Auteur

David Wolters
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Philips Philips - Meeveranderen met de markt

maandag 31 augustus 2020

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0000009538 EUR 21.1 2.14 Ja Gezondheidszorg

Meeveranderen met de markt

CEO Frans van Houten is enkele jaren geleden begonnen met een herstructurering van het bedrijf. Dit heeft geleid tot een concern dat medische technologie en consumentenelektronica produceert. De lichtdivisie is afgesplitst en Philips genereert nu een sterke vrije kasstroom en hogere marges. Ook heeft het concern een lagere waardering dan het sectorgemiddelde. Wel heeft de pandemie een positieve en negatieve invloed op de resultaten van de verschillende divisies.

Apparatuur voor consumenten en medische toepassingen

Na de afsplitsing van de verlichtingsdivisie komen de inkomsten van Philips uit de divisies Personal Health (elektrische apparatuur voor het huishouden en persoonlijke verzorging, 42%), Diagnosis & Treatment (apparatuur voor medische diagnose en behandeling, 41%) en Connected Care (zorg op afstand,). In 2019 behaalde het bedrijf bij een omzet van €19,5 mld een nettowinst van €1,5 mld.

Philips verandert mee met de zorgmarkt

Het bedrijf richt zich nu voor het grootste deel op medische technologie en producten voor persoonlijke verzorging. In een markt met stijgende kosten, vergrijzing en chronische aandoeningen, worden innovatie, kwaliteit en gebruiksgemak steeds belangrijker. Daarnaast zorgen consolidatie en gecombineerde inkoop bij zorgaanbieders voor prijsdruk in de markt. Door goede contacten op te bouwen met ziekenhuizen en naast éénmalig een grote machine, ook software en aanvullende diensten te leveren, hoopt Philips deze prijsdruk het hoofd te bieden. De divisie Personal Health heeft wereldwijd een sterke positie met goede naamsbekendheid. De productieketen van deze divisie is verspreid over de hele wereld, wat een kostenvoordeel oplevert. Dit leidt echter wel tot een verhoogd valuta- en politiek risico.

Veel betere resultaten dan verwacht

Hoewel de organische omzet jaar op jaar (joj) met 6,1% bleek gedaald, boekte Philips een sterk tweedekwartaalresultaat en overtrof het daarmee de consensusverwachting van analisten. Ook het aangepaste operationele resultaat was fors beter dan de consensus. Dit kwam voornamelijk door de gerealiseerde marge van de divisie Personal Health. De omzet kwam uit op €4,4 mld, een daling van 5,9% in vergelijking met een jaar eerder en licht hoger dan de consensusverwachting van analisten. Wel viel de organische omzetgroei van 13,9% van de divisie Connected Care tegen. Bij het onderdeel Diagnosis & Treatment nam de omzet organisch af met 8,5% maar hier hadden analisten gemiddeld een sterkere teruggang verwacht. De Personal Health-divisie wist de krimp van de organische omzet te beperken tot 18,9%, wat ook beter was dan verwacht. Philips rapporteerde een aangepast operationeel resultaat van €418 mln, fors beter dan de consensus. De aangepaste operationele marge kwam uit op 9,5% en overtrof daarmee de consensusverwachting van 7,9%. Vorig jaar lag deze marge nog op 11,8%. De marge van de divisie Connected Care kwam uit op 17,8%, wat fors beter was dan analisten hadden verwacht. Diagnosis & Treatment boekte een marge van 8,6%, wat fors beter was dan verwacht. De divisie Personal Health realiseerde een marge van 5,6%, fors beter dan de verwachting van analisten. Philips herbevestigde de prognose voor 2020 van een laag percentage organische omzetgroei en een kleine verbetering van de marge. Voordat de coronacrisis uitbrak, was de prognose voor de organische groei 4-6% en voor de marge een verbetering van 100 basispunten. De ontvangen orders laten een sterke groei zien van 27%. Door de pandemie trekt de vraag aan naar ademhalingsapparatuur, monitoren bij ziekenhuisbedden en CT-scanners.

Hervormingen geven Philips goede papieren om crisis door te komen

Ondanks het fors beter dan verwachte kwartaal heeft Philips het wel moeilijk. Dat veel niet-acute zorg en operaties zijn uitgesteld vanwege de pandemie, komt tot uiting in de resultaten. Net als in het eerste kwartaal is de Personal Health-divisie hard geraakt door minder consumentenbestedingen. Philips bevestigt wel de prognose voor heel 2020, waarvoor het concern en lage organische omzetgroei verwacht en een lichte verbetering van de marge. Ook liet het management van Philips weten, dat het nog steeds van plan is om de divisie voor huishoudelijke apparatuur af te stoten. De afsplitsing ligt dan ook op schema. In de tweede helft van het jaar verwacht Philips betere resultaten. Het management rekent op groei en op een verbetering van de winstgevendheid, mede dankzij het goed gevulde orderboek. Het aandeel noteert tegen een koers-winstverhouding van 22 maal de verwachte winst in 2020 en van 19 maal die in 2021 – dit is lager dan het gemiddelde van de subsector waarin Philips is ingedeeld. Voor het boekjaar 2020 staat de consensusverwachting op een winstdaling van 3,9%, maar voor 2021 wordt een winststijging van 14,2% verwacht. Op basis van de verbetering van de resultaten in de afgelopen jaren, denken wij dat de hervormingen die ceo Frans van Houten heeft doorgevoerd, succesvol zijn. Het concern heeft in zijn geschiedenis vaker voor grote uitdagingen gestaan en wij verwachten dat Philips ook de coronacrisis goed zal doorkomen.

Kansen

  • De afronding van de herstructurering zorgt voor een focus op groeimarkten.
  • Sterke marktposities in de segmenten en markten waar het bedrijf actief is.
  • Vernieuwing van het productenpalet in medische technologie zorgt voor meer terugkerende inkomsten.

Risico's

  • Concurrentie en collectivisering van inkopen zetten prijzen onder druk.
  • Dalende wisselkoersen van valuta’s tegenover de euro, of geopolitieke onzekerheid.
  • Het afstoten van bedrijfsonderdelen levert kasstromen op voor aandeleninkoop, dividenden of fusies en overnames. De resultaten van het bedrijf op fusie- en overnamegebied zijn echter niet heel sterk.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 37,8 op Philips 10,4 3,70 3,74 -5,34 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 31,61 op Philips 5,2 7,42 7,46 -2,75 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 43,8 op Philips 7,6 5,09 5,13 +1,19 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 47,1 op Philips 4,6 8,39 8,43 +0,72 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door David Wolters, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van Philips bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.