Auteur

Henry van Heijster
Investment Manager

Dagbericht beleggen Positieve stemming op Wall Street. Nasdaq plust ruim twee procent

donderdag 13 augustus 2020

De Europese aandelenmarkten openden gisterochtend in de plus en wisten de winst in de loop van de dag verder uit te breiden. Opnieuw gingen oliefondsen en financiële waarden voorop en bleef de IT-sector flink achter.

Hoop op positief nieuws

Uiteindelijk breidde de rally zich uit in de breedte en sloten de meeste sectoren met een plus van ruim een procent. De positieve stemming op Wall Street droeg daar zeker aan bij. Een heel concrete aanleiding voor al dat optimisme leek er niet te zijn, het was waarschijnlijk vooral hoop op positief nieuws rondom corona en over een compromis tussen Republikeinen en Democraten in het Amerikaanse Congres over het tweede stimuleringspakket in de VS.

Economie VK krimpt tweemaal zo sterk als VS, Duitsland

Heel veel macrocijfers kwamen uit het Verenigd Koninkrijk (VK) gisteren, waarvan het percentage krimp van de economie in het tweede kwartaal het belangrijkste leek te zijn. Dat kwam uit op dik 20% krimp, kwartaal op kwartaal: ongeveer twee keer zo veel als de recente cijfers uit Duitsland en de VS. De relatief lange lockdown en de relatief grote dienstensector met fysiek klantcontact speelde het land naar verluidt parten. Maar groot nieuws was het niet, want het was precies als de verwachting. Hoopgevend was wel dat het deelcijfer over juni hoger dan verwacht uitkwam op een plus van 8,7%. Er werd op 8,0% groei gerekend.

VS: inflatie hoger dan verwacht…

De industriële productie in de eurozone nam in juni met 9,1% toe, lager dan de door analisten verwachte 10%. Het niveau ligt nog wel 12% lager dan een jaar geleden. De inflatiecijfers uit de VS over juli kwamen duidelijk hoger door dan verwacht. De kerninflatie, waarbij prijsveranderingen van voedsel en energie buiten beschouwing worden gelaten, steeg met 0,6% maand op maand, de grootste stijging in decennia. Toch schrijven commentatoren die stijging grotendeels toe aan de reactie op de effecten van de lockdown. Van een klassieke inflatiedreiging via de loon-prijsspiraal zal met de miljoenen werklozen in het land voorlopig geen sprake zijn. Niettemin zijn de inflatieverwachtingen de afgelopen maanden inmiddels wel weer teruggekomen op het niveau van voor corona. Het zogenoemde break-even-inflatiecijfer (marktverwachting voor de inflatie), dat wordt afgeleid uit het renteverschil tussen gewone staatsobligaties en inflatiegekoppelde obligaties, ligt nu op ongeveer 1,7%.

… maar reële 10-jaarsrente VS negatief

Hoewel Amerikaanse de tienjaarsrente gisteren een paar basispunten opliep (tot net onder 0,7%), betekent dit dat de ‘reële’ rente (rente min de inflatie) ongeveer één procent negatief is. Ziehier het succes van de Fed-maatregelen. Naast oplopende aandelenkoersen getuigt ook de activiteit op de markt voor hoogrentende bedrijfsobligaties daarvan. De, door de omlaag gedrukte marktrentes aangewakkerde 'search for yield' (speurtocht naar rente), zorgt op de markt voor deze risicovolle obligaties voor grote activiteit. Vandaag of morgen al wordt het punt gepasseerd dat er dit jaar al meer high-yieldobligaties zijn uitgegeven dan in heel 2019. De ‘spread’ (risico-opslag in de rente) van ongeveer 4,75% weerspiegelt nog steeds het risicovolle karakter van dit type schuld, maar de spread was meer dan het dubbele in maart-april. Hoewel die 4,75% nog wel een procentpuntje hoger is dan voor corona…

S&P 500 plust bijna anderhalf, Nasdaq dik twee procent

De Amerikaanse aandelenmarkten gingen dus voortvarend van start, waarmee zij de late terugval van dinsdag weer inliepen. Per sector bekeken, waren er minder grote verschillen: de IT-sector deed weer goed mee. De hier gisteren besproken mogelijke draai in de algemene voorkeur van beleggers richting ‘waardesectoren’ als financiële waarden en aandelen uit de energiesector, bleek wederom een illusie. Het houdt allemaal niet langer dan een paar dagen stand. De rentes liepen enkele basispunten op en de dollar bleef vrij stabiel net onder $1,18 per euro. De breed samengestelde S&P 500-index sloot flink hoger af met een plus van bijna anderhalf procent. De Nasdaq, met relatief veel technologieaandelen, kreeg er dik twee procent bij.

Per saldo weinig beweging op meeste beurzen in Azië

In Azië vanochtend ook hogere koersen, met name in Japan. Daar ook zijn berichten over een lager aantal coronabesmettingen. De hoofdindices van de meeste andere beurzen ontwikkelen zich vandaag vrij vlak, behalve die in Australië. Die daalde 0,8% op tegenvallende bedrijfscijfers.

Agenda van vandaag

Vandaag krijgen we kwartaalcijfers van onder andere Deutsche Telekom, Aegon en RWE. Op macrogebied vandaag Duitse inflatiecijfers over juli en de recentste cijfers over de eerste aanvragen van een werkloosheidsuitkering in de VS.

Prettige dag!

Henry

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 495,66 op AEX 10,0 5,42 5,44 +3,43 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 441,25 op AEX 5,0 10,86 10,88 +1,68 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 593,97 op AEX 10,0 5,45 5,47 -3,36 % Koop Sprinter
Sprinter Short 643,0 op AEX 4,9 11,17 11,19 -1,67 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 13 augustus 2020, 8.04 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.