Auteur

Eric de Graaf
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Nvidia Nvidia

donderdag 20 augustus 2020

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
US67066G1040 USD 56.1 0.13 Ja Informatie Technologie

Nvidia is, na een aantal jaren van sterke groei, een van de grootste halfgeleiderbedrijven ter wereld geworden. Het bedrijf ontwerpt en verkoopt grafische kaarten, populair voor toepassingen in gaming en datacenters. Het bedrijf laat sterke groei zien met hele hoge marges, de waardering is daar echter ook naar.

Groot in grafische kaarten

Nvidia heeft vele jaren (t/m 2016) een vrij onopvallend bestaan op de beurs geleid als midcap. Door de explosieve groei van 3D-videobewerking, werden grafische kaarten vanaf 2017 veelgevraagd. De omzet is verdubbeld sinds 2016, de marktwaarde is zelfs vervijftienvoudigd in die periode. Ruim 50% van de omzet komt uit gaming, waarin het bedrijf een geschat marktaandeel van 70% heeft. Bijna 30% van de omzet komt uit datacenters en de rest uit professionele visualisatie, automotive en licenties. Het bedrijf heeft per 1 mei 2020 Mellanox geconsolideerd. Dat bedrijf is overgenomen voor $6,8 mld in cash. Nvidia had ultimo boekjaar 2019/20 (t/m januari) een netto kaspositie van $8,2 mld. De vrije kasstroom kwam de afgelopen drie jaar rond de $4 mld per jaar uit. In 2019/20 werd op een omzet van $11,8 mld een genormaliseerde nettowinst geboekt van $2,8 mld.

Veel groeimogelijkheden in diverse markten

Zoals eerder benoemd, is Nvidia de afgelopen jaren sterk gegroeid. Het bedrijf is al vele jaren actief in de ontwikkeling en marketing van grafische kaarten, waarvan de productie plaatsvindt bij TSMC en Samsung. De markt (voornamelijk pc gaming) voor grafische kaarten was jarenlang een markt met lichte groei, maar door een aantal grote voordelen ten opzichte van gewone processoren kwam daar de (cloud)servermarkt, met klanten als Amazon, Google en Microsoft, bij. Daarnaast was er (tijdelijk) grote vraag naar grafische kaarten voor het mijnen van bitcoins. Met de komende introductie van de nieuwe x-box en de Playstation 5, zal pc gaming ook weer een nieuwe impuls krijgen omdat er veel nieuwe games op de markt komen, waar veel rekenkracht voor nodig is. Een markt in ontwikkeling is de markt voor kunstmatige intelligentie (AI). Nu nog klein, maar met veel potentieel en nauw verweven met cloudservers en de grootste klanten van Nvidia. De laatste markt die niet onbenoemd mag blijven is de markt voor autonome rijsystemen. Om (deels) autonoom rijden mogelijk te maken, moeten er grote hoeveelheden visuele data worden verwerkt. Nvidia heeft daar veel kennis over, en ondertussen een hele lijn aan producten opgezet. Ook is er samenwerking met onder andere Mercedes-Benz, om zelfrijdende auto’s te ontwikkelen.

Resultaten ruim boven verwachting. Vooruitzichten opnieuw naar boven bijgesteld

Nvidia publiceerde resultaten over het tweede kwartaal van boekjaar 2020 (t/m juli) die op alle fronten ruim beter waren dan analisten hadden verwacht. De omzet steeg met 50%, zo’n 8 procentpunt meer dan verwacht. De gecorrigeerde EBIT (+89%) viel, net als de winst per aandeel (+76% joj), ook hoger uit dan verwacht. Dat kwam deels door een hoger dan verwachte bijdrage van de divisie Datacenter (omzet +167% joj) maar Gaming en de consolidatie van Mellanox in het hele kwartaal hielpen ook. Automotive (<5% van de omzet) liet 47% krimp zien, wat niet als een verrassing kwam. De groei zal hoger uitvallen dan eerder werd verwacht, de brutomarge ook, maar ook aan de kostenkant is er sterke stijging, horend bij de integratie van het net geconsolideerde Mellanox en de verwachte toekomstige groei. Het bedrijf heeft een omzetverwachting (+45%) afgegeven voor het derde kwartaal die zo’n 10 procentpunten boven de consensusverwachting ligt, en een verwachting voor de winst per aandeel die 15% boven de consensusverwachting ligt. Behalve een dip bij Automotive lijkt de impact van de pandemie overwegend positief te zijn geweest. Het bedrijf geeft wel aan dat de groei in Datacenter duidelijk aan het vertragen is (kwartaal op kwartaal), en dat kan als tegenvallend worden uitgelegd. Er werd begrijpelijkerwijs niets gemeld over een eventuele overname van ARM door Nvidia.

Waardering hoogste in de halfgeleidersector, winstgroei fors maar niet extreem

De huidige waardering van ruim 45 keer de verwachte winst over kalenderjaar 2021 is ruim hoger dan het gemiddelde van de halfgeleidersector. Ook ten opzichte van de eigen historische waardering is deze veel hoger. Ondanks de groei in de afgelopen jaren en de verwachte winstgroei van 20-25% per jaar in de komende jaren, lijkt de huidige waardering nog veel meer groei in te calculeren. Gezien het sterke productenpakket en de combinatie van doelmarkten gaming, cloud-hosting, AI en de automotive-sector is ook wel duidelijk dat het bedrijf uitstekend gepositioneerd is. Nvidia keert maar weinig dividend uit en heeft een dividendrendement van slechts 0,1%. Het bedrijf geeft ook maar in beperkte mate aandelen uit als beloningsinstrument (incentive) voor medewerkers. Per saldo is het aantal uitstaande aandelen daardoor in de afgelopen 5 jaar met 10% toegenomen. Het koersrendement was tot nu dit jaar ruim 80% beter dan dat van de MSCI World Information Technology-index.

Kansen

  • Het bedrijf heeft een zeer succesvolle productenlijn in meerdere sterk groeiende markten.
  • Snellere en betere videobewerking is een van de belangrijkste trends in zowel zoekmachines, gaming als autonoom rijden. Dat biedt ook op de langere termijn goede groeimogelijkheden.
  • Het bedrijf heeft veel kennis en ervaring in huis om een belangrijke speler te zijn in de nog jonge markt voor kunstmatige intelligentie.

Risico's

  • De waardering is fors, en laat weinig ruimte voor tegenvallers.
  • Er zijn meerdere concurrenten in verschillende deelmarkten die ook zeker niet stil zitten.
  • Door de opkomst van gaming via de cloud, zal op termijn de noodzaak om een computer met een dure grafische kaart te hebben afnemen.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een voorloper (NFI +) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Pamela Simeonov, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 25,1 op Nvidia 1,0 468,00 0,00 +1,10 % Koop Sprinter
Sprinter Long 25,1 op Nvidia 1,0 468,00 0,00 +1,10 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Eric de Graaf, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen