Auteur

Jan Kleipool
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: ArcelorMittal ArcelorMittal - Beter dan verwachte resultaten Q2'20

donderdag 30 juli 2020

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
LU1598757687 EUR 0 0.47 Nee Basismaterialen

Beter dan verwachte resultaten Q2'20

Hoewel het wereldwijd marktleider is, heeft staalbedrijf ArcelorMittal weinig prijszettingskracht. Daarom zijn kostenbeheersing en precies gedoseerde investeringen belangrijk voor het behoud van zijn winstmarges. Via overnames versterkt het bedrijf zijn positie in Europa, maar aan de operationele uitvoering hiervan kleven risico’s. Het handelsconflict tussen de VS en China, de wereldwijde virusuitbraak, een sterke stijging van de ijzerertsprijs (grondstof voor staal) en wereldwijde economische vertraging hebben de staalprijzen onder druk gezet. Het concern neemt echter diverse maatregelen om de kosten te beheersen en de kaspositie te ondersteunen.

Grootste staalproducent ter wereld

Het wereldwijd opererende staalbedrijf ArcelorMittal maakt staalproducten zoals plaatmetaal en draadstaal. Daarnaast exploiteert het steenkool- en ijzerertsmijnen. Bij een omzet van $71mld behaalde het bedrijf in 2019 een verlies geboekt van $112mln. De omzet kwam uit de staalproductie in Europa (48%), Noord-Amerika (24%), Brazilië (11%) en Azië (10%). Inkomsten uit de mijnbouwactiviteiten droegen de overige 7% bij, al is 80% van de steenkool en ijzerertsproductie voor eigen gebruik.

Staal- en ijzerertsmarkten in beweging

ArcelorMittal richt zijn investeringen met name op de automobiel-, machinerie- en constructiesegmenten. Geografisch gezien heeft het een sterke aanwezigheid in Europa en de VS en komt zo’n 30% van de omzet uit de opkomende markten. ArcelorMittal kan volop profiteren van de wereldwijde industriële ontwikkeling door de hoge kwaliteit van zijn producten en de efficiënte productie daarvan, vooral in tijden van grote vraag. ArcelorMittal blijft ook investeren in mijnbouwcapaciteit om volledig zelfvoorzienend te worden en het overschot, op de wereldmarkt te kunnen verhandelen. De wereldmarkt voor staalproducten is zeer gefragmenteerd. Zo heeft marktleider ArcelorMittal slechts 5% daarvan in handen, waardoor zijn ‘pricing power’ (prijszettingskracht) beperkt is. Daardoor zijn de inkomsten van het bedrijf zeer gevoelig voor de politieke en economische ontwikkelingen, vooral die in de VS en China.

Beter dan verwachte resultaten. Tegenover sterke omzet- en winstdaling staan lagere kosten en resultaat mijnactiviteiten

ArcelorMittal rapporteerde 30 juli beter dan verwachte resultaten over het tweede kwartaal van 2020. De EBITDA daalde met 55% jaar op jaar (joj) naar $707mln, maar lag daarmee wel ver boven de consensusverwachting van analisten van $486mln. De omzet daalde eveneens sterk (-43% joj) naar $11mld en lag 3% boven de consensus. De aanzienlijk hoger dan verwachte winst was dan ook vooral te danken aan lagere kosten. De flexibilisering van de vaste kosten sorteert dus effect, vooral in Europa. Meer specifiek lijkt de meevallende winst vooral te danken aan de mijnbouwactiviteiten (hogere ijzerertsprijs) en uit Brazilië. De nettoschuld daalde met 17% ten opzichte van het voorgaande kwartaal naar $7,8mld (de nettoschuld afgezet tegen EBITDA komt op 2,1) waardoor het concern dichter bij de doelstelling van $7,0 mld komt: een positieve ontwikkeling. De vrije kasstroom was wel negatief dit kwartaal (-$99mln) ondanks een sterke verlaging van de kapitaalinvesteringen om de negatieve impact van covid-19 te compenseren. Dit was te wijten aan een hoger netto werkkapitaal, dat weer werd veroorzaakt door lagere post ‘crediteuren’. Het staalconcern blijft voorzichtig in de vooruitzichten voor de rest van het jaar, ondanks dat het management tekenen ziet van herstel van de economische activiteit, vooral daar waar de lockdowns zijn opgeheven. Als de vraag terugkeert, is het bedrijf klaar om de productie te verhogen en ArcelorMittal onderzoekt of er daarnaast structurele veranderingen nodig zijn om ervoor te zorgen dat het bedrijf goed gepositioneerd is voor de toekomst.

Waardering geeft gemengd beeld door sterke winstdalingen

Over het geheel genomen een meevallend kwartaal en het management neemt de nodige maatregelen om het bedrijf door de deze crisis te lozen. De brede vraagverzwakking en de impact van de wereldwijde virusuitbraak op de wereldeconomie en industriële toeleveringsketens leiden wel tot een verhoogd risico. De waardering is relatief gezien aan de lage kant met een bedrijfswaarde afgezet tegen de EBITDA van 7,4 tegenover 8,3 voor de subsector Metals & mining. Absoluut gezien, zijn de waarderingen wel zeer hoog als gevolg van de sterk gedaalde winsttaxaties: de koerswinstverhouding op basis van de getaxeerde winst in de komende twaalf maanden ligt op 47 tegenover 22 gemiddeld in de afgelopen tien jaar. De bedrijfswaarde afgezet tegen de EBITDA van 7,4 ligt fors boven het tienjaargemiddelde van 5,7. Het dividend is opgeschort en Arcelor verwacht de dividendbetalingen weer hervatten als de operationele omstandigheden normaliseren.

Kansen

  • Sneller herstel van de automobielsector en industrie na het versoepelen dan wel eindigen van lockdowns die door de wereldwijde virusuitbraak zijn ingesteld.
  • Nieuwe plannen voor beperking overcapaciteit China
  • Herstel staalprijzen in Europa staalprijzen
  • Kostenvoordeel uit overname Ilva en andere staalfabrieken.

Risico's

  • Verslechtering van de schuldpositie kan een downgrade van de kredietscore tot gevolg hebben
  • De brede vraagverzwakking en de impact van de pandemie op de wereldeconomie en industriële toeleveringsketens leiden tot een verhoogd risico.
  • Oplaaien handelsconflict VS-China of strengere milieuwetgeving
  • Groter dan verwachte volatiliteit van grondstoffenkosten of afzetprijzen.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn wel uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Pamela Simeonov, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 13,472 op Arcelor Mittal 6,9 1,84 2,19 +67,22 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 12,698 op Arcelor Mittal 5,1 2,62 2,97 +40,81 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 21,062 op Arcelor Mittal 2,5 5,73 6,08 -12,06 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 21,062 op Arcelor Mittal 2,5 5,73 6,08 -12,06 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Jan Kleipool, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van ArcelorMittal bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.