Auteur

Cor Blankestijn
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Unilever Unilever - Beter dan gevreesde cijfers, vooral dankzij resultaten Home Care-divisie

maandag 27 juli 2020

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0000388619 EUR 20.9 3.13 Ja Dagelijkse consumentengoederen

Beter dan gevreesde cijfers, vooral dankzij resultaten Home Care-divisie

Unilever heeft in het tweede kwartaal erg sterk gepresteerd, al waren de verwachtingen laag. Vooral Noord-Amerika en de opkomende markten, exclusief India en Brazilië, deden het beter dan verwacht. De vrije kasstroom was sterk, dankzij een verbetering van het werkkapitaal, enkele belastingmeevallers en lagere investeringen. Een negatief punt is dat het zo lang duurt om de theeactiviteiten te verkopen. Ook had ik graag willen weten wat Unilever met de opbrengst van de verkoop wil gaan doen.

Al vroeg het vizier op de opkomende markten

Unilever is wereldwijd een van de grotere producenten van voedingsmiddelen, persoonlijke verzorging en huishoudelijke artikelen. Zijn belangrijkste afzetgebieden waren jarenlang Europa en Noord-Amerika, maar het zwaartepunt is verschoven naar de opkomende markten. Deze zijn nu al goed voor meer dan 50% van de omzet. De voedingsmiddelenmerken, ruim 50% van de omzet, zijn vaak marktleiders met sterke merken als Knorr, Lipton, Magnum en SlimFast. De toiletartikelen, circa 30% van de omzet, groeien sterk met wereldmerken als Dove en Axe.

Beter dan gevreesde cijfers, vooral dankzij resultaten Home Care-divisie

Unilever heeft een lastig tweede kwartaal achter de rug, maar de resultaten waren minder slecht dan gevreesd. Het concern behaalde een 3,1% lagere omzet van €13,29 mld, maar dat was flink meer dan de €12,71 mld die analisten gemiddeld hadden verwacht. In hetzelfde kwartaal in 2019 lag de omzet op €13,71 mld. Wisselkoersen hadden een ongunstig effect van 4,2%, terwijl overnames en desinvesteringen per saldo 1,5% bijdroegen. De onderliggende omzetgroei, waar analisten vooral op letten, was 0,3% negatief. Daarbij daalden de volumes met 0,8%, maar stegen de prijzen met 0,5%. De consensusverwachting was een krimp van 4,3%. De marges stegen daarnaast met 0,5 procentpunt, in plaats van een verwachte daling van 0,5 procentpunt. In dezelfde periode vorig jaar groeide de identieke omzet nog met 3,5%. De divisie Beauty & Personal Care zag de identieke omzet met 0,9% teruglopen, bij Food & Refreshment was dit zelfs 1,8%. Maar Home Care, waaronder de hygiëneproducten vallen, groeide juist met 4,0%. De volumes bij deze laatste tak stegen met 3,2%. Unilever verdiende afgelopen halfjaar onderliggend €1,35 per aandeel. Dat is 6,4% meer dan in dezelfde periode vorig jaar, ondanks een negatief wisselkoerseffect van 3,7%. De vrije kasstroom steeg van €1,5 mld een jaar geleden naar €2,9 mld in de afgelopen zes maanden. Vanwege de onzekerheid die de corona-uitbraak met zich meebrengt, besloot Unilever eerder dit jaar al de outlook voor 2020 in te trekken. Voor heel 2020 rekenen analisten gemiddeld op een 3,0% lagere omzet van €50,42 mld. Onderliggend zal volgens hen de omzet met 0,5% dalen, waarbij de prijzen met 0,2% zullen stijgen maar de volumes 0,7% zullen dalen. Unilever meldde verder de theeactiviteiten in India en Indonesië te willen behouden en de samenwerkingen in ‘ready-to-drink’ thee door te zetten. De resterende theeactiviteiten worden apart gezet, wat volgens Unilever de groei ten goede zal komen. In 2019 was deze nieuw te vormen tak goed voor een omzet van €2 mld.

Waardering gemiddeld tot hoog

De waardering van Unilever is op het moment dan 20,5 keer de winst over het lopende jaar gemiddeld te noemen. De identieke omzetgroeicijfers zijn de laatste kwartalen tegenvallend en eigenlijk hoort daar dan ook een lagere waardering bij. De concurrenten die de afgelopen kwartalen betere prestaties konden laten zien hebben op dit moment een met 24 keer de winst over voor het komende jaar en zijn daarmee hoog gewaardeerd. Het concern heeft door de daling van de koers wel een redelijk hoog dividendrendement gekregen, iets hoger dan 3,2%.

Kansen

  • Door zich eerder dan andere ondernemingen te richten op kansen in ontwikkelingslanden en opkomende markten heeft Unilever het voordeel dat het veel van deze markten als eerste betreedt. Inmiddels komt rond 60% van de omzet van Unilever uit deze regio’s.
  • Unilever’s management focust op innovatie. Ongeveer een derde van de geconsolideerde omzet komt uit producten die in de afgelopen twee jaar werden gelanceerd.

Risico's

  • Ondanks de hoge uitgaven voor marketing en sales promotion en de lagere prijzen staat de omzet in West-Europa onder druk. Hier realiseert Unilever ongeveer een derde van de totale omzet.
  • De grote afhankelijkheid van opkomende markten op termijn: de groeicijfers van deze economieën zijn een stuk volatieler dan die van de westerse markten en de marges zijn er op dit moment nog laag.
  • Het kan in landen met een centraal gestuurde economie nog moeilijk worden om prijzen te verhogen als regeringen zich met het prijszettingbeleid gaan bemoeien.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Pamela Simeonov, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 45,62 op Unilever 11,2 4,44 4,46 +3,73 % Koop Sprinter
Sprinter Long 43,1 op Unilever 5,0 9,87 9,89 +1,65 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 56,29 op Unilever 7,6 6,55 6,57 -2,53 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 60,42 op Unilever 4,7 10,68 10,70 -1,66 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Cor Blankestijn, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen