Auteur

Robert de Jong
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Randstad Holding Randstad Holding - Verrast met positieve, aangepaste nettowinst

maandag 27 juli 2020

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0000379121 EUR 21.8 3.04 Ja Industriegoederen

Verrast met positieve, aangepaste nettowinst

Zoals verwacht, is de impact van de coronacrisis goed te merken bij de uitzenders, waaronder Randstad. Toch wist Randstad tegen de verwachting in een positieve, aangepaste nettowinst in de boeken te zetten over het tweede kwartaal. Veel landen hebben strenge maatregelen genomen om de verspreiding van COVID-19 te beperken. Veel van deze maatregelen zijn inmiddels versoepeld. Maar nieuwe lock-downs dreigen nu het aantal coronabesmettingen weer oploopt. Dit raakt met name de service-sector, maar de productie-sector blijft zeker niet onaangeraakt. De omzettrends waren al enige kwartalen zwak, onder andere dankzij de problemen in de auto-industrie, met weinig zicht op verbetering. Wij zijn dan ook niet enthousiast over de uitzendbranche.

Randstad is een van de grootste uitzendondernemingen ter wereld

Randstad is de op één na grootste uitzendonderneming in de wereld, met top 3-posities in veel landen en een wereldwijd marktaandeel van 5% (Adecco circa 6%). Het concern is actief in 40 landen: marktleider in de Benelux en Frankrijk en top 3-posities in de VS en Frankrijk. De onderneming heeft vier divisies. Staffing (51% van de omzet in 2019) richt zich op personeel met als hoogst genoten opleiding de middelbare school. Professional (22%) richt zich op mensen met hoogopgeleide profielen. Inhouse Services (22%) is een dienst gericht op werk op locatie met name in de fabricage en logistieke sectoren. En ten slotte biedt Global Businesses ondersteunende services aan zoals hulp bij het opstellen van vacatureteksten en CV's. De geografische omzetspreiding: Noord-Amerika 18,4%, Frankrijk 15,6%, Nederland 14,1%, Duitsland 8,7%, Italië 6,9%, andere Europese landen 22,4% en de rest van de wereld 41,3%.

Werkloosheid loopt in rap tempo op

Stonden de werkloosheidpercentages in de VS en verschillende Europese landen tot voor kort nog op historisch lage niveaus, in de afgelopen maanden is daar in ieder geval in de VS een einde aan gekomen. In slechts een aantal weken tijd is het officiële werkloosheidpercentage opgelopen van 3,5% naar ongeveer 11% in juni als gevolg van de coronacrisis. Op basis van het aantal werklozen dat een uitkering claimt onder alle programma’s, ligt het daadwerkelijke werkloosheidspercentage waarschijnlijk echter rond de 20%. Op dit moment ontvangen bijna 32 miljoen Amerikanen een extra uitkering van $600,- per week onder de CARES Act. Wij verwachten deze uitkering vanaf zaterdag 25 juli zal worden verlaagd naar $200-450,- per week. Mochten de Amerikaanse regeringsonderhandelingen echter stuklopen, dan komt het extra inkomen in zijn geheel te vervallen waardoor de financiële stress onder Amerikaanse huishoudens wel erg groot wordt. In Europa is het officiële werkloosheidspercentage nog relatief weinig opgelopen van 6,5% in januari naar 6,7% in mei. Zodra de wereldwijde lockdowns wat versoepeld worden, zal de werkloosheid uiteraard weer wat afnemen. Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat dit in een vlot tempo gebeurd. De vooruitzichten voor de uitzendmarkt lijken dus weinig uitbundig voor de komende jaren. Verder leiden investeringen in digitalisering en looninflatie tot onderliggende druk op de kosten, wat substantiële kostenbesparingen bemoeilijkt.

Verrast met positieve, aangepaste nettowinst; omzettrend licht positief maar nieuwe lockdown-maatregelen zijn risico voor herstel

De resultaten over het tweede kwartaal die Randstad op 21 juli presenteerde, waren opnieuw beter dan gevreesd. De organische omzet daalde met 25,2% naar €4,4 mld, terwijl op een omzetdaling van 33,2% was gerekend door analisten. De brutomarge kwam, in lijn met de verwachting, uit op 18,7%; een daling van 130 basispunten op jaarbasis waarvan 60 basispunten door tijdelijke en 70 basispunten door permanente uitzendkrachten. Onder de streep bleef een verlies over van €59 mln, maar aangepast voor herstructureringskosten en dergelijke bedroeg de nettowinst €63 mln (-67,2% op jaarbasis). Analisten hadden gerekend op een verlies van €13,3 mln. De omzetdaling in de drie belangrijkste regio’s wat inkomsten betreft was als volgt: Noord-Amerika -18%, Frankrijk -41% en Nederland -24%. De omzettrend lijkt iedere week met gemiddeld zo’n 1% te verbeteren. In juni was de omzetdaling 21% en juli ziet er volgens Randstad bemoedigend uit. Desondanks heeft het management nog steeds weinig zicht op hoe het herstel er uit zal zien. De ‘herstelratio’ in Q2 was 42%, de prognose voor Q3 is 30-40% en het uiteindelijke doel over verloop van tijd is een herstelratio van 50%. De prognose voor Q3 ligt dus onder die van Q2. Enerzijds is dit wellicht conservatief, anderzijds valt een deel van de overheidssteun weg. Verder viel op dat de omzet uit permanente uitzendkrachten gemiddeld ongeveer 50% daalde. Terwijl het management aangeeft dat het leeuwendeel van de tijdelijke uitzendkrachten weer aan het werk is, verwachten wij dat het herstel bij de permanente uitzendkrachten een stuk langzamer zal gaan. Dit maakt de inkomsten van Randstad onzekerder. Ook verhoogt het de (financiële) stress bij het personeel zelf, waardoor zij mogelijk minder uitgeven. De vrije kasstroom was zeer sterk met €530 mln (ruim hoger op jaarbasis), onder andere dankzij overheidssteun en lagere operationele kosten. De liquiditeit en solvabiliteit zien er goed uit.

Risico?s weerspiegeld in lage waardering

Zoals verwacht lijkt het dieptepunt achter de rug. Tegelijkertijd stijgt het aantal coronabesmettingen in verschillende delen van de wereld, waarbij met name de stijging in de VS een belangrijk risico vormt voor Randstad. Eventuele nieuwe lockdown-maatregelen zullen waarschijnlijk niet zo strikt zijn als de vorige. Desondanks zal de impact daarvan voor Randstad opnieuw groot zijn. Op dit moment wordt voor het lopende boekjaar een omzetdaling van 16% en een winstdaling van 55% verwacht, met in 2021 een omzetherstel van 10% en een winstherstel van 73%. De huidige resultaten en indicaties zullen echter zeer waarschijnlijk leiden tot het opwaarts bijstellen van de groeiverwachtingen voor het lopende boekjaar. De risico’s worden weerspiegeld in de relatieve waardering. Het aandeel noteert tegen 16,1 keer de getaxeerde winst voor de komende 12 maanden. Dat is ruim onder de historische 10-jaarsgemiddelden ten opzichte van de industrie, de sector en de markt.

Kansen

  • De proactieve en consequente benadering ten aanzien van kostenbesparingen kan zelfs in tijden van weinig groei tot margeverbetering leiden.
  • Sterke organische groei door de cyclus heen.
  • Flexwerken is wereldwijd nog steeds een groeimarkt, waar bedrijven als Randstad van profiteren.

Risico's

  • Randstad is vroegcyclisch: de nadruk ligt op traditionele uitzenddiensten. Bij een afzwakkende economie hebben die diensten daar als eerste last van.
  • Valutarisico: Noord-Amerika is de belangrijkste markt voor Randstad.
  • Hoewel de flexmarkt groeit, groeit ook de weerstand tegen deze trend. Politieke beperkingen kunnen zeker niet uitgesloten worden. Per 1 januari 2020 is bijvoorbeeld de nieuwe ‘Wet Arbeidsmarkt in Balans’ van kracht waardoor tijdelijke contracten in Nederland duurder kunnen worden.
  • Investeringen in digitalisering bemoeilijken kostenreductie op de korte termijn. Wanneer deze digitale inspanningen succesvol zijn, kan dat op de langere termijn gunstig zijn voor de kostenefficiëntie en marktpositie. De risico’s van digitale disruptie door nieuwe technologieplatforms en robotisering (op de gehele arbeidsmarkt) is echter reëel.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Pamela Simeonov, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 58,34 op Randstad 8,9 7,05 7,30 +20,69 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 52,85 op Randstad 5,1 12,54 12,79 +10,85 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 69,12 op Randstad 14,3 4,31 4,56 -21,57 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 69,12 op Randstad 14,3 4,31 4,56 -21,57 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Robert de Jong, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft een wezenlijk financieel belang in Randstad Holding.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.