Auteur

Eric de Graaf
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Microsoft Microsoft

vrijdag 24 juli 2020

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
US5949181045 USD 30.5 1.05 Ja Informatie Technologie

Microsoft zet, net als alle andere softwarebedrijven, vol in op cloud-based oplossingen. Het bedrijf is daar bovengemiddeld succesvol in, wat wordt onderstreept door de outperformance van 15% ten opzichte van de sector dit jaar. Met name Azure laat nog steeds zeer sterke groei zien en de marges worden ook snel hoger. De afhankelijkheid van pc’s wordt automatisch steeds minder relevant. De waardering is ruim bovengemiddeld, de verwachte winstgroei is dat ook. De pandemie heeft tot op heden per saldo slechts beperkte impact op het bedrijf gehad.

Grootste softwareproducent ter wereld

Microsoft is de grootste softwareproducent ter wereld. De omzet en winst komen uit zaken als het Windows-besturingssysteem, het sofwarepakket Office maar ook uit het Xbox platform en reclames. De omzet komt uit de divisies More Personal Computing (34%), Productivity & Business Processes (32%) en Intelligent Cloud (34%). Geografisch gezien komt ruim de helft van de omzet uit de VS, de rest daarbuiten. In boekjaar 2019/2020 (tot 30/6/20) werd op een omzet van $143 mld een nettowinst geboekt van $44,6 mld.

Omzet en winst opnieuw boven verwachting door clouddiensten en pc-groei. Omzetverwachting lopend kwartaal licht onder verwachting

De omzet van Microsoft steeg het afgelopen kwartaal met 12,8% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder en was duidelijk sterker dan de consensusverwachting van analisten (+8,4%). Door de veel sterker dan verwachte groei bij pc’s en hardware, die een lagere brutomarge hebben, viel met 67,6% de gemiddelde brutomarge 60 basispunten lager uit dan de consensus. De operationele kosten stegen fors, met name door een eenmalige last van $450 mln voor het sluiten van de fysieke Microsoft-winkels. De genormaliseerde winst per aandeel (+6,6%) was sterker dan verwacht (-0,5%). Onderliggend ziet het er iets minder goed uit; met name de sterker dan verwachte groei in More Personal Computing. De eenmalige aankoop (vooral door kleinere bedrijven) van Microsoft-producten viel wat terug maar werd meer dan opgevangen door abonnementen. De cloudgroei was met 30% vrijwel als verwacht (Azure: +47%). De vrije kasstroom bedroeg opnieuw bijna $14 mld oftewel 30% boven de consensusverwachting. De effecten van de pandemie zijn dus per saldo vrijwel neutraal en hebben geen kwartaal van winstdaling tot gevolg gehad. Microsoft verwacht voor het lopende kwartaal een omzet van ongeveer $35,6 mld (+8% joj) en dat is marginaal onder de analistenverwachtingen. De marges zullen volgens het management redelijk op peil blijven. Het bedrijf denkt dat de advertentie-inkomsten onder druk zullen blijven, maar dat de marges en groei bij Azure- en de Office-producten verder omhoog kunnen. Taxaties voor het net begonnen boekjaar zullen naar verwachting licht omhoog kunnen dankzij verlenging van de economische levensduur van het serverpark van 3 naar 4 jaar. Dat verlaagt de operationele kosten in FY’21 met $2,7 mld. Microsoft heeft overigens een lange historie van omzichtige verwachtingen, die daarna vaak overtroffen worden.

Bovengemiddelde waardering past bij bovengemiddelde groei

Microsoft zet, net als alle andere softwarebedrijven, vol in op cloud-based oplossingen. Het bedrijf is daar bovengemiddeld succesvol in, wat onderstreept wordt door de outperformance van 15% ten opzichte van de sector dit jaar tot nu. Met name Azure realiseert nog steeds hele hoge groeipercentages en de marges worden daarbij ook snel beter. De afhankelijkheid van pc’s wordt in een normale situatie logischerwijs steeds minder relevant. De waardering is ruim bovengemiddeld (31,5 maal de verwachte winst over boekjaar 2021 en bijna 28 voor 2022) en ligt nu 15 à 20% boven het gemiddelde van softwarebedrijven. In vergelijking met andere cloud-gerelateerde softwarebedrijven is de waardering echter zo’n 15 tot 20% lager. De verwachte winstgroei in de komende jaren is daarbij licht bovengemiddeld, zo’n 10 à 14% per jaar. Het dividendrendement is beperkt tot 1,1%. De netto kaspositie van ruim $65 mld is riant.

Kansen

  • Cloudservices en SaaS-producten (geleaste software) en online services laten een sterke groei zien.
  • Een beter voorspelbare winst door herhalingsaankopen bij zowel Windows- als Office-producten.
  • Door een focus op het behalen van schaalgroottevoordelen bij cloud services kunnen de marges op termijn duidelijk verder groeien.

Risico's

  • Door de introductie van de nieuwe generatie x-box later dit jaar zal de marge waarschijnlijk onder druk komen.
  • Na een korte opleving door de transitie naar Windows 10 en een thuiswerkhausse zullen de pc-verkopen naar verwachting de komende jaren weer onder druk staan.
  • De aankoop van LinkedIn moet nog meer waarde gaan toevoegen gezien de forse aankoopprijs. Kostenbespraringen zijn ondertussen aangekondigd.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Pamela Simeonov, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 55,1 op Microsoft 1,3 165,40 0,00 +0,49 % Koop Sprinter
Sprinter Long 55,1 op Microsoft 1,3 165,40 0,00 +0,49 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Eric de Graaf, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen