Auteur

Nathan Levy
Investment Manager

Dagbericht beleggen Zorgen over corona en spanningen VS-China nemen weer toe

vrijdag 24 juli 2020

Goedemorgen! Simon is met ingang van vandaag van zijn vakantie aan het genieten; ik neem het stokje de komende dagen even van hem over. Zoals gebruikelijk, eerst een terugblik op de financiële markten van gisteren.

Hogere opening in Europa

De Europese aandelenmarkten openden over het algemeen hoger op meevallende berichten van onder andere Unilever, STMicroelectronics en Daimler. Bovendien hadden BMW en Renault de wind mee door adviesverhogingen van de aandelenanalisten Citigroup. De indices werden dan ook voornamelijk hoger gezet door de koersstijgingen van autofabrikanten en voedings- en drankenproducenten.

Unilever houdt AEX in de plus

In de loop van de dag vielen de beurzen in Europa echter weer terug tot het slot van eergisteren of daaronder. Alleen onze eigen AEX bleef duidelijk overeind, gedragen door de koersstijging van bijna 8% van Unilever. De winstnemingen werden duidelijker toen de wekelijkse hoeveelheid nieuwe uitkeringsaanvragen in de VS bekend werden. Deze liepen namelijk voor het eerst sinds maart weer op. Er werd gerekend op 1,3 miljoen nieuwe aanvragen in de afgelopen week, maar het bleken er uiteindelijk ruim 1,4 miljoen te zijn.

Europese index per saldo onveranderd

Even later viel ook de nieuwe stand van de index van het consumentenvertrouwen in de eurozone tegen. Dat hielp de aandelenmarkten dus ook niet. De STOXX Europe 600-index sloot uiteindelijk nagenoeg onveranderd, waar de stijgers, zoals gezegd, te vinden waren onder de autofabrikanten en producenten van consumentengoederen. Daar tegenover stonden koersdalingen bij banken, verzekeraars en farmaciebedrijven.

S&P 500 levert 1,2% in

De aandelenmarkten in de VS reageerden uiteraard eveneens negatief op de tegenvallende werkloosheids-uitkeringsaanvragen. Voor het eerst in vijf beursdagen daalden de belangrijkste Amerikaanse aandelenindices en die daling versnelde in de loop van de handelsdag. De S&P 500-index sloot 1,2% in de min na eergisteren nog een viermaands hoogtepunt te hebben neergezet.

Tesla, Alphabet, Amazon, Apple en Microsoft lager…

Twitter wist te profiteren van positieve berichten met betrekking tot de hoeveelheid dagelijkse gebruikers. Maar Alphabet, Amazon, Apple en Microsoft verloren elk meer dan 3%. Bij Microsoft speelde mee dat bij de kwartaalcijferpublicatie vertraging was gemeld bij de groei van de cloud-based oplossingen. En Tesla daalde zelfs na beter dan verwachte resultaten. Het waren dus vooral de aandelen die het de afgelopen tijd erg goed hebben gedaan, die het gisteren voor hun kiezen kregen. De Nasdaq 100 Index daalde dan ook 2,7% naar een tweeweeks dieptepunt, waarmee de sterke rally van afgelopen maandag werd tenietgedaan.

… en Intel verliest zelfs 10% (nabeurs)

Nabeurs daalde Intel hard met 10% na een waarschuwing over een nieuwe productievertraging, waardoor zorgen ontstaan dat het bedrijf verder gaat achterlopen op concurrenten als AMD. Die laatste wist hiervan te profiteren met een koersstijging van 7%. Het rendement op de 10-jaars staatsobligatie in de VS daalde naar 0,58%, de dollar verzwakte naar boven de $1,16 ten opzichte van de euro, de olieprijs daalde en goud en zilver stegen naar nieuwe hoogtepunten. Daarmee was de ‘risk-off’-dag compleet. Beleggers hebben zich de afgelopen tijd vooral gericht op positieve signalen van bedrijven over hun resultaten en op aantrekkende activiteiten als gevolg van de versoepelingen van de coronamaatregelen. Nieuwe oplevingen van het coronavirus, het weer terugdraaien van de versoepelingen van de maatregelen en de recentelijk weer toenemende spanningen tussen de VS en China hadden niet de voornaamste aandacht. Gisteren was dat dus anders. De aandelenmarkten zijn, zoals we al eerder hebben geschreven, zeker niet goedkoop in termen van koerswinstverhoudingen. Bovendien hangen er nog aardig wat risico's boven de markt. Wij denken daarom ook dat we eerder zijwaartse bewegingen zullen zien dan dat de stijging verder zal doorzetten.

Chinese beurzen op -3%, ook elders in Azië verliezen

In navolging van Europa en de VS dalen ook de koersen in Azië vanochtend als gevolg van zorgen over de spanningen tussen de VS en China en het herstel van de grootste economie in de wereld. Nadat de VS eerder deze week China hebben gesommeerd het Chinese consulaat in Houston te verlaten, heeft de Chinese regering vandaag als reactie opdracht gegeven het consulaat in Chengdu te sluiten. De aandelenindices in China staan 3% of meer lager op het moment van schrijven. De Hang Seng-index in Hongkong staat ruim 2% in de min en in andere landen in Azië zijn de koersenborden eveneens roodgekleurd. Japan is net als gisteren gesloten vanwege een feestdag.

Agenda van vandaag

Vandaag op de agenda onder meer inkoopmanagersindices uit Frankrijk, Duitsland en de eurozone. Hier wordt gerekend op een verbetering ten opzichte van afgelopen maand. Vanuit Italië krijgen we nieuws over het consumenten- en producentenvertrouwen en het economische sentiment. Ook in de VS worden inkoopmanagersindices gepubliceerd, met - net als in Europa - een verwacht herstel ten opzichte van afgelopen maand. Verder nog cijfers over de Amerikaanse huizenmarkt: de verkopen van nieuwe woningen in juni. Hier wordt gerekend op een aantal van 700.000. Bedrijfscijfers zijn er van Schlumberger, American Express en Verizon Communications. De termijncontracten (futures) op de aandelenindices in de VS en Europa staan op dit moment lager. De aandelenmarkten in Europa zullen, zoals het er nu uitziet, ruim 1% lager openen.

Fijn weekend vast!

Nathan

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 507,37 op AEX 10,0 5,61 5,63 -2,60 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 451,59 op AEX 5,0 11,19 11,21 -1,32 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 608,24 op AEX 10,0 5,50 5,52 +2,80 % Koop Sprinter
Sprinter Short 656,0 op AEX 5,0 11,02 11,04 +1,38 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Nathan Levy, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 24 juli 2020, 7.59 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.