Auteur

Bob Homan
Hoofd ING Investment Office

Dagbericht beleggen Waardeaandelen halen stukje achterstand in

woensdag 12 augustus 2020


De Europese beurzen lagen er gisteren net zo goed bij als het weer. Gemiddeld koersten aandelen 2,2% hoger. Net als de dag ervoor deden de achterblijvers van dit jaar het duidelijk beter dan de goede performers, zoals de IT-sector.

IT drukt zwaar stempel op AEX

Op landenniveau zag je dit ook terug. De beurzen van Italië en Spanje boekten tegen de 3% winst, terwijl onze eigen AEX bleef steken op een, alleszins acceptabele 1,5%. Het was illustratief dat succesnummer Ayden (betaaltechnologie) een van de weinige dalers was. Het is goed om ons te realiseren dat de AEX index inmiddels best ‘tech-heavy’ is: sterk door technologieaandelen bepaald. ASML, Adyen en Prosus (technologie-investeringen) hebben nu opgeteld een beurswaarde van €300 mrd, terwijl de drie traditionele grote bedrijven Olies, Unies en ING samen €250 mrd waard zijn.

S&P 500-index dichtbij all-time high…

De beurzen in de Verenigde Staten openden ook positief. Een daling van het aantal nieuwe Covid-19-gevallen, berichten over snelle introductie van een vaccin in Rusland, gecombineerd met positieve berichten over een akkoord over een nieuw stimuleringsplan in de VS lagen hieraan ten grondslag. Later op de dag sloeg de stemming wat om toen een politiek akkoord in het Congres toch verder weeg bleek dan eerder gedacht. Hierdoor kwam de S&P 500-index, Amerika’s breed samengestelde graadmeter voor de beurs, net een paar punten te kort om een nieuw record neer te zetten. Hij sloot uiteindelijk 0,8% lager.

… terwijl corona nog lang niet bedwongen is

Bijna niet te geloven toch, dat – ondanks de coronacrisis – na de sterk door technologieaandelen gedomineerde beurs Nasdaq – ook de brede beursindex in de VS tegen recordniveaus aanhikt? In Europa zijn we nog best een stukje weg van ‘all-time highs’ voor de brede aandelenmarkt. Uiteindelijk daalde de Dow Jones Industrial Average 0,4%, terwijl de Nasdaq 1,7% lager sloot. Hier dus hetzelfde beeld als in Europa: de sterke performers van de laatste tijd (IT) doen een stapje terug en achterblijvers halen wat achterstand in. Waardeaandelen presteerden beter dan groeiaandelen. Bij groeiaandelen wordt de bedrijfswinst vooral geherinvesteerd, wat koerswinst stimuleert, bij waardeaandelen gaat er gemiddeld meer winst in de vorm van dividend naar de aandeelhouder.

Waardeaandelen tegenover groeiaandelen

We hebben de zogenoemde draai (‘sectorrotatie’) van groei- naar waardeaandelen hier al vaker besproken: de verschuiving in de sectorvoorkeur van beleggers van sectoren. Voor de aandelen die wij volgen voor het vermogensbeheer van ING geldt dat analisten die hun taxaties delen met nieuwsdienst Bloomberg, gemiddeld 11% hogere twaalfmaands-koersdoelen afgeven. (Die analisten verwachten dus gemiddeld 11% hogere koersen.) Maar specifiek voor financiële waarden (zoals bankaandelen) is dat 15% en voor de energiesector is dat zelf 25%. Voor de IT-sector is het 5%. De langetermijn-trends pleiten voor beleggingen in groeisectoren als de IT, gezondheidszorg en technologie in bredere zin. Maar voor kortetermijnbeleggers zou zo'n ‘draai naar waarde’ dus wel enige steun vinden in de kringen van analisten.

Kamala Harris: ‘running mate’ voor Biden

Wellicht hielp de benoeming van Kamala Harris als kandidaat-vicepresident (running mate) van Joe Biden ook een handje bij bovenstaande beweging. Deze benoeming vergroot mijns inziens de kansen van Joe Biden op het presidentschap. Ook heeft Harris zich in het verleden strijdbaar getoond tegenover de macht van ‘Big Tech’ in de VS zoals Google en Facebook.

Ook in Azië halen achterblijvers stukje achterstand in

Azië volgt vanochtend de weg die de VS al insloeg en laat koersdalingen zien. De Chinese en Zuid-Koreaanse beurzen dalen ruim 2%, terwijl Japan nog kleine plussen vertoont. De rest van Azië noteert minnen tussen de half en het hele procent. Ook hier het zelfde beeld, met achterblijvers die het beter doen dan de recente beurslievelingen.

Agenda van vandaag

Echt interessante macro-economische cijfers waren er gisteren niet. De paar vertrouwenscijfers die er waren, lagen over het algemeen wat boven verwachting. Vandaag in dat opzicht ook niet veel bijzonders. Voor de liefhebbers nog de economische-groeicijfers van het geplaagde Verenigde Koninkrijk over het tweede kwartaal. Er wordt een daling van meer dan 20% verwacht. In navolging van de VS en Azië zullen de Europese beurzen bij opening wat van hun winst van gisteren prijsgeven.

Ik wens je een fijne dag en misschien kun je nog even genieten van het nog altijd warme weer!

Bob

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 495,66 op AEX 10,0 5,42 5,44 +3,43 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 441,25 op AEX 5,0 10,86 10,88 +1,68 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 593,97 op AEX 10,0 5,45 5,47 -3,36 % Koop Sprinter
Sprinter Short 643,0 op AEX 4,9 11,17 11,19 -1,67 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 12 augustus 2020, door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.