Auteur

Henry van Heijster
Investment Manager

Dagbericht beleggen Fed-voorzitter Powell: “toekomst is uitzonderlijk onzeker”

donderdag 30 juli 2020

De Europese beurzen openden gisteren afwachtend. Hoewel er geen wezenlijke verandering van beleid of toonzetting werd verwacht, stond de uitkomst van de rentebeslissing van gisteravond van de Amerikaanse centrale bank centraal.

Koersstijgingen sector dagelijkse consumentengoederen

Ook de dreiging van een tweede coronagolf blijft de markten parten spelen. Volgens een Britse krant zou premier Boris Johnson bang zijn dat er binnen enkele weken een tweede golf komt in het Verenigd Koninkrijk. Een aantal grote Europese banken daalden flink in koers, onder meer op de matige vooruitzichten die enkele banken gaven bij de presentatie van hun kwartaalresultaten. Hogere koersen waren er vooral voor aandelen uit de sector dagelijkse consumentengoederen. Onder andere Unilever zette de recente opwaartse trend voort.

ASML krijgt tik omlaag

In de IT-sector is de rust nog niet weergekeerd na de spectaculaire koersbewegingen van Intel, AMD en TSMC de afgelopen dagen. Dit keer kreeg ASML (opnieuw) een flinke tik omlaag, waarschijnlijk door enkele adviesverlagingen van brokers. Niet verwonderlijk natuurlijk, na de bijna verdubbeling van de koers sinds het dieptepunt half maart.

Bestuurders tech-giganten ondervraagd in VS

Ook op de beurzen in de VS leek de komende dagen spektakel te verwachten in en rond de IT-sector. Niet alleen vanwege komende kwartaalcijfers van hoofdrolspelers Google, Apple, Amazon en Facebook, maar ook vanwege de parlementaire ondervraging van de topmannen, tijdens hoorzittingen van de juridische commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Die onderzoekt de al dan niet te grote marktmacht van deze bedrijven.

Kwartaalcijfers Europa: 20% minder omzet

Het tweedekwartaalcijferseizoen komt inmiddels goed op stoom. In Europa heeft ruwweg 40% van de grote beursgenoteerde ondernemingen nu gerapporteerd. Als altijd: beter dan verwachtte resultaten, maar wel in mindere mate – naar mijn mening. Na een winstdaling met 25% vorig kwartaal stegen de winsten nu met ongeveer 10%. Veelzeggend zijn ook de omzetcijfers. Daar was sprake van 20% krimp tegenover 5% in het vorige kwartaal.

Europeanen zuinig door zorg over tweede coronagolf

Van het macro-economische front in Europa niet heel veel nieuws. De index van het consumentenvertrouwen in Frankrijk daalde tegen de verwachtingen in. Het herstel vanaf het dieptepunt in april, toen de index op 80 stond, zette niet door. Het cijfer daalde namelijk weer: van 96 naar 94. Volgens nieuwsdienst Reuters wakkeren zorgen over baanbehoud de spaarneiging van consumenten aan. Beleidsmakers zouden het graag anders zien, maar de groeiende zorgen over een tweede coronagolf zullen eerst moeten worden weggenomen.

Bankaandelen lager door sombere vooruitzichten

De Europese beurzen sloten per saldo vrijwel onveranderd. Opvallende stijgers waren CapGemini en Schneider Electric, aandelen die ook in verschillende van onze vermogensbeheerportefeuilles zitten. Veel banken moesten een flinke veer laten. De krantenkoppen zijn niet fraai de laatste dagen en wakkeren de zorgen aan over nog te verwachten economische effecten van de lockdowns. En minder bedrijvigheid raakt natuurlijk ook de banken, die dan minder vraag naar leningen krijgen.

Fed-voorzitter: "toekomst uitzonderlijk onzeker"

De Amerikaanse aandelenbeurzen openden gisteren over een breed front in de plus. Uitschieters waren opnieuw in de techsector te vinden, waar onder andere chipmaker AMD meer dan tien procent omhoogschoot. Ook Starbucks deed het uitstekend op meevallende verkooptrends. Het rentebesluit van de Federal Reserve deed er uiteindelijk niet toe - zoals verwacht: geen rentewijzigingen - maar de woorden van Fed-voorzitter Jerome Powell des te meer. Door de economische toekomst te omschrijven als buitengewoon onzeker (“extraordinarily uncertain”) voedde hij het sentiment dat de Amerikaanse centrale bank alles zal doen - tot en met het voorheen ondenkbare (mijn woorden) - om de economie te behoeden voor een rampzalige ineenstorting.

“Don’t kill your darlings”: IT-succesbedrijven verder omhoog

De aandelenkoersen profiteerden van Powells uitspraak, maar ook de goudprijs ging weer omhoog, een teken dat er ook beleggers zijn die (inflatie)risico's zien in deze benadering van de monetaire autoriteit. De Amerikaanse aandelenindices stonden halverwege de dag ruim een procent in de plus, geleid door de IT-sector (begrijpelijk) maar ook door de financiële sector: enigszins verwonderlijk. De verhoren van de grote tech-bedrijven in het Huis van Afgevaardigden leken vooralsnog geen grote indruk te maken. 'Don't kill your darlings' lijkt voorlopig het devies.

Verdeeld beeld Aziatische aandelenmarkten

De Amerikaanse beurzen sloten uiteindelijk ruim een half procent in de plus, de door technologie gedomineerde index Nasdaq zelfs bijna 1,5%. In Azië vanochtend een gemengd beeld op de beurzen met hogere koersen in Hongkong en Seoul en lichte dalingen in Tokio.

Agenda van vandaag

Vandaag weer een hele waslijst aan bedrijfscijfers, met als climax die van Apple, Amazon, Facebook en Alphabet (van onder andere Google). Het lijkt wel afgesproken werk. Ook heel veel macrocijfers, onder meer over de economische groei en de inflatie in Duitsland en de VS.

Prettige dag!

Henry

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 661,23 op AEX 10,0 7,27 7,29 +5,81 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 588,97 op AEX 5,0 14,50 14,52 +2,91 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 788,0 op AEX 9,9 7,35 7,37 -5,40 % Koop Sprinter
Sprinter Short 839,0 op AEX 5,8 12,54 12,56 -3,31 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 30 juli 2020, 8.04 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.