Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Houden Europese aandelenmarkten vandaag hun winst wel vast?

woensdag 2 september 2020

Houden Europese aandelenmarkten vandaag hun winst wel vast?

Goedemorgen. De nieuwe maand is voor beleggers wisselend begonnen. Na een hogere start en best redelijke inkoopmanagersindices, die in verschillende eurolanden bekend werden gemaakt, sloten de meeste Europese aandelenbeurzen toch lager.

Europese beurzen beginnen opgewekt aan handelsdag

Bij de start van de handel zorgde de hoger dan verwachte Chinese inkoopmanagersindex dinsdagmorgen voor een opgewekte stemming. Tussen negen en kwart voor tien volgenden prima inkoopmanagersindices van de productiesector uit Nederland: 52,3. Een stand boven de 50 wijst op aantrekkende bedrijvigheid. Ook die van Italië wijst op groei: 53,1. De Franse (49,8) liet wel een verbetering zien ten opzichte van juli maar wijst nog steeds op krimp. De Duitse verbeterde van 51 naar 52,2 maar kwam wel lager uit dan de eerder gepubliceerde schatting (53). Die van de eurozone als geheel kwam uit op 51,7 punten, precies als de eerdere schatting, en daalde daarmee licht ten opzichte van juli (51,8). Al met al geen heel sterke cijfers, want ze duiden op een stagnatie van het herstel, maar toch ook geen cijfers waar je heel negatief over zou moeten worden.

Prijzen in eurozone dalen onverwacht sterk…

Verder werd gisteren bekend dat de gemiddelde werkloosheid in de eurozone is opgelopen van 7,7% naar 7,9%. Analisten hielden rekening met een stijging naar 8%. We verwachten dat we dat niveau de komende maanden zeker wel gaan zien en houden rekening met een verder verzwakkende arbeidsmarkt. We lezen immers steeds vaker berichten van grote ontslagrondes bij bedrijven. Ook de geleidelijk versoberende overheidssteun zal tot een afname van banen leiden. Maar het meest opvallende nieuws was de onverwacht sterke deflatie (negatieve inflatie) in de eurozone. In augustus kwam de inflatie uit op -0,4% (maand op maand). Dat is een veel sterkere daling van het gemiddelde prijspijl dan de -0,1% die werd verwacht. Ook is het de sterkste daling in vier jaar.

… zodat de ECB flink gas moet gaan geven

De kerninflatie (de inflatie exclusief de prijzen van energie en voedsel) kwam uit op 0,4% en is de helft van de 0,8% die werd verwacht. Dit betekent dat de Europese Centrale Bank (ECB) flink gas moet geven via haar beleidsmaatregelen om de inflatie op te krikken. Al verwachten we niet dat ze daar erg succesvol in zullen zijn... Des te opvallender was het sterker worden van de euro ten opzichte van de dollar, die even boven de $1,20 uitkwam. Je zou naar aanleiding van de zwakke inflatiecijfers juist een verzwakking verwachten omdat die de ECB dwingt de rente nog langer omlaag te duwen (wat de euro minder aantrekkelijk maakt).

ECB-hoofdeconoom hint op meer stimulering

Die verzwakking van de euro kwam pas later, na een opmerking van ECB-hoofdeconoom Philip Lane, die zei dat een sterke euro een belangrijke factor is. Een sterke euro drukt immers de inflatie en verslechtert de concurrentiepositie van Europese exportbedrijven. Daarmee hintte hij op meer stimuleringsmaatregelen door de ECB. De euro sloot uiteindelijk een fractie lager op $1,193 maar dat was te laat om de Europese beurzen in het groen te laten eindigen. Net als in de voorgaande handelsdagen draaide de Stoxx Europe 600-index van winst naar verlies.

Vierde verliesdag op rij voor Europese aandelenindex

Na een stijging van 0,8% eerder op de dag eindigde deze brede Europese aandelenindex op een verlies van 0,4%. Het was de vierde verliesdag op rij, de slechtste reeks in bijna drie maanden. Beleggers hebben (naar onze mening terecht) weinig geloof in het herstel van ‘cyclische’, dus economisch relatief gevoelige aandelen. Die hebben de overhand in de Europese aandelenindices. Het ontbreekt in Europa namelijk aan sterke groeibedrijven zoals Google, Tesla, Facebook, Apple en Amazon. Daarvoor moet je in de VS zijn. De toonaangevende rente op tienjarige Duitse staatsobligaties, door beleggers ook wel de Bund genoemd, sloot 2 basispunten lager op -0,42% terwijl de risicopremies (renteverschillen vergeleken met staatsobligaties) op bedrijfsobligaties daalden. Een duidelijk signaal dat de markt rekent op meer steun (lees: aankopen) van de ECB.

Meevallende indicator productiesector VS…

De Amerikaanse inkoopmanagersindex van de productiesector is in augustus sterker gestegen dan verwacht. De ISM Manufacturing Index klom namelijk van 54,2 naar 56 punten. Analisten rekenden op een stijging naar 54,8 punten. Vooral de deelindex voor nieuwe orders is flink aangetrokken: van 61,5 naar 67,6 punten. De deelindex voor de werkgelegenheid steeg echter veel minder sterk van 44,3 naar 46,4 punten. De productiesector in de VS is, net als in de meeste ontwikkelde markten, slechts een klein deel van de economie maar deze cijfers geven beleggers hoop op een verder herstel van de Amerikaanse economie.

… maar obligatierentes VS dalen toch

Desondanks daalden gisteren de kapitaalmarktrentes. De Amerikaanse 10- en 30-jaarsrentes daalden met 4 respectievelijk 5 basispunten. Op Wall Street was het weer hetzelfde liedje: de technologieaandelen waren niet aan te slepen. Mede door de enthousiast ontvangen kwartaalcijfers van Zoom (+41%) en positieve berichten van zwaargewicht Apple (+4%) scherpte de S&P 500-index zijn ‘all-time high’ aan met driekwart procent en steeg de Nasdaq nog eens 1,4%. De Dow Jones Industrial Average kon met een winst van 0,8% goed volgen. De Amerikaanse 10-jaarsrente daalde met 4 basispunten naar 0,67%.

Houden Europese aandelenmarkten vandaag hun winst wel vast?

Mijn koersenscherm geeft vanmorgen een gemengd beeld van de Aziatische markten. De recordjacht op Wall Street leidt niet tot euforie op de andere beurzen. De Nikkei-index in Tokio staat op een plus van 0,4% maar de Hang Seng-index verliest 0,2%. De beurs van Shanghai verliest ook 0,2% maar die van Shenzhen wint 0,6%. En de Kospi-index in Seoel staat op een winst van 0,6%, terwijl de Australische beurs maar liefst 1,8% wint. De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices staan weer hoger (ik kan me niet herinneren wanneer die voor het laatst lager stonden) en de Europese beurzen zullen naar verwachting dan ook weer hoger van start gaan. Ik ben benieuwd of ze vandaag de winst wel vast kunnen houden.

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere Duitse winkelomzetcijfers van juli, werkloosheidscijfers uit Spanje en producentenprijsinflatiecijfers van de eurozone. Uit de VS verwachten we vanmiddag onder andere het arbeidsmarktrapport van loonstrookjesverwerker ADP. Er wordt één miljoen nieuwe banen verwacht in augustus. Verder staan er cijfers over de orders voor duurzame goederen en fabrieksorders op het programma en wordt het zogenoemde Beige Book van de Fed gepubliceerd met daarin uitgebreide macro-economische analyses, interviews en bespiegelingen.

Fijne dag!

Groet, Simon

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 494,02 op AEX 10,0 5,44 5,46 +6,24 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 440,13 op AEX 5,0 10,83 10,85 +3,04 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 592,25 op AEX 10,0 5,39 5,41 -5,92 % Koop Sprinter
Sprinter Short 643,0 op AEX 4,8 11,30 11,32 -3,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 2 september 2020, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.