Auteur

Nathan Levy
Investment Manager

Dagbericht beleggen Hoe sterk gaan Fed en Amerikaanse overheid stimuleren?

dinsdag 28 juli 2020

Goedemorgen! Ik hoorde net op de radio interviews met reizigers op Schiphol die naar Spanje vertrokken, ook naar Barcelona. Ik vraag me toch af of je daar een prettig verblijf gaat hebben nu de maatregelen weer scherper worden.

Vliegmaatschappijen en banken drukken de index

De situatie in Spanje was ook richtinggevend voor de aandelenmarkten in Europa gisteren. De beursweek werd voorzichtig gestart. Na de dalingen eind afgelopen week deden beleggers het rustig aan. De aandelenmarkten openden over het algemeen lager en trokken later wat bij. De Stoxx Europe 600-index had moeite richting te kiezen. Luchtvaarmaatschappijen drukten de index, beïnvloed door het nieuws van afgelopen weekend dat de Britse overheid vanuit Spanje terugkerende passagiers dwingt om in quarantaine te gaan. Bankaandelen drukten de index nog verder omlaag, waarschijnlijk als gevolg van dezelfde maatregel.

Zakelijke divisie KPN (-3%) draait wat minder dan verwacht

Vooral Spaanse banken daalden namelijk flink. De effectieve rentes op Spaanse, Portugese en Italiaanse staatsleningen liepen op, terwijl die van de 'kernlanden' van de eurozone (zoals Duitsland en Nederland) omlaag gingen. En vooral de Spaanse hoofdindex, de IBEX 35, daalde met 1,7% relatief sterk. In eigen land publiceerde KPN kwartaalresultaten, die door de markt negatief werden opgepakt. Het aandeel daalde ruim 3%. De cijfers waren op zich beter dan verwacht; de zakelijke divisie presteerde echter wat minder en de onderneming ziet wat risico's voor het komende kwartaal als gevolg van het virus.

SAP (+4%) onderzoekt aparte beursnotering Qualtrics

SAP reageerde positief op de cijfers en de aankondiging daarbij, dat wordt onderzocht of het onderdeel Qualtrics een aparte beursnotering krijgt. Goud klom verder naar een nieuw record en de dollar werd wederom zwakker tot boven de $1,17 ten opzichte van de euro. Niet heel anders dus dan het einde van vorige week. Meevallend economisch nieuws was er van Duitse ondernemers. Hun vertrouwensindex kwam hoger uit dan verwacht, evenals de deelindex van de vooruitzichten van Duitse ondernemers. Alleen hun kijk op de huidige situatie was wat negatiever dan verwacht.

Zijn die hoge koerswinsten van techbedrijven terecht?

In de VS wisten de aandelenmarkten de positieve lijn wel weer op te pakken. Afgezien van banken en nutsbedrijven boekten alle sectoren in de S&P 500-index winst op de eerste handelsdag van de week. En dat gold vooral voor technologiebedrijven. Deze herstelden van de daling afgelopen week en duwden de index naar een 0,7% hoger slot dan vrijdag. De door technologieaandelen relatief sterk bepaalde Nasdaq sloot gisteren zelfs 1,7% hoger. Dit jaar heeft de index per saldo al meer dan 17% bijgeschreven en sinds het dieptepunt in maart zelfs al ruim 53%. Een aantal grote techbedrijven komt deze week met de kwartaalresultaten: onder andere Facebook (morgen) en Apple, Amazon en Alphabet (donderdag). Dan zal blijken of de koerswinsten van de afgelopen maanden terecht zijn.

Hoe sterk gaan Fed en overheid in VS stimuleren?

Met hun positieve houding gisteren speculeren beleggers op een 'dovish', dus op een op stimulering gerichte Federal Reserve. Vandaag en morgen vergadert het beleidscomité van de centrale bank van de VS en voorzitter Jerome Powell zal morgen waarschijnlijk ook aangeven dat de beleidsrente langere tijd dichtbij 0% zal blijven. Dan is er in de VS ook nog de discussie over het corona-steunpakket van de Amerikaanse federale overheid. De Republikeinen in de Senaat hebben een voorstel gedaan van $1 biljoen dollar als eerste stap om tot een compromis te komen met de Democraten. Die hadden eerder een plan van $3,5 biljoen ingediend.

Meeste Aziatische markten hoger

De meeste markten in Azië staan vanochtend in het groen. De indices in Hongkong, op het Chinese vasteland, in Zuid-Korea: ze staan alle hoger. Alleen in Japan zijn de aandelenmarkten zojuist wat lager gesloten. In Tokio is weer een sterke stijging van het aantal besmettingen met het coronavirus.

Agenda van vandaag

Vandaag staan op de agenda het consumentenvertrouwen in de VS (verwacht 94,4) en de industriële activiteit in de Atlantische regio (de oostkust) waarvoor 5 wordt verwacht. Bedrijfscijfers krijgen we van Peugeot, Reckitt Benckiser, Pfizer, 3M, Ecolab, McDonald's, Amgen, Corning, S&P Global, ASM International, Mondelez, Visa, Carrefour, Fortive en Starbucks. De futures (termijncontracten) wijzen op een licht hogere opening van aandelenmarkten in Europa.

Fijne dag!

Nathan

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Nathan Levy, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 28 juli 2020, 7.59 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.