Auteur

Jan Kleipool
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Vodafone Group Vodafone Group - Resultaten handelsupdate in lijn, beursgang zendmasten begin 2021

vrijdag 24 juli 2020

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
GB00BH4HKS39 GBp 24.7 6.94 Ja Communicatiediensten

Resultaten handelsupdate in lijn, beursgang zendmasten begin 2021

De afgelopen jaren heeft Vodafone zijn positie als communicatiebedrijf versterkt door naast mobiele telefonie ook internet- en televisienetwerken over te nemen. Het concern heeft nu zo'n 270 miljoen mobiele klanten en is daarmee een van de grooste aanbieders van mobilie telefonie wereldwijd. Een van de mogelijke positieve katalysatoren voor het aandeel is de verkoop of beursgang van de zandmasten die het nog bezit heeft. De recent aangekondigde joint venture tussen O2 (Telefonica) en Virgin Media (Liberty Global) is een minder gunstige ontwikkeling voor Vodafone. Hierdoor ontstaat namelijk een sterke tweede speler op de Britse markt (na BT Group). Vodafone kan dus meer concurrentie verwachten in deze markt.

Internationale telecomaanbieder

Het Britse Vodafone levert mobiele en vaste telefonie, televisie en internet aan klanten in Europa, Afrika, het Midden-Oosten en Azië. Bij een omzet van €43,7 mld boekte het bedrijf in het boekjaar april 2018 tot en met maart 2019 een genormaliseerde nettowinst van €1,5 mld. De omzet werd gegenereerd in Duitsland (24%), het Verenigd Koninkrijk (16%), Italië (13%), Spanje (11%), de rest van Europa (12%) en Afrika, het Midden-Oosten en Azië Pacific (24%).

Activiteiten over de hele wereld

Via overnames over de hele wereld heeft Vodafone zich gepositioneerd als geïntegreerde telefonie-, internet- en televisieaanbieder in Europa, Azië, Afrika en het Midden-Oosten. Het bedrijf heeft bijna 500 miljoen klanten in de boeken en is de een na grootste aanbieder ter wereld. Vodafone richt zich vooral op de particuliere markt, 90% van zijn klantenbestand bestaat uit individuele klanten en huishoudens. Met zo’n brede regionale diversificatie zijn de inkomsten van Vodafone gevoelig voor veranderingen in de wisselkoersen. Bovendien is goed overzicht houden over alle activiteiten een groter dan gemiddelde uitdaging voor het bedrijf. Bijsturing in landen waar de uitvoering structureel tegenvalt, gaat niet altijd soepel. Met name in Italië.

Resultaten in lijn met verwachting. Beursgang zendmasten begin 2021, jaarprognoses onveranderd

Vodafone gaf 24 juli een update over het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar 2020/21. De organische omzetgroei uit diensten daalde met 1,3% jaar op jaar (joj) globaal in lijn met de consensusverwachting van analisten van -1,4% joj maar wel zwakker dan de +1,6% in het voorgaande kwartaal. Lagere roaming-inkomsten en minder zakelijke activiteiten door Covid-19 waren hier debet aan. Naar regio’s gekeken, presteerde Europa (~80% omzet) volgens verwachting met een omzetdaling van -2,6% (consensus -2,7%). Binnen Europa presteerde het VK wat minder met een krimp van -1,9% (consensus -0,5%) en Duitsland presteerde beter dan verwacht met een vlakke omzet (consensus -1,3%). Buiten Europa waren de trends beter dan verwacht, waarbij vooral Turkije opviel met een organische omzetgroei van +13,8% (consensus +5,6%). Hoewel de trends dus relatief veerkrachtig zijn, voelt Vodafone de gevolgen van de pandemie met roaming-inkomsten die onder druk staan en zakelijke projecten die worden uitgesteld - wat tot minder activiteit leidt. De omzet zal in het tweede kwartaal van het boekjaar waarschijnlijk verder verzwakken ten opzichte van het eerste kwartaal. Deze periode boekt Vodafone gewoonlijk relatief meer roaming-inkomsten vanwege de vakantieperiode maar dat zal dit jaar wat minder zijn door de coronacrisis. Dit negatieve effect zal in de tweede helft van het jaar minder zichtbaar zijn. Vodafone heeft een nieuw onderdeel opgericht, waarin de portefeuille met 68.000 zendmasten wordt ondergebracht onder de naam Vantage Towers. Deze entiteit wordt begin 2021 naar de beurs gebracht, maar Vodafone houdt een meerderheidsbelang. De prognoses voor het jaar bleven ongewijzigd. Het management rekent nog steeds op een zich vlak ontwikkelende tot licht dalende EBITDA en een vrije kasstroom van meer dan €5mld, onder andere dankzij kostenbesparingen van €400mln per jaar.

Waarderingsbeeld wat gemengd maar lijkt aantrekkelijk dankzij betere groeiverwachtingen

Veerkrachtige resultaten, gezien de uitzonderlijke omstandigheden. De impact van Covid-19 zal ook in het komende kwartaal nog zichtbaar zijn in de resultaten, maar het ergste lijkt achter de rug. De beursgang van de zendmasten begin 2021 zou een katalysator kunnen zijn voor de koers. Het aandeel noteert tegen 18,7 maal de getaxeerde winst voor de komende twaalf maanden en ligt daarmee boven het gemiddelde van de Europese telecomsector (14,5), maar onder het eigen historisch gemiddelde over de afgelopen tien jaar van 19,8. De verwachting voor de winstgroei in de komende jaren is ruim bovengemiddeld voor een telecombedrijf, waardoor de PEG-ratio (price to earnings growth ratio) aantrekkelijk is met slechts 0,68. Het getaxeerde dividendrendement ligt met 6,8% boven dat van de Europese telecomsector (5,2%).

Kansen

  • Uitvoer van strategie in snelgroeiende economieën.
  • Ontwikkeling van breedband- en glasvezelcapaciteit voor meer dataverbruik, gecombineerd met kostenbesparingsprojecten.
  • Een mogelijke beursgang van de grofweg 68.000 Europse zendmasten die Vodafone nog in eigendom heeft, vindt waarschijnlijk begin 2021 plaats.

Risico's

  • Operationele tegenvallers in een van de markten waar Vodafone actief is.
  • Stijging van de euro ten opzichte van valuta's in landen waar Vodafone actief is. De Turkse lira is daarbij een goed voorbeeld.
  • Nadelige beslissingen door regelgevers of overheden en toename van de concurrentie op de markten waar Vodafone actief is, zoals recent India.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Pamela Simeonov, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 55,0 op Vodafone 1,6 0,90 0,92 +1,11 % Koop Sprinter
Sprinter Long 55,0 op Vodafone 1,6 0,90 0,92 +1,11 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Jan Kleipool, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van Vodafone Group bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.