Auteur

Robert de Jong
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Aalberts Industries Aalberts Industries - Nieuwe strategie versneld uitgerold

maandag 27 juli 2020

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0000852564 EUR 19.3 2.15 Ja Industriegoederen

Nieuwe strategie versneld uitgerold

De operationele resultaten van Aalberts blijven indrukwekkend. Aalberts ondervindt momenteel tegenwind in de eindmarkten door de zwakke economische ontwikkelingen wereldwijd, maar het concern is volgens ons goed gepositioneerd om het marktaandeel verder uit te breiden door zowel autonome groei als overnames. De cijfers over 2019 vielen wel een beetje tegen.

Meer focus en minder eindmarkten

Aalberts Industries is een industrieel toeleverancier dat voornamelijk aluminium gebruikt in zijn producten. Aalbers heeft circa 15.000 medewerkers in 30 landen. Eind 2019 kondigde het concern een nieuwe strategie aan: ‘Focused acceleration’. Onder deze nieuwe strategie gaat Aalberts werken met minder producten en minder eindmarkten. Daarmee brengt het concern meer focus aan, wat de winstgevendheid van het bedrijf ten goede komt. Het concern is ingedeeld in vier divisies: Instalation technology (leidingsystemen), Material technology (oppervlaktetechnologieën), Climate technology (hydronische stroomregeling) en Industrial technology (vloeistofregeling, geavanceerde mechatronica). Aalberts bedient met deze producten klanten in vier eindmarkten: milieuvriendelijke gebouwen, industriële niches, duurzaam transport en de halfgeleiderindustrie. Daartoe behoren bijvoorbeeld ook de automobielindustrie, de olie- en gassector en de turbine- en luchtvaartindustrie. Kortom, Aalberts is een cyclisch bedrijf dat zich onderscheid door te focussen op unieke technologieën. Het concern behaalde in 2019 een omzet van €2,8 mld en een nettowinst van €223 mln.

Resultaten in lijn. Order- en omzettrend licht positief sinds eind mei. Nieuwe strategie versneld uitgerold

De resultaten over het eerste halfjaar die Aalberts op 21 juli presenteerde, waren over het algemeen in lijn met de consensusverwachting van analisten. De organische omzet daalde met 11% naar €1,3 mld en de EBITA daalde 35% naar €121,7 mln. De EBITA-marge kwam daardoor uit op 9,5%, een daling van 360 basispunten op jaarbasis. De winst per aandeel (wpa) daalde 45%. De EBITA daalde in alle divisies met ongeveer een kwart, behalve in de divisie Material Technology, waar de EBITA ongeveer halveerde. Deze divisie levert onder andere producten aan de auto-industrie en staat door de coronacrisis extra onder druk. De divisie Industrial Technology zag een veerkrachtige vraag vanuit de halfgeleiderindustrie, wat de vraaguitval elders deels compenseerde. De kaspositie is zo goed als onveranderd en de netto schuld gedeeld door de EBITDA kwam uit op 1,6 (was 1,7). Dat is ruim onder de voorwaarden van de banklening van 3,5 dankzij minder activiteiten op het gebied van fusies en overnames en het verschuiven van de dividendbetaling naar de tweede jaarhelft. De resultaten werden goed ontvangen door de markt. Als redenen zijn te noemen dat de order- en omzettrend sinds eind mei licht positief is. En dat Aalberts het uitrollen de nieuwe strategie (‘Focused acceleration’, aangekondigd in december 2019) versneld uitrolt, waarbij het concern met minder producten gaat werken en minder eindmarkten bedient. Hiervoor wordt dit jaar €40 mln geïnvesteerd, waarna jaarlijks €45 mln moet worden bespaard. Een derde reden van de positieve reactie is dat Aalberts selectief bleef investeren in productlijnen, toekomstige technologieën en andere innovaties ondanks de lastige marktomstandigheden. Deze lijn trekt het management door in de tweede helft van 2020. Aalberts heeft nog geen nieuwe prognoses afgegeven.

Lage waardering weerspiegelt de risico?s als industriele toeleverancier

Aalberts presenteerde een acceptabele set cijfers. De versnelde invoering van de nieuwe strategie is positief: daarmee brengt het concern meer focus aan binnen de productportfolio. Daarnaast levert dit een kostenbesparing op van ongeveer 2% op jaarbasis, waarmee het concern dichterbij zijn beoogde EBITA-margedoelstelling komt van 14%. De verwachte omzetgroei blijft wat mager, terwijl de verwachte wpa-groei redelijk is. Het aandeel noteert tegen 18,2 keer de getaxeerde winst voor de komende 12 maanden. De relatieve waardering ten opzichte van de (sub)sector en de bredere markt ligt ruim onder het historisch 10-jaars gemiddelde. Dit weerspiegelt de risico’s als industriële toeleverancier. Het aandeel is dit jaar tot nu flink achtergebleven bij de sectorindex. Het getaxeerde dividendrendement van 2% is iets lager dan dat van de sector.

Kansen

  • Het managementteam heeft een duidelijke focus op sterkere groei, rendement op eigen vermogen en operationele excellentieprogramma’s. De omzet en winst kunnen hierdoor blijven groeien.
  • Aalberts omzet is goed gespreid: het concern opereert in tien verschillende eindmarkten en zes geografische regio’s. Tegenvallende economische groei in Noord-Amerika kan opgevangen worden door sterkere groei uit West- en/of Noord-Europa.

Risico's

  • Aalberts groeit onder andere via overnames. Dit brengt integratierisico’s met zich mee.
  • De eindmarkten waarin Aalberts opereert zijn cyclisch gevoelig. De omzetgroei in deze markten wordt voornamelijk gedreven door bbp-groei (en -verwachtingen). Die kan tegenvallen.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een middenmoter (NFI =) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Pamela Simeonov, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 40,1 op Aalberts 4,5 10,31 10,41 +8,60 % Koop Sprinter
Sprinter Long 40,1 op Aalberts 4,5 10,31 10,41 +8,60 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Robert de Jong, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen