Auteur

Jan Kleipool
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: KPN KPN - Beperkte impact coronavirus op resultaten

maandag 27 juli 2020

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0000009082 EUR 18.7 5.95 Ja Communicatiediensten

Beperkte impact coronavirus op resultaten

KPN heeft een sterke marktpositie in het hogere telecomsegment. De stevige concurrentie op de Nederlandse markt zet de koers van het aandeel al enkele jaren onder druk. Gezien de marktomstandigheden zien wij weinig argumenten voor een bovengemiddelde koersontwikkeling. Dat het aandeel relatief ongevoelig is voor de negatieve effecten van covid-19 is wel een positieve factor.

Marktleider op Nederlandse telecommunicatiemarkt

Het Nederlandse KPN levert vaste en mobiele telefonie, internet en televisie aan particuliere en zakelijke klanten in Nederland. Daarnaast levert het bedrijf dataverkeer en connectiediensten aan internationale bedrijven en andere telecomaanbieders via de divisies iBasis en Wholesale. Bij een omzet van €5,5 mld boekte KPN in 2019 een genormaliseerde nettowinst van €614mln. Deze omzet werd gerealiseerd door de zakelijke divisie (37%), de consumentendivisie (52%), Wholesale (11%). KPN heeft ongeveer 40% van de Nederlandse mobiele telefonie- en internetmarkt in handen, en 30% van de televisiemarkt. KPN is nog voor minder dan 5% eigenaar van de Duitse activiteiten van Telefónica.

Stevige concurrentie

De concurrentie met VodafoneZiggo in het hogere segment, en met T-Mobile en Tele2 in het lagere segment zet de 'pricing power' van KPN aanzienlijk onder druk. Maar dankzij de sterke focus op particuliere klanten in het hogere segment en het hoogwaardige netwerk voor zowel mobiele telefonie en data als breedband, heeft KPN een sterk aanbod van internet, tv en telefoniebundels waarvan al een groot deel van het klantenbestand gebruik maakt. Klanten met zulke bundels stappen doorgaans minder snel over op andere aanbieders. Hierdoor kan KPN zich richten op kwaliteitsbehoud, combiverkoop en kostenbesparingen. De internationale en zakelijke divisies zien de omzet al een aantal jaar teruglopen en KPN hoopt door middel van nieuwe diensten als het internet der dingen en maatwerk IT-projecten een ommekeer te realiseren, maar dit zal naar verwachting nog jaren duren.

Hoger dan verwachte winst dankzij lagere kosten. Consumentendivisie presteerde beter, zakelijke activiteiten wat minder. Prognoses ongewijzigd

KPN rapporteerde 27 juli beter dan verwachte resultaten over het tweede kwartaal van 2020. De negatieve impact van de coronacrisis was beperkt. De aangepaste EBITDA van €585mln bleef vlak jaar op jaar (joj) en lag zo’n 1,5% boven de consensusverwachting van analisten. De onderliggende omzet van €1,3mld (-3,0% joj) lag in lijn met de daarmee. De hoger dan verwachte EBITDA was vooral te danken aan operationele-kostenbesparingen (€33mln) waardoor de EBITDA-marge steeg naar 45,3% van 43,7% in hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar. Gekeken naar divisies presteerden de consumentenactiviteiten beter dan de zakelijke divisie. De omzet bij de consumententak daalde met 2,2% joj en lag 1,7% boven de consensus. Covid-19 zorgde hier zelfs voor een lichte meewind bij de divisie doordat minder klanten hun abonnement opzegden. Het netto aantal mobiele abonnees daalde met 1000 wat een sterke verbetering was ten opzichte van de -13.000 en -14.000 in de voorgaande twee kwartalen. Het aantal breedbandabonnees daalde met 3000: eveneens een flinke verbetering ten opzichte van de -19.000 en -16.000 in de voorgaande twee kwartalen. Dit was te danken aan meer glasvezelklanten, marketingcampagnes en succesvolle SuperWiFi-aanbiedingen. Bij de zakelijke divisie daalde de onderliggende omzet (exclusief verkochte onderdelen) met 5,7% joj, wat een versnelling van de omzetdaling was ten opzichte van het voorgaande kwartaal (-4,0% joj) en 2,8% onder de consensus. De zakelijke divisie lijkt meer last te hebben van de coronacrisis dan de consumententak. Vooral lagere roaminginkomsten door een sterke daling van het aantal buitenlandse reizen, uitgestelde IT-projecten en publieke WiFi-hotspots leidden tot een wat tegenvallende omzet. De vrije kasstroom steeg ondanks hogere kapitaalinvesteringen met 20% joj naar €177mln en lag 6% boven de consensus. De prognoses voor 2020 bleven onveranderd, het management rekent op een vlakke tot licht stijgende EBITDA en een middelhoog enkelcijferig groeipercentage van de vrije kasstroom ten opzichte van 2019. KPN ziet echter wel een neerwaarts risico in de mogelijke verslechtering van het betalingsgedrag bij consumenten als gevolg van de virusuitbraak. Bovendien zal Covid-19 in het derde kwartaal een wat grotere impact hebben op de roaminginkomsten doordat er aanzienlijk minder gereisd wordt in de zomer dan vorig jaar.

Huidige waardering lijkt volledig

Veerkrachtige resultaten, waarbij slechts beperkte coronaschade zichtbaar is. Hoewel de resultaten redelijk waren, lijkt de markt zich meer te concentreren op de risico’s voor de toekomstige vrije kasstroom, waarbij hogere kapitaaluitgaven voor mogelijke toekomstige overnames op het gebied van glasvezel ook een rol spelen. Met een waardering van 18,2 maal de verwachte winst voor de komende twaalf maanden is de premie ten opzichte van de Europese telecomsector (14,2) fors. Het getaxeerde dividendrendement voor de komende twaalf maanden van 5,7% ligt in lijn met het gemiddelde van de Europese telecomsector (5,4%).

Kansen

  • Sterkere vrije kasstromen bieden kans op dividendverhoging of aandeleninkoop.
  • Kostenbesparingen door digitalisering van het netwerk en klantenbestand.
  • Overname door partij die meer groeimogelijkheden ziet.

Risico's

  • Intensivering van de concurrentie bij een minimale marktgroei.
  • Blijvende zwakte in het zakelijke segment.
  • Hernieuwde aandacht van toezichthouders.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 2,03 op KPN 8,8 0,15 0,25 -4,76 % Koop Sprinter
Sprinter Long 2,0 op KPN 5,2 0,31 0,41 -2,70 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 2,49 op KPN 4,3 0,39 0,49 +4,76 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 2,49 op KPN 4,3 0,39 0,49 +4,76 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Jan Kleipool, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.