Fundamentele Analyse: RELX RELX - Aantrekkelijk gewaardeerd

maandag 27 juli 2020

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
GB00B2B0DG97 EUR 20.3 2.62 Ja Industriegoederen

Aantrekkelijk gewaardeerd

De digitalisering van de content heeft RELX geen windeieren gelegd. Het concern heeft daardoor een constante kasstroom, omzet en winst gekregen. Ook wordt RELX een steeds dominantere speler als dataleverancier en het aanbieden van analysetools. Dit ondersteund de stabiele kasstroom bij de drie grootste divisies. Het coronavirus zorgt bij de kleinste divisie, dat evenementen organiseert, echter voor moeilijkheden. Wij denken echter dat dit van tijdelijke aard is, waardoor de lage waardering relatief aantrekkelijk is.

Uitgever en leverancier van data en analysetools met defensief profiel

RELX was oorspronkelijk uitgever van kranten, magazines en dagbladen, maar is steeds meer opgeschoven naar de functie van distributeur via het internet. Reed Elsevier, voortgekomen uit de fusie van het Engelse Reed en het Nederlandse Elsevier, geeft bladen uit over wetenschap, onderwijs en over medische en juridische onderwerpen. Daarin is het concern onbetwist marktleider in de wereld. In totaal, bestaat RELX uit vier divises. Onder de divisie Scientific, Technical & Medical (33,5% van de omzet) worden onder andere alle onderzoeken gepubliceerd. De divisie Risk & Business Analytics (29,4%) focust zich op het leveren van data en risicoanalyses. De divisie Legal (21%) biedt ondersteunende dienstverlening aan onder andere advocaten. Ten slotte, de divisie Exhibitions (16,1%) organiseert meer dan 500 evenementen per jaar. Het concern behaalde over 2019 een omzet van £7,9 mld. De omzet van RELX is wereldwijd gespreid, waarbij Noord-Amerika (56% in 2019) de belangrijkste markt vormt. De rest van de omzet wordt behaald in Europa (23%) en de rest van de wereld (21%).

Sterke focus op groeien marktaandeel als dataleverancier en aanbieder van analysetools

De afgelopen jaren is RELX flink aan het inspelen op de groeiende vraag naar data en analysetools. Hierbij focust het concern zich met name op het uitbreiden en verbeteren van de dienstverlening op het gebied van risicoanalyse. Om te groeien en meer expertise in huis te halen, doet RELX regelmatig overnames. Eind 2018 deed RELX zijn grootste overname in 10 jaar tijd door het bedrijf ThreatMetrix over te nemen, een leverancier van fraudeanalyses. In januari 2020 deed RELX opnieuw een relatief grote overname van ID Analytics, wederom een speler in de fraude hoek. Het concern lijkt hierdoor goed gepositioneerd om ook in deze markt een dominante speler te worden.

Resultaten onder analistenverwachting. Inkomsten uit evenementen flink onder druk. Interimdividend gehandhaafd

De resultaten over het eerste halfjaar die RELX op 23 juli presenteerde, mistten de gemiddelde verwachting van analisten. De omzet daalde 10% naar £3,5 mld en lag daarmee 2,3% onder de consensusverwachting van analisten. De operationele winst daalde 24% wat bijna 8% onder de verwachting was. De aangepaste winst per aandeel daalde in lijn met de verwachting ‘slechts’ 20% doordat het concern in het begin van dit jaar nog wat aandelen heeft ingekocht. Maar het aandelen-inkoopprogramma zal dit jaar niet worden hervat. Zoals verwacht, toonden de resultaten van de drie grootste divisies veerkracht en stegen deze zelfs licht. Maar met name de divisie Exhibitions (16% van de omzet), die jaarlijks zo’n 500 evenementen organiseert, zag veel evenementen worden uitgesteld of geannuleerd. Daardoor daalde de omzet met 70% en leed deze divisie een operationeel verlies van £117 mln. RELX focust zich op meer digitale content en het uitbreiden van de dienstverlening op het gebied van data en risicoanalyse via innovatie en overnames. Het relatieve aandeel van de digitale inkomsten steeg ongeveer 3,5% naar 92% van de totale omzet. Print daalde sterker dan gebruikelijk. Het interimdividend blijft onveranderd: een pluspunt en weerspiegelt de sterke financiële positie. De netto schuld gedeeld door de EBITDA is wel opgelopen van 2,6 naar 3,2 door onder meer de uitgifte van nieuwe leningen (bijna £3 mld) en de gemiste inkomsten uit evenementen. Opvallend: RELX stelt wetenschappelijke publicaties over onderzoek naar het coronavirus gratis beschikbaar (al meer dan 100 mln downloads) wat bijdraagt aan het – al uitmuntende - duurzaamheidsimago.

Onzekerheid evenementen resulteert in aantrekkelijke waardering

Als informatieleverancier is RELX actief in een veelbelovende markt, want data en analyses worden steeds belangrijker. Dus wie opzoek is naar een defensieve speler met een hoge terugkerende omzet die ook op gebied van verantwoord ondernemen sterk is, vindt in RELX een kandidaat voor de portefeuille. Ook wat betreft de relatieve waardering ten opzichte van de (sub)sector en de bredere markt is het aandeel op dit moment relatief aantrekkelijk. Het aandeel noteert op dit moment tegen 18,2 keer de getaxeerde winst voor de komende 12 maanden. Dit jaar wordt een kleine omzetdaling verwacht maar in de twee jaren daarna gematigde omzet- en winstgroei, zoals al enkele jaren op rij. Het getaxeerde dividendrendement is 2,8% (sector: 2,1%). Een belangrijk risico voor het verdienmodel van de grootste divisie Science, Technical & Medical (33% van de omzet) is dat steeds meer universiteiten en onderzoeksinstellingen kiezen voor vrije publicatie van onderzoeksresultaten. Dit kan leiden tot het opzeggen van contracten met RELX. Doordat de inkomsten uit ‘betaalmuren’ teruglopen, probeert RELX in een vroeger stadium betrokken te raken bij wetenschappelijke onderzoeken door data en analysetools aan te bieden tegen betaling. Deze inkomsten groeien stevig.

Kansen

  • De onzekerheid voor de evenementen-divisie als gevolg van het coronavirus, heeft geleid tot een aantrekkelijke korting ten opzichte van directe concurrenten.
  • RELX heeft een hoge wederkerende omzet dankzij abonnementen en een sterke vrije kasstroom. Het concern wordt dan ook gezien als een meer defensieve belegging.
  • De uitgever heeft zijn publicaties (de content), met toonaangevende merken in alle bedrijfssegmenten, succesvol gedigitaliseerd. Inmiddels is meer dan 90% van de omzet elektronisch.

Risico's

  • RELX heeft hoge marges, het is dan ook de vraag of RELX in staat is om nog betere marges te behalen.
  • Het is belangrijk dat RELX zich blijft innoveren en hierdoor een betere service kan bieden aan zijn klanten, door relevante producten te blijven aanbieden. Er bestaat anders een risico dat de klanten van RELX geen toegevoegde waarde meer zien in de producten die RELX aanbiedt.
  • Blootstelling aan valutaschommelingen (Britse pond tegenover euro en Amerikaanse dollar).
  • Een belangrijk risico voor het verdienmodel van de grootste divisie Science, Technical & Medical is dat steeds meer universiteiten en onderzoeksinstellingen kiezen voor vrije publicatie van onderzoeksresultaten. Dit kan leiden tot het opzeggen van contracten met RELX.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 17,7 op RELX (Reed Elsevier) 6,0 3,22 0,00 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Long 16,2 op RELX (Reed Elsevier) 4,2 4,56 0,00 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Robert de Jong, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van RELX bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.