Auteur

Cor Blankestijn
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Nestle Nestle - Winst trekt aan, iets lagere omzet en hogere kosten. Wel beter dan verwachte identieke omzet

donderdag 30 juli 2020

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
CH0038863350 CHF 25.1 2.57 Ja Dagelijkse consumentengoederen

Winst trekt aan, iets lagere omzet en hogere kosten. Wel beter dan verwachte identieke omzet

De identieke verkopen waren beter dan verwacht, de vooruitzichten lagen redelijk in lijn en Nestlé overweegt zelfs een strategische ingreep in minder goed presterende divisies. Overigens oriënteert Nestlé zich al wat langer op een herstructurering van zijn merkenportefeuille.

Grootste voedingsmiddelenbedrijf ter wereld

Nestlé is het grootste voedingsmiddelenbedrijf ter wereld. Het concern heeft dertig merken met meer dan CHF 1 mld omzet per jaar. De verdeling van de omzet is de laatste jaren: dranken 26%, melkproducten 26%, kant-en-klaarmaaltijden 17%, diervoeding 11%, chocolade, snoep en koek 10%. Ook heeft het een samenwerkingsverband met L’Oréal op het gebied van dermatologie. het concern behaalde over 2019 een omzet van CHF 92,5 mld.

Winst trekt aan, iets lagere omzet en hogere kosten. Wel beter dan verwachte identieke omzet

Nestlé heeft in het eerste halfjaar van 2020 de nettowinst zien aantrekken maar de groei vertraagde tijdens het tweede kwartaal wel in een groot deel van de kernmarkten door de coronacrisis. In het afgelopen halfjaar kwam de nettowinst uit op CHF5,9 mld tegenover 5,1 mld een jaar eerder. De omzet daalde wel, van CHF45,5 mld naar CHF41,2 mld bij een consensusverwachting van analisten van CHF41,5 mld. Er waren CHF290 mln coronagerelateerde kosten, zowel veiligheidsverbeteringen voor personeel als fabrieken die tijdelijk werden gesloten. Op identieke basis was er wel sprake van een groei met 2,8% bij een consensus van 2,3%. Nestlé zei dat onder meer Purina PetCare, zuivelproducten en koffie voor thuisgebruik in trek waren, terwijl de vraag naar water en snoepgoed afnam. De omzet uit e-commerce trok maar liefst met 49% aan. Voor heel 2020 verwacht Nestlé een identieke-omzetgroei van 2 tot 3%, bij een consensus van 2,7%. Verder zal de marge op de onderliggende operationele handelsinkomsten vermoedelijk aantrekken, net als de onderliggende winst per aandeel (mits de coronasituatie niet verder verergert). Het concern overweegt om enkele divisies af te stoten, maar dit zou dan pas plaatsvinden in 2021.

Waardering: hoog

De waardering van de voedingsmiddelenfabrikanten op de Masterlist met ondernemingen die het Investment Office volgt, is relatief hoog. Unilever staat op bijna 21 keer de winst voor het lopende jaar, Nestlé heeeft op het moment zelfs nog een hogere koers-winstverhouding, namelijk bijna 26 keer de winst over het lopende jaar .

Kansen

  • Via zowel organische groei als overnames wil het concern het omzetaandeel van de opkomende markten in de komende jaren fors laten groeien. Door de koersdalingen van de aandelen van bedrijven in de opkomende markten zijn deze ondernemingen op dit moment niet te duur.
  • Nestlé richt zich met zijn productenportefeuille steeds meer op gezonde producten met hoge marges. Zoals bijvoorbeeld de plantaardige vleesvervangers. Het concern kan daarmee profiteren van de stijgende bestedingen van consumenten aan deze producten.
  • Met dertig merken met meer dan CHF 1 mld omzet per jaar (goed voor 70% van de jaarwinst) heeft Nestlé een uitstekend gespreide productenportefeuille.

Risico's

  • Door het zwakke economische klimaat ondervindt Nestlé in de volwassen markten nog steeds sterke concurrentie van de producenten van huismerken.
  • Nestlé heeft veel last van de zwakke valuta’s in de opkomende markten ten opzichte van de sterke Zwitserse frank.
  • Nestlé wil nog wel eens te veel geld uitgeven voor een overname als het management een bedrijf als goede aanvulling ziet voor het concern.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Pamela Simeonov, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 68,0 op Nestle 2,3 4,14 4,24 +0,24 % Koop Sprinter
Sprinter Long 68,0 op Nestle 2,3 4,14 4,24 +0,24 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Cor Blankestijn, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen