Auteur

Henry van Heijster
Investment Manager

Dagbericht beleggen Uitblijven akkoord over steunpakket VS drukt stemming

maandag 10 augustus 2020

Ondanks een meevallend banenrapport werd afgelopen vrijdag op Wall Street wat winst genomen, met name op technologieaandelen. President Trump wil Amerikaanse werklozen steunen met een nieuwe wekelijkse uitkering van $400.

Positieve industriële-productiecijfers in Europa

Europese aandelenmarkten openden vrijdag in de min. De oplopende spanningen tussen China en de VS zorgden voor onzekerheid. Het meevallende cijfer van de Duitse industriële productie in juni bood wat tegenwicht. Na een stijging van 7,8% in mei kwam er in juni een plus van 8,9% uit de bus, terwijl op +8,2% werd gerekend. Ook in Frankrijk werd een meevallend cijfer van de industriële productie bekendgemaakt. De Europese IT-sector zorgde ook voor wat meer vrolijkheid na de goede berichten van het Amerikaanse Quallcom en het Koreaanse Samsung Electronics. Onder andere ASML, SAP en Infinion stegen anderhalf procent of meer. De meeste Europese beurzen sloten de dag af met lichte plus, de Duitse DAX-index deed het met +0,7% ruim beter. De Duitse tienjaarsrente tikte 2 basispunten hoger op -0,51%. De Amerikaanse dollar toonde enig herstel dankzij een meevallend banenrapport en koerste een cent sterker, net onder 1,18 per euro.

Meevallend banenrapport in VS

In de middag werden in de VS meevallende arbeidsmarktcijfers gepubliceerd. Het aantal nieuwe banen steeg in juli sterker dan verwacht, namelijk met ruim 1,7 miljoen terwijl op krap 1,5 miljoen was gerekend. Het officiële werkloosheidscijfer daalde verder van 12,3% naar 10,9%, iets lager dan verwacht. Maar de getallen moeten wel in perspectief worden gezien. Van de ruim 22 miljoen 'officiële' banen die in maart en vooral april verdwenen, zijn er in de afgelopen drie maanden ongeveer 9 miljoen weer bijgekomen. En de komende tijd zal het waarschijnlijk veel trager gaan, onder andere omdat de hulpprogramma's aflopen en omdat de pandemie nog welig tiert.

Onzekerheid bepaalt stemming Wall Street

De Amerikaanse S&P 500-index schommelde de hele dag iets onder het slot van donderdag en sloot uiteindelijk vrijwel onveranderd. De onzekerheid werd ook hier gevoed door de oplopende geopolitieke spanningen, maar ook door de onenigheid in het Amerikaanse Congres over een tweede steunpakket. Beleggers in de Nasdaq-index zagen er aanleiding in om na de recente rally even winst te nemen. Onder andere Apple en Microsoft daalden meerdere procenten. De Nasdaq-index daalde bijna een procent.

Trump wil nieuwe steunmaatregelen doordrukken

In het weekend werd bekend dat President Trump via een zogenoemde 'executive order' een aantal steunmaatregelen voor werklozen wil doorvoeren. Onder andere een extra werkloosheidsuitkering van $400 per week, die de eerdere, maar inmiddels afgelopen regeling van $600 per week moet vervangen. Van de staten wordt verwacht dat zij $100 voor hun rekening nemen. In de Amerikaanse pers is veel twijfel over de legaliteit van een en ander, alsmede over het praktische bereik van de regelingen. Zo zouden kleine zelfstandigen en lagere inkomens er niet van kunnen profiteren.

Overwegend groene koersenborden in Azië

In Azië zien we vanochtend een overwegend positief beeld. Hoewel in Hongkong de Hang Seng-index 0,2% lager koerst. Tencent Holdings levert nog eens drie procent in. De beurs van Shanghai noteert 1,2% hoger, terwijl de Koreaanse Kospi-index 1,4% hoger is gesloten. De Australische beursindex is 1,8% hoger geëindigd. De beurs van Japan is gesloten.

Agenda van vandaag

Vandaag komen er geen bedrijfscijfers uit die ons doen opkijken. Ook de macro-economische cijfers zullen dat niet gauw uitlokken, tenzij het Franse ondernemersvertrouwen heel anders uitvalt dan de verwachte lichte stijging.

Prettige dag!

Henry.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 495,66 op AEX 10,0 5,42 5,44 +3,43 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 441,25 op AEX 5,0 10,86 10,88 +1,68 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 593,97 op AEX 10,0 5,45 5,47 -3,36 % Koop Sprinter
Sprinter Short 643,0 op AEX 4,9 11,17 11,19 -1,67 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 10 augustus 2020, 8.04 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.