Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Hoop op meer steun centrale banken voedt risicobereidheid beleggers

donderdag 3 september 2020

Goedemorgen. Gevoed door de hoop op nog meer stimuleringsmaatregelen van de centrale banken, waren beleggers gisteren bereid om nog wat meer risico te nemen.

Beleggers lopen vooruit op nieuwe actie ECB

De opmerking van de hoofdeconoom van de Europese Centrale Bank (ECB) Philip Lane van afgelopen dinsdag, dat de wisselkoers van de euro “ertoe doet”, voedt de speculatie over nieuwe stimuleringsmaatregelen. Volgende week donderdag houdt de ECB een beleidsvergadering en weten we meer. Gisteren liepen beleggers alvast vooruit op een mogelijke nieuwe liquiditeitsinjectie. Inmiddels worden de financiële markten door het ruime monetaire beleid van de centrale banken en de stimuleringsmaatregelen van overheden overspoeld met goedkoop geld, op jacht naar beleggingen die meer rendement opleveren dan een spaarrekening. Sparen kost in veel landen al geld. Nu er steeds meer zicht komt op een coronavaccin, volgens berichten in de VS mogelijk al beschikbaar op 1 november, zetten beleggers nog een tandje bij in het nemen van meer risico.

Sterke dag voor Europese aandelen

In reactie op de uitlatingen van Philip Lane werd de euro 0,7% zwakker tegenover de dollar op 1,185 en daalden de rentes op eurostaatsobligaties over een breed front. Het gevolg was dat Europese beleggers, na een paar weifelende dagen, gisteren weer massaal op aandelen doken en de Stoxx Europe 600-index 1,7% hoger zetten. Zo zie je maar weer, hoe afhankelijk de markten zijn van de steun van centrale banken. Toch bleven de aandelensectoren die het dit jaar minder goed doen ook gisteren achter. Bankaandelen stegen gemiddeld slechts 0,23% en aandelen uit de energiesector gingen zelfs 0,03% omlaag. Door de hoop op een groter obligatie-opkoopprogramma van de ECB, daalde de Duitse 10-jaarsrente met 5 basispunten naar -0,47%. De Italiaanse 10-jaarsrente daalde met 6 basispunten naar 0,97%. En als we de president van de Nederlandse centrale bank Klaas Knot mogen geloven, kunnen de rentes op staatsobligaties van de zuidelijke eurolanden nog veel verder dalen.

Euforie op Wall Street houdt aan…

Het optimisme, of beter gezegd de euforie, op Wall Street lijkt geen grenzen te kennen. Veel marktindicatoren wijzen inmiddels op een 'overspannen' markt. Gesteund door het enthousiasme op de Europese beurzen en de hoop op een spoedige beschikbaarheid van een coronavaccin, schoten de Amerikaanse aandelenbeurzen naar nieuwe records. Achtergebleven sectoren, zoals nutsbedrijven (+3,1%) en basismaterialen (+2,3%), waren gevraagd, terwijl olie-gerelateerde aandelen (-0,4%) lager sloten in reactie op de flink lagere olieprijs (-2,5%). De S&P 500-index sloot 1,5% hoger op een nieuw record. De Nasdaq-index scherpte het record met nog eens 1% aan en de Dow Jones-index pluste 1,6%. Ook in New York zien we het geloof en de hoop op meer stimulering door de centrale bank terug op de obligatiemarkt. De Amerikaanse 10-jaarsrente daalde met 2 basispunten naar 0,65%.

… dankzij rotsvast geloof in de centrale bank

Die hoop op meer stimulering werd wellicht gevoed doordat het aantal nieuwe banen dat loonstrookjesverwerker ADP meldde over augustus flink tegenviel (428.000 tegenover 1.000.000 verwacht). Toch zijn dit geen goede berichten, en al helemaal niet in combinatie met het nieuws dat er volgens Senaatsleider Mitch McConnell mogelijk geen nieuw akkoord wordt bereikt over een nieuw coronasteunpakket. Maar het geloof in de steun van de centrale bank is op dit moment veel groter dan de vrees voor de gevaren voor de reële economie. Het maakt het gat tussen Wall Street en Main Street steeds groter. Cijfers over de fabrieksorders en orders voor duurzame goederen, beide over juli, waren overigens wel beter dan verwacht.

China: goed nieuws betekent slecht nieuws

Ondanks de euforie en de nieuwe records op Wall Street, is het beeld op de Aziatische markten vanmorgen gemengd. Zelfs de beter dan verwachte Chinese inkoopmanagersindices zijn niet voldoende om de Chinese beurzen op winst te zetten. De inkoopmanagersindex van de Chinese dienstensector is in augustus licht gedaald van 54,1 naar 54 punten, iets hoger dan de verwachte 53,9 punten. De samengestelde index van de productie- en dienstensector steeg van 54,5 naar 55,1 punten, wat duidt op aantrekkende groei. Desondanks staat zowel de Hang Seng-index (-0,6%) als de beurs van Shanghai (-0,6%) en van Shenzhen (-0,3%) op verlies. Misschien dat door de prima cijfers de hoop op meer stimulering afneemt. Goed nieuws betekent dan slecht nieuws. Niet overal in Azië staan de beurzen in het rood. In navolging van Wall Street stijgt in Tokio de Nikkei-index met 0,9% en wint de Kospi-index in Seoel 1,3%. De beurs van Australië sloot 0,8% hoger.

ECB-havik probeert enthousiasme te temperen

Voor de eerste keer in lange tijd staan de futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices iets lager dan het slot van gisteren. Toch zullen de Europese beurzen naar verwachting hoger openen, al zullen de winsten na de opmerking van het Duitse ECB-bestuurslid Jens Weidmann beperkt zijn. Volgens hem moet het huidige obligatie-opkoopprogramma (PEPP) om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen, van beperkte duur zijn en gekoppeld aan de crisis. En dat "if the price outlook so requires, then monetary policy as a whole must be normalized". Betekent dit dat de ECB misschien toch niet staat te popelen om meer te stimuleren? Nu is Weidmann een echt 'havik', maar toch…

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere een reeks van (definitieve) inkoopmanagersindices van eurolanden en de eurozone als geheel. Verder krijgen we winkelverkoopcijfers uit de eurozone van juli. In de VS worden vanmiddag onder andere cijfers over de wekelijkse uitkeringsaanvragen bekendgemaakt en krijgen we ook inkoopmanagersindices. Weer genoeg cijfers om de markten in beweging te zetten.

Fijne dag!

Simon.

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 3 september 2020, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.