Auteur

Henry van Heijster
Investment Manager

Dagbericht beleggen Apple, Amazon, Facebook en Google overtreffen winstverwachtingen

vrijdag 31 juli 2020

De economie van Duitsland kromp in het tweede kwartaal met ruim 10% ten opzichte van het eerste kwartaal, een historisch dieptepunt. De oorzaken zijn bekend, net als het feit dat de cijfers in het lopende kwartaal misschien wel een even historisch herstel zullen laten zien.

Duitse werkloosheid valt mee

Maar de onzekerheid blijft groot. Ondanks de ongekende steun vanuit de overheden hangt de dreiging van een tweede coronagolf als een zwaard van Damocles boven het herstel. Bemoedigend in dat opzicht was het meevallende Duitse werkloosheidscijfer voor juli dat uitkwam op een afname met 18.000, waar een toename van 44.000 werd voorspeld. Ook meldde de Europese Commissie een verbetering van het economisch vertrouwenscijfer over juli, eveneens hoger dan verwacht. Maar dit cijfer staat met 82,4 nog ver onder het niveau van 100 waar het sinds 2014 boven heeft gestaan. Het is maar eén van de vele illustraties van de opgave waar we voor staan voordat we weer kunnen spreken van enige normalisatie.

Slechte dag voor Europese aandelen: ruim 2% verlies

De Duitse inflatie in juli kwam met -0,5% lager uit dan verwacht. Dit gaf de toch al dalende trend van de Duitse rente een extra zetje. De tienjaarsrente daalde met 5 basispunten tot -0,55%. In de loop van de dag raakten de Europese aandelenmarkten steeds verder in mineur. Opnieuw vielen de zwaarste verliezen bij de Europese banken maar ook de Duitse autosector ging flink omlaag. Toen er een tweet van president Trump kwam met de oproep om de presidentsverkiezingen uit te stellen, begon het op de beurzen op een echte 'risk-off'-dag te lijken met forse koersdalingen van risicovolle beleggingen. De Europese beurzen sloten gemiddeld dik 2% in de min; de Duitse DAX-index daalde zelfs 3,5%.

Historische krimp Amerikaanse economie in 2e kwartaal

Ook in de VS werd het economische-groeicijfer gepubliceerd over het tweede kwartaal. Het bruto binnenlands product bleek 32,9% gekrompen. Dit is het kwartaalcijfer, omgerekend naar jaarbasis. Kwartaal op kwartaal kwam het cijfer namelijk uit op een krimp van 9,5%, vergelijkbaar met het Duitse cijfer (-10,1%). De hoeveelheid nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering was weer gestegen in de meest recente meting, maar iets minder dan verwacht. Per 18 juli zijn er nu ruim 17 miljoen Amerikanen met een werkloosheidsuitkering, tien keer zoveel als begin dit jaar, maar wel minder dan de piek in mei, toen het cijfer op 25 miljoen uitkwam.

Aandelen banken en olieconcerns in VS flink omlaag

Amerikaanse beurzen openden over een breed front in de min, maar wisten de verliezen te beperken onder leiding van de IT-sector. Cijfers van telefoonchipmaker Quallcom en van betaaldienst PayPal werden enthousiast ontvangen. De dalende rente en zorgen over het economische herstel duwden de koersen van Amerikaanse banken flink in de min; de financiële-sectorindex daalde bijna 4%. Nog beroerder was het gesteld met de energiesector. Slechte cijfers van Conoco Phillips wakkerden de zorgen aan over grote broers Exxon en Chevron, waarop deze bijna 5% onderuit gingen.

Grote techbedrijven overtreffen winstverwachtingen

In de Amerikaanse politiek staan de Democraten en Republikeinen al jaren op vrijwel elk onderwerp lijnrecht (en compromisloos) tegenover elkaar. Toch maakten berichten in de Amerikaanse pers, dat er een - bijna unieke - overeenstemming lijkt te bestaan over het beperken van de marktmacht van de grote tech-bedrijven vooralsnog geen indruk op de beurs. De aandacht ging meer uit naar de verwachte mooie cijfers. De Amerikaanse beurzen sloten uiteindelijk met een betrekkelijk klein verlies, dankzij positieve impulsen vanuit de IT sector. De winstcijfers, nabeurs, van de grote jongens Apple, Amazon, Facebook en Google (Alphabet) waren inderdaad alle beter dan verwacht. Maar met de koersen van de banken, en vooral de olieaandelen kwam het niet meer goed. De index voor die sector sloot dik vier procent lager.

Japanse beurs krijgt tik omlaag (bijna -3%)

In Azië vanochtend een wat gemengder beeld. De Japanse beurs ging ook flink onderuit, bijna 3%, mede door de invloed van de sterkere Japanse yen, die de export parten speelt. Ook in Australië daalden de koersen ruim 2,5%. Chinese beurzen persten er vandaag een klein plusje uit. De inkoopmanagersindices wezen daar, precies als de verwachtingen, duidelijk op economische groei. De samengestelde inkoopmanagersindex van de diensten- en productiesectoren kwam uit op 54,1 in juli, een tiende onder de stand van vorige maand.

Agenda van vandaag

Vandaag een iets kortere lijst met bedrijfscijfers dan gisteren. Onder meer BNP Paribas, Nokia, Caterpillar en Exxon openen de boeken. Ook weer veel macrocijfers, onder meer over de economische groei en de inflatie in de eurozone en het consumentenvertrouwen in de VS. Volgende week neemt collega Friso dit ontbijtprogramma over.

Prettige weekend alvast!

Henry

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 552,56 op AEX 10,0 6,01 6,03 +7,12 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 491,73 op AEX 5,0 12,04 12,06 +3,43 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 655,0 op AEX 10,1 6,05 6,07 -6,19 % Koop Sprinter
Sprinter Short 689,0 op AEX 6,4 9,46 9,48 -4,15 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 31 juli 2020, 8.04 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.