Fundamentele Analyse: ABN Amro ABN Amro - Lage rente drukt op de omzet

donderdag 13 augustus 2020

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0011540547 EUR 0 2.35 Ja Financiële waarden

Lage rente drukt op de omzet

De activiteiten van ABN Amro zijn sinds de opsplitsing in 2008 vooral gericht op Nederland. De bank is daarbij sterk afhankelijk van haar stabiele en goed renderende retailactiviteiten (dagelijkse bankzaken voor particulieren en het mkb). De aantrekkende Nederlandse economie, de goede kredietkwaliteit van de leningenportefeuilles, de positie van marktleider op gebied van private banking en de sterke kapitaalpositie maken de bank relatief aantrekkelijk. Negatieve factor is de vrij grote blootstelling aan rente-inkomsten, waardoor ABN Amro kwetsbaar is voor de renteontwikkeling. Gezien de huidige vooruitzichten daarvoor, moet de bank het dan ook vooral hebben van kostenverlagingen. De recente perikelen omtrent opsporing van financiële criminaliteit zetten opwaartse druk op de kosten om zaken op orde te krijgen.

Toonaangevende bank met dominante positie in Nederland

ABN Amro (ABN) is een toonaangevende bank in Nederland. Zij is grotendeels afhankelijk van retail banking (bankproducten voor consumenten) en private banking (financiële diensten voor vermogende particulieren). Ongeveer een derde van de winst komt uit corporate banking (services aan het bedrijfsleven). Het aandeel van ABN in de retailbankingmarkt in Nederland is 20 à 25%. De bank bezit in ABN Amro MeesPierson bovendien de grootste private bank van Nederland en bezet daarmee op basis van beheerd vermogen de derde plaats in Duitsland en vierde in Frankrijk. ABN realiseert ongeveer 80% van haar operationele winst in Nederland. De bank is relatief afhankelijk van haar netto rentemarge (70%) en in mindere mate van provisiebaten (20%). De kredietportefeuille bestaat voor het grootste gedeelte uit hypotheken. Bedrijfskredieten zijn goed voor ongeveer een derde van de totale portefeuille. De Nederlandse staat heeft nog 56% van de aandelen in bezit maar heeft de intentie dit belang in de komende jaren te verkopen.

Klein verlies, maar iets beter dan verwacht. Zakentak buiten Europa wordt geschrapt

ABN Amro rapporteerde een nettoverlies van €5 mln. over het tweede kwartaal van 2020. Een jaar eerder was dit nog een winst van €693 mln. Wel was dit verlies fors beter dan de consensusverwachting van analisten (-€46 mln). De omzet lag met een kleine €2 mld (-10% joj) in lijn met de consensusverwachting van analisten. De genomen voorzieningen voor slechte leningen bedroegen €703 mln en waren €100 mln lager dan verwacht. De stroppenpot werd extra gevuld vanwege corona, lage olieprijzen (forse afboekingen in energie- en offshore-sector) en een grote fraudezaak in Duitsland (Wirecard). De netto rente-inkomsten waren lager dan vorig jaar (-10% joj) en bleven licht achter bij de consensus. De lage rentes hebben een negatief effect op de netto rente-inkomsten doordat de bank deze niet volledig kan doorberekenen in de spaar- en depositorentes. ABN Amro brengt spaarders onder de €100.000 namelijk geen negatieve rente in rekening. Dit betreft ongeveer 95% van de klanten. De fee-inkomsten daalden met 9% joj en vielen 2% lager uit dan verwacht, door lagere inkomsten uit vermogensbeheer en uit creditcardbetalingen. De kosten daalden met 8,5% joj en vielen daarmee iets hoger uit dan de consensusverwachting. De kapitaalratio (CET1) kwam uit op 17,3%, wat gelijk was aan het eerste kwartaal en iets hoger dan verwacht (16,9%). Dit is exclusief de uitgestelde dividendbetaling over 2019 van €639 mln. Uiterlijk in januari verwacht het management uitsluitsel te geven over dit dividend. Er is besloten om de activiteiten van de zakentak (de divisie Corporate & Institutional Banking, CIB) buiten Europa te staken, op het effecten-clearingonderdeel na. Ook de divisie die handel en grondstoffen financiert wordt opgeheven. Hiermee wil de bank kapitaal vrijspelen en zich uitsluitend gaan richten Noordwest-Europa, met Nederland als belangrijkste land.

Steeds kleinere bank, met veel tegenvallers

Het zat ABN Amro niet mee afgelopen tijd: forse afboekingen vanwege de coronacrisis, lage olieprijzen, het Wirecard-schandaal en eerder dit jaar al afboekingen vanwege uitglijders bij de internationale zakentak. Ook loopt er nog een onderzoek van het Openbaar Ministerie in Nederland naar witwaspraktijken. Dat ABN Amro verder afscheid neemt van zijn mondiale ambities, was te verwachten – hiermee verlaagt de bank haar risicoprofiel. ABN Amro heeft ook last van de lage rentestand die de omzet drukt, terwijl aan de kostenkant de investeringen in het opsporen van financiële criminaliteit (ook wel Anti Money Laundering (AML) genoemd) nog tot in 2022 de totale kosten verhogen. De grote blootstelling aan renteproducten vormt een negatieve factor voor de vooruitzichten, maar de solide kapitalisatie is gunstig voor het vermogen van de bank om normaal gesproken kapitaal uit te keren aan de aandeelhouders. De verwachte koerswinstverhouding (k/w) van ABN voor 2021 is 9,2 en de huidige tastbare boekwaarde is 0,38. Het gemiddelde voor de Europese bankensector is respectievelijk 9,7 en 0,49.

Kansen

  • De stabiele retail-banking- en private-bankingactiviteiten bieden een aantrekkelijk rendement op het eigen vermogen, bij een relatief aantrekkelijk risico-rendementsverhouding.
  • De Nederlandse economie komt vrij goed door de coronacrises.
  • ABN Amro heeft een sterke kapitaalopwekking, die de financiële ruimte biedt om tegenvallers op te vangen. En als wordt besloten dat de huidige buffers voldoende zijn, kan ABN Amro overgaan tot extra uitkeringen aan de aandeelhouders in de vorm van dividend of de inkoop van eigen aandelen.

Risico's

  • De ECB, de Europese toezichthouder, is van plan om de regels voor de kapitaalpositie van banken aan te scherpen. Volgens de nieuwe voorstellen moeten tegenover uitstaande leningen grotere kapitaalbuffers worden aangehouden, als het gaat om hypotheekleningen. Mochten deze regels worden ingevoerd, dan zal ABN Amro, met haar relatief grote blootstelling aan hypotheken, harder worden geraakt dan sommige concurrenten.
  • ABN Amro’s omzet is grotendeels afhankelijk van haar rente-inkomsten. Deze zijn goed voor meer dan 70% van de omzet, tegenover gemiddeld 58% voor de sector. De bank is dus relatief sterk gevoelig voor een langer laag blijvende rente.
  • ABN Amro is sterk afhankelijk van haar activiteiten in Nederland. De Nederlandse markt is vrij volwassen en biedt slechts beperkte groeikansen. Bovendien is de beperkte geografische diversificatie een nadeel als de Nederlandse economie minder goed presteert.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 6,471 op ABN AMRO 9,1 0,74 0,77 +5,59 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 5,869 op ABN AMRO 5,1 1,34 1,37 +3,04 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 8,687 op ABN AMRO 3,7 1,86 1,89 -2,09 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 8,687 op ABN AMRO 3,7 1,86 1,89 -2,09 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Mike Mulders, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft een wezenlijk financieel belang in ABN Amro.