Fundamentele Analyse: Aegon Aegon - Operationele resultaten stellen teleur

donderdag 13 augustus 2020

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0000303709 EUR 5.3 8.92 Ja Financiële waarden

Operationele resultaten stellen teleur

Aegon is een internationaal actieve levensverzekeraar, die het merendeel van de winst realiseert in de Verenigde Staten. We verwachten dat het huidige beleid uiteindelijk leidt tot een scherpere focus en stabielere resultaten. De strategische verschuiving richting minder kapitaalintensieve producten en een hoge kapitaalpositie bieden gunstige vooruitzichten. Maar gezien de historie van zeer wisselvallige resultaten houden we een slag om de arm. Ook blijft de kapitaalopwekking ondermaats. Die vertaalt zich in een forse korting in de waardering ten opzichte van het gemiddelde van wereldwijd actieve verzekeraars. Wij blijven nog even aan de zijlijn staan en wachten op tekenen van systematische verbetering en van gestage operationele kracht.

Nederlandse verzekeraar met grote blootstelling aan de VS

Aegon N.V. is een internationaal actief verzekeringsbedrijf dat voornamelijk levensverzekeringen en daaraan gerelateerde beleggingsproducten aanbiedt in de Verenigde Staten (VS), het Verenigd Koninkrijk (VK), Nederland en in toenemende mate de opkomende markten. In Europa worden ook schadeverzekering-, lease- en hypotheekproducten aangeboden. Het merendeel van het resultaat wordt gerealiseerd in de VS (57%), waardoor Aegon het beste is te vergelijken met Amerikaanse levensverzekeraars. Het management wil de afhankelijkheid van de VS echter verminderen ten gunste van de opkomende markten (nu ongeveer 10%). Nederland is goed voor zo'n 28% en het VK voor 6%.

Teleurstellende resultaten in de VS. Verlaging interimdividend, geen slotdividend. Strategische heroverweging volgt

Aegon rapporteerde over de eerste helft van 2020 een onderliggende winst van €700 mln, een daling van 31% jaar op jaar (joj) en 7% onder de gemiddelde verwachting van analisten. Het tegenvallende resultaat werd voornamelijk veroorzaakt door de lage rente en ongunstige sterftecijfers in de VS en door waardevermindering van de obligatieportefeuille in de VS en leningen zonder onderpand in Nederland. De nettowinst daalde 67% joj naar €202 mln, waar analisten €282 mln hadden verwacht. De Amerikaanse divisie, die normaal gesproken het meeste bijdraagt aan de operationele winst (ditmaal de Nederlandse divisie), presteerde zwak. De uitkeringen van levensverzekeringen (mede door corona) in de VS waren hoog met €150 mln. Ook de lage rente speelde de verzekeraar parten, wat voor een last zorgde van ruim €1 mld. De Nederlandse tak presteerde prima (5% boven verwachting), mede door lagere operationele kosten. De divisie in het Verenigd Koninkrijk en de vermogensbeheerdivisie ontvingen hogere fee-inkomsten. De kapitaalratio (Solvency 2-ratio) daalde met 6 procentpunt (pp) naar 195% (joj), maar was 9 pp beter dan verwacht. Dit kwam door een aantal eenmalige items, een lagere gevoeligheid voor rentestanden, maar bovenal door het schrappen van het slotdividend en de verlaging van het interimdividend naar €0,06 (van €0,15). Met deze aanpassing wil het management het risicoprofiel verbeteren en de schulden verlagen. De financiële doelstellingen voor 2019-2021 werden door de onzekere economische vooruitzichten ingetrokken. Strategische doelen en dividendplannen worden bekendgemaakt op 10 december.

Lage waardering door hoge mate van onzekerheid

De operationele resultaten in de VS en de dividendaanpassingen waren erg teleurstellend. Op de beurs werd het aandeel dan ook fors afgestraft (-14%). De dividendaanpassing en de strategische heroverweging moeten de kwakkelende verzekeraar weer een goede basis (solide kapitaalpositie) en focus brengen op minder risicovolle en winstgevende bedrijfsonderdelen. Het aandeel noteert tegen een huidige koers-winstverhouding (k/w) van 6,9 en een verwachte k/w voor 2021 van 4,55. De gemiddelden van de Europese verzekeraars bedragen respectievelijk 13,5 en 9,4. Kortom: een forse korting, die in onze ogen terecht is door de hoge mate van onzekerheid.

Kansen

  • De Amerikaanse levensverzekeraar Transamerica, een van de belangrijkste bedrijfsonderdelen, heeft een sterke merknaam en een dominante positie in een uiterst competitieve markt.
  • Aegon stoot onderdelen af die niet tot de kernactiviteiten behoren en minder rendabel zijn. Het wordt daardoor slanker, met een scherpere focus en stabielere resultaten.
  • De activiteiten in de opkomende markten bieden groeimogelijkheden omdat een groot deel van de bevolking daar nog onderverzekerd is.

Risico's

  • De ‘kapitaalzuinige’ strategie van het management leidt tot lagere winstmarges. De strategie van cross-selling van producten met hogere marges, is makkelijk door concurrenten na te bootsen.
  • Aegon is, in vergelijking met andere levensverzekeraars, vrij gevoelig voor de renteontwikkeling. Het vooruitzicht van minder verhogingen of zelfs verlagingen van de beleidsrentes door de centrale banken, vormt een serieus risico.
  • Andere risico’s voor de koers van het aandeel zijn: kapitaalgaranties op polissen, oplopende risicopremies bij de grote portefeuille met bedrijfsobligaties en schommelingen van de euro-dollarkoers.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 1,915 op Aegon 9,9 0,20 0,21 -19,61 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 1,712 op Aegon 5,1 0,40 0,41 -12,90 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 2,268 op Aegon 7,7 0,26 0,27 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 2,388 op Aegon 5,4 0,38 0,39 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Mike Mulders, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen