richten op een verdere stijging van de euro ten opzichte van de dollar. Eerstvolgende koersdoel is bij 1,1810 te vinden, maar een verdere stijging in de komende maanden naar de zone 1,2050 – 1,21 acht ik zeker mogelijk. Een verzwakking van deze opgaande tendens vindt plaats zodra de meest recente en meervoudige bodem bij 1,1150 structureel wordt gebroken. In dat scenario is er nog geen sprake van een nieuwe neerwaartse trend, maar zal een verdere stijging naar hogere niveaus wel aanzienlijk langer gaan duren.


Grafiek Euro-dollarkoers op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XVII, 21 juli 2020

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 1,111 op EUR/USD 10,2 9,84 9,85 -6,01 % Koop Sprinter
Sprinter Long 1,024 op EUR/USD 5,9 16,88 16,89 -3,32 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 1,3151 op EUR/USD 11,1 9,01 9,02 +9,07 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 1,4522 op EUR/USD 4,9 20,36 20,37 +4,20 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 23 juli 2020 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.