Auteur

Robert de Jong
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Siemens Siemens - Conglomeraat focust op aantrekkelijke themas

woensdag 19 augustus 2020

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
DE0007236101 EUR 21.1 3.07 Nee Industriegoederen

Conglomeraat focust op aantrekkelijke themas

Het aandeel Siemens is sinds het dieptepunt in maart sterk hersteld dankzij een aantrekkelijke blootstelling aan software, fabrieksautomatisering, gezondheidszorg en duurzame infrastructuur. Hiermee speelt het concern in op verschillende, toekomstbestendige thema’s, zoals digitalisering, automatisering en overheidsinvesteringen op het gebied van gezondheidszorg en duurzame infrastructuur. Daarnaast brengt Siemens meer focus aan in zijn activiteiten. Dit biedt ruimte voor hogere marges en dus een hogere vrije kasstroom.

Wereldwijd opererend industrieel conglomeraat

Siemens is een industrieel conglomeraat met wereldwijd ruim 300.000 medewerkers en met een marktkapitalisatie van zo'n €100 miljard. Daarmee behoort Siemens tot de grootste Duitse bedrijven. Het werd met zijn grote hoeveelheid aan activiteiten vaak gezien als de graadmeter van de Duitse beurs. In 2019, behaalde Siemens op een omzet van €86,8 mld een winst van €5,1 mld.

Siemens is aan het herstructureren. Aantrekkelijke activiteiten blijven over

Net als andere conglomeraten, ervaart Siemens druk van activistische beleggers om meer focus aan te brengen in de activiteiten. In tegenstelling tot wat we zien bij andere conglomeraten, lijkt het herstructureringsplan Vision 2020+ tot nu toe succesvol. Het concern heeft als onderdeel van het plan de windturbinedivisie Siemens Gamesa Renewable Energy en de gezondheidszorgdivisie Siemens Healthineers naar de beurs gebracht. De olie- & gasactiviteiten (Siemens Energy) krijgen in september 2020 een eigen beursnotering. De volgende stap werd aangekondigd tijdens de publicatie van de tweedekwartaalcijfers (t/m maart). Een divisie die onder andere aandrijfsystemen maakt voor windturbines (Flender) wordt gecombineerd met Wind Energy Generation en krijgt ook een eigen beursnotering. Hierover stemmen de aandeelhouders in februari 2021. De industriële activiteiten die overblijven zijn software en fabrieksautomatisering (Digital Industries); slimme, energiezuinige en veilige gebouwen (Smart Infrastructure); en voornamelijk spoorwegen plus alles wat er over rijdt (Mobility). Daarnaast heeft Siemens nog een kleine financiële tak en een aanzienlijk belang in de verschillende, verzelfstandigde onderdelen Siemens Gamesa en Healthineers. Na de eventuele overname van Varian door Healthineers, zal het belang van Siemens in Healthineers worden verkleind naar 72% doordat er onder andere nieuwe aandelen worden uitgegeven om de overname te financieren. Siemens behoudt een belang van 45% in Energy na de beursgang (wordt binnen 18 maanden verder afgebouwd), dat ook het belang van Siemens Gamesa krijgt. Hierdoor houdt Siemens vanaf 1 oktober 2020 een effectief belang van 35% in Siemens Gamesa. Het concern speelt met deze productportfolio in op verschillende, toekomstbestendige thema’s, zoals digitalisering, automatisering en overheidsinvesteringen op het gebied van gezondheidszorg en duurzame infrastructuur.

Resultaten fors beter dan gevreesd. Versnelling in langetermijntrends zichtbaar. Management verwacht een gematigde omzetdaling in fiscaal jaar 2020

De resultaten over het derde kwartaal van het gebroken boekjaar 2019/20 die Siemens op 8 augustus presenteerde, waren fors beter dan gevreesd. De omzet (€13,5 mld) daalde 5% en dat was licht (6%) beter dan de consensusverwachting van analisten. Maar de aangepaste operationele en nettowinst waren fors beter: respectievelijk 48% en 45%. Oorzaken: (1) de omzet daalde minder dan gevreesd in een aantal cyclische eindmarkten, zoals auto- en machinefabrikanten, (2) software groeide (+10%) harder dan verwacht en (3) herstel in China. De nettowinst werd overigens fors negatief beïnvloed door het verlies van Siemens Gamesa Renewable Energy en de matige resultaten van de divisie Energy. Net als in het vorige kwartaal, zorgde de divisie Digital Industries (DI; fabrieksautomatisering) voor de grootste, positieve verrassing en was de omzet en de marge ruim beter dan verwacht. De nieuwe orders (-7%) waren 5% hoger dan verwacht, hoofdzakelijk dankzij Mobility (voornamelijk spoorwegen en alles wat er over rijdt) waar de orders groeiden (+2%) op jaarbasis. Maar ook de orders bij Digital Industries en Smart Infrastructure (slimme, energiezuinige en veilige gebouwen) waren beter dan verwacht, terwijl de orders bij Siemens Healthineers (SH) tegenvielen. Verder heeft Siemens de geplande kostenbesparingen iets verhoogd of naar voren gehaald. Dit is positief voor de operationele marge. Er zijn geen jaarprognoses afgegeven, maar Siemens verwacht een gematigde omzetdaling. Wij schatten dat dit ongeveer een omzetdaling van 5% betekent. De onderliggende omzetgroei voor de komende 3 à 4 kwartalen in de eindmarkten van DI is: negatief voor auto’s, machines en luchtvaart; vlak voor gezondheidszorg en chemie; en positief voor dranken & voeding en elektronica & halfgeleiders. Tot slot gaat Siemens een interne lening verstrekken aan SH, dat eerder bekendmaakte Varian over te nemen voor $16,4 mld. Siemens gaat hiertoe een obligatie uitgeven en SH gaat nieuwe aandelen uitgeven. Siemens’ belang in SH zal daardoor dalen van 85% naar 72%. Het concern zegt dat het dividendbeleid hierdoor niet wordt geraakt. De kaspositie (€12,1 mld) ten opzichte van de activa is 7,7% (+260 basispunten op kwartaalbasis), licht hoger dan de afgelopen kwartalen. Ook de solvabiliteit ziet er acceptabel uit.

Forse winstgroeiverwachting met relatief aantrekkelijke waardering

De cijfers van Siemens zijn altijd even puzzelen, omdat er zoveel bewegende onderdelen zijn. De hoger dan verwachte resultaten zijn verrassend sterk. De positieve ordergroei bij Mobility zagen we ook bij ABB en Alstom. Het lijkt er op dat het spoorverkeer aan kracht toeneemt. Als de andere cyclische eindmarkten herstellen en Siemens’ herstructureringsplan succesvol wordt uitgevoerd, waar het tot nu toe op lijkt, zal de winstgevendheid van het concern verder toenemen. De consensus verwacht een gematigde omzetgroei voor de fiscale jaren 2021/22, maar een forse winstgroei. De waardering ten opzichte van de sector en bredere markt is historisch gezien best aantrekkelijk (kleine korting). In vergelijking met andere conglomeraten is Siemens relatief duur. Maar omdat Siemens focust op een aantal kansrijke langetermijntrends en de bedrijfsportfolio succesvol aan het versimpelen is, achten wij dit terecht en maakt dit ons positief op het aandeel. Het aandeel noteert tegen 17,6 keer de getaxeerde winst voor de komende 12 maanden. Het getaxeerde dividendrendement is 3,2% (sectorgemiddelde is 2%).

Kansen

  • Het profiel van Siemens wordt steeds duidelijker. De verwachting is dat dit proces doorzet, wat positief kan uitpakken voor de marges, de kasstroomconversie, de groei en de waardering.
  • Siemens heeft een aantrekkelijke blootstelling aan software, fabrieksautomatisering, gezondheidszorg en duurzame infrastructuur.
  • De blootstelling aan de energiesector wordt verkleind door de verzelfstandiging van de olie- & gasactiviteiten.
  • De overname van Varian door Healthineers zou aanzienlijke omzet- en kostensynergiën kunnen opleveren, waardoor de winst per aandeel van Siemens (5-jaars gemiddelde €6,56) met enkele tientallen centen kan groeien.

Risico's

  • Klanten uit cyclische eindmarkten stellen investeringen langer uit doordat de gevolgen van het coronavirus nog onduidelijk zijn voor de toekomstige vraag.
  • De veelheid aan activiteiten beperkt het overzicht voor de directie. Dit maakt kostenbeheersing lastiger waardoor het moeilijker wordt om waarde terug te geven aan de aandeelhouders.
  • Siemens doet regelmatig overnames. Wanneer verwachte synergiën later dan verwacht zichtbaar worden of zelfs uitblijven, vormt dit een risico voor de winst.
  • Siemens werkt voor een deel op projectbasis, wat leidt projectrisico’s zoals verkeerde prijzen of een slechte uitvoering van werkzaamheden.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn wel uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Pamela Simeonov, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 108,21 op Siemens 5,3 2,41 2,49 +23,74 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 108,21 op Siemens 5,3 2,41 2,49 +23,74 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Robert de Jong, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van Siemens bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.