Auteur

Cor Blankestijn
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Anheuser-Busch InBev Anheuser-Busch InBev - Veel minder erg dan gevreesde cijfers. Wel is bedrijf terughoudend in vooruitblik H2?20

donderdag 30 juli 2020

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
BE0974293251 EUR 27.1 1.89 Nee Dagelijkse consumentengoederen

Veel minder erg dan gevreesde cijfers. Wel is bedrijf terughoudend in vooruitblik H2?20

Veel minder erg dan gevreesde cijfers en ook nog eens uit alle regio’s waar het concern actief is. Wel is AB InBev bezorgd over een mogelijke tweede lockdown en het opnieuw sluiten van veel horecagelegenheden in de tweede helft van het jaar. Door het dalen van de winst is de schuldratio (ondanks het fors afbouwen van de schuld) toch met 20% gestegen. Dit zou het concern graag anders zien, en wij natuurlijk ook.

Koning van het bier

Anheuser-Busch InBev (AB InBev) is veruit het grootste bierconcern ter wereld met maar liefst 600 mln hectoliter per jaar en behoort al jaren tot de top 5 van producenten van consumentenproducten. Het bedrijf heeft een productportfolio van bijna 400 wereldwijd en lokaal verkochte dranken. AB Inbev heeft meer dan 30 biermerken die elk meer dan $1 mld aan jaaromzet halen. Behalve bier verkoopt het concern ook frisdrank. De omzet bedroeg in 2019 meer dan $52,3 mld.

Veel minder erg dan gevreesde cijfers. Wel is bedrijf terughoudend in vooruitblik H2?20

AB InBev verkocht in het tweede kwartaal een stuk minder bier als gevolg van de coronacrisis, onder andere door de sluiting van de horeca in veel landen. Doorgaans zijn kroegen, hotels en restaurants goed voor een derde van de omzet van de brouwer. Het concern zag de biervolumes in de afgelopen periode met 17,7% dalen op jaarbasis tegenover een consensusverwachting van analisten van -23%. Vooral in april (-32,4%) en in mei (-21,4%) verkocht de brouwer minder goed. In juni stegen de volumes weer licht: met 0,7%. De totale omzet daalde met bijna 18% tot $10,3 mld bij een consensus van $9,45 mld. Het bedrijfsresultaat zakte met 34% tot $3,4 mld, hier lag de consensus op $ 3,07 mld. De winst per aandeel kwam uit op $0,46 bij een consensus van $0,23. De brouwer noteerde daarnaast een waardevermindering van $2,5mld als gevolg van de risico's van de coronacrisis in Afrika. Die vermindering werd gedeeltelijk gecompenseerd door de opbrengst van de verkoop van de Australische activiteiten voor een bedrag van $1,9 mld. AB InBev zegt belangrijke maatregelen te hebben getroffen om te kunnen blijven investeren in de merken en een sterk herstel voor te bereiden. Toch is de brouwer nog voorzichtig in het optimisme, aangezien er opnieuw beperkingen voor de horeca gelden in bepaalde markten. Zo is in Zuid-Afrika voor de tweede keer een verbod op de verkoop van alcohol ingevoerd, wat een negatief effect zal hebben op de resultaten in het derde kwartaal, aldus de brouwer. De schuld werd fors verminderd en bedraagt $87,4 mld per einde H1. Doordat de winst ook een stuk lager uitkwam, zal deze toch nog verder moeten worden teruggeschroefd. Het concern wil zelf naar tweemaal de nettoschuld ten opzichte van het brutobedrijfsresultaat.

Waardering hoger dan gemiddeld

AB InBev (€50) noteert rond 31 keer de getaxeerde winst voor 2020. Dat is voor het bedrijf een flink hoger dan gemiddelde waardering. De hoge schuldpositie baart nog steeds wat zorgen maar daar blijft men hard mee aan de slag.

Kansen

  • AB InBev is niet alleen de grootste brouwer ter wereld, maar heeft ook een goede geografische mix en sterke marktposities in enkele zeer winstgevende biermarkten zoals de Verenigde Staten, Brazilië en Mexico.
  • Het heeft een betrokken managementteam dat de onderneming heeft omgebouwd van een puur Belgische onderneming tot de grootste bierbrouwer wereldwijd met een sterke concurrentiepositie.
  • Het bedrijf staat bekend om zijn acquisitiekracht, met als hoogtepunt natuurlijk de overname van de nummer twee: SABMiller. Een perfecte regionale aanvulling die het de marktleider in Afrika maakt.
  • Flinke kostenbesparingen dankzij de overname van SABMiller.

Risico's

  • AB InBev heeft een grote blootstelling aan de opkomende markten in Latijns-Amerika en Afrika. De biermarkten daar zijn nog steeds zeer wisselvallig en de marges zijn er lager dan in westerse landen.
  • Het bedrijf moet zich vanwege zijn forse schuldpositie van vele tientallen miljarden richten op het verlagen van die schuld.
  • Structureel dalende bierconsumptie per persoon in Europa.
  • Vanwege de lockdown zijn veel horecagelegenheden voor langere tijd gesloten geweest waardoor de verkoop zwaar onder druk kwam te staan. Een nieuwe reeks van besmettingen kan er voor zorgen dat de juist onlangs weer geopende zaken weer moeten sluiten.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een voorloper (NFI +) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn wel uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Pamela Simeonov, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 52,18 op AB InBev 9,0 6,30 6,40 +49,41 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 47,32 op AB InBev 5,1 11,16 11,26 +23,05 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 64,59 op AB InBev 7,5 7,56 7,66 -21,55 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 64,59 op AB InBev 7,5 7,56 7,66 -21,55 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Cor Blankestijn, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van Anheuser-Busch InBev bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.