Auteur

Friso Rengers
Investment Manager

Dagbericht beleggen Veel onevenwichtigheden, weinig oplossingen

vrijdag 7 augustus 2020

Gisteren was de laatste handelsdag van deze week zonder weekend voor de boeg. Veel handelaren bouwen vandaag hun posities af om in het weekend te kunnen ontspannen.

WeChat: één app voor bijna alles

De macro-economische cijfers uit China en Duitsland over het economische herstel zijn redelijk positief, maar beleggers lijken vooral gericht op ander nieuws en dat is tot dusverre vandaag niet positief. De Democraten en Republikeinen in de VS zijn er nog steeds niet uit hoe het vervolg-noodsteunpakket eruit moet zien. En president Trump opent - naast TikTok - een nieuw aanvalsfront tegen China's tech-bedrijven. Dit keer richt hij zich op Tencent en zijn app WeChat, een platform waarop je bijna alles kunt doen waar een gemiddeld mens geld aan uitgeeft.

Eindigt de week ‘risk-off’?

De Aziatische beurzen staan dan ook wat lager en dat lijkt over te slaan op Europa en de VS. Gisteren sloten overigens de westerse beurzen ook al licht in de min. Een week die ‘risk-on’ begon (dus met beleggers die bereid waren meer risico te nemen) lijkt nu 'risk-off’ te eindigen. Niet verbazingwekkend, en ook niet ernstig. Het is nog steeds niet duidelijk hoe overheden de economie willen stimuleren na alle ontwikkelingen rond corona - en dat houdt de aandelenmarkt in een zijwaarts patroon.

Veel onevenwichtigheden, weinig oplossingen…

Een grote thema voor de (wereld)politiek de komende tijd zijn – naast corona natuurlijk - de grotere onevenwichtigheden die al langer bekend zijn, maar geen van alle opgelost zijn. Ik noem de onbalans tussen netto exporterende en importerende landen, de verschillen tussen armen en rijken, de verhouding tussen winnaars en verliezers, schuldenaars en schuldeisers en werkenden en niet-werkenden in de economieën. Middelen die door politici worden ingezet, zijn onder andere handelsbarrières via invoerheffingen, regels en wetten en de uitgifte van extreem veel nieuwe leningen. Echte oplossingen heb ik nog maar weinig gezien.

… leiden tot scherpere beursrisico’s

Dat betekent volgens mij dat we op de financiële markten ook een scherper contrast tussen kansen en bedreigingen, winnaars en verliezers krijgen. Wij hebben mede daarom voor ons vermogensbeheer de ING Select Funds opgericht. Deze door onszelf beheerde beleggingsfondsen stellen ons beter in staat scherpere keuzes te maken.

Agenda van vandaag

Vanmiddag krijgen we vanuit de VS belangrijke informatie over werkloosheid, loonontwikkeling en arbeidsparticipatie. Dit maakt ons beeld van de Amerikaanse arbeidsmarkt compleet en zal beleggers ertoe aanzetten om na te denken over sociaaleconomische hulpprogramma's van de Amerikaanse overheid. Vandaag rapporteren nog enkele belangrijke beursgenoteerde ondernemingen, hoewel we de meeste kwartaalcijfers inmiddels hebben gehad.

Fijn weekend,

Friso

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 495,66 op AEX 10,0 5,42 5,44 +3,43 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 441,25 op AEX 5,0 10,86 10,88 +1,68 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 593,97 op AEX 10,0 5,45 5,47 -3,36 % Koop Sprinter
Sprinter Short 643,0 op AEX 4,9 11,17 11,19 -1,67 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Friso Rengers, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 7 augustus 2020, 7.52 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.