Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Lucht ontsnapt uit overspannen aandelenmarkten

vrijdag 4 september 2020

Goedemorgen. Even een opfrisser voor mensen die nog niet zo lang beleggen: aandelenkoersen koersen kunnen ook omlaag. Na het enorme koersherstel sinds de coronadip in maart, kwam er gisteren een einde aan de ongekende rally van met name technologieaandelen.

Wall Street dit jaar nog ruim in de plus

Op Wall Street lagen de lievelingen van de beurs, zoals Apple (-8%) en Tesla (-9%), flink onder druk. De Nasdaq-index, met daarin veel techaandelen, verloor 5%. Dat is de sterkste daling sinds maart. De breder samengestelde S&P 500-index eindigde 3,5% lager, de sterkste daling sinds juni. Ondanks deze verliezen staat de Nasdaq dit jaar nog op een winst van bijna 28% en de S&P 500 op 6,9%. Zoveel is er dus niet aan de hand.

Markt was overspannen

De oorzaak van de correctie is dat, zoals we gisteren al schreven, veel technische marktindicatoren op ‘overspannen’ stonden. Het was dan ook slechts een kwestie van tijd dat er even wat lucht uit de koersen zou lopen. Het zal voor veel nieuwe (Robinhood)beleggers als een koude douche aanvoelen en ze met beide benen op de grond zetten. Het aantal verhandelde callopties, waarmee je dus met een hefboom kunt speculeren op verdere koersstijgingen, was de afgelopen weken enorm opgelopen. Euforie en de gedachte dat koersen alleen maar omhoog konden, overheerste. En dan zie je, dat als de markt de andere kant opgaat, het hard kan gaan.

Wij twijfelen aan ‘draai van waarde naar groei’

Maar het is niet alleen dat er ‘wat lucht moest verdwijnen’ uit de sterk opgelopen waarderingen (van vooral techaandelen), ook de macro-economische cijfers die de afgelopen weken zijn gepubliceerd, vielen tegen bij de verwachting van analisten. Dit geldt voor zowel de macrocijfers in de VS, Europa als China. Dat duidt erop dat de snelheid van het economisch herstel, dat we vanaf april hebben gezien, de afgelopen weken afzwakt. Dat is ook de reden waarom wij vraagtekens zetten bij de veronderstelde 'draai van groei- naar waardeaandelen', die door sommigen als oorzaak van de sterke daling van de techaandelen wordt aangevoerd.

Arbeidsmarkt VS verslechtert. Snel nieuw steunpakket nodig

Zo’n breed gedeelde verschuiving in de voorkeur van beleggers zou overigens wel een logische verklaring zijn als er op korte termijn een coronavaccin beschikbaar is – maar dat lijkt niet heel waarschijnlijk. Als dat de reden voor de sterke daling van groeiaandelen zou zijn, zouden de rentes ook moeten oplopen. Maar dat laatste gebeurde gisteren niet. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde met 1 basispunt naar 0,63% en ook waardeaandelen (de tegenhangers van groeiaandelen) gingen op Wall Street omlaag. Alle aandelensector sloten in de min. De wekelijkse cijfers over de eerste werkloosheidsuitkeringsaanvragen waren vrijwel als de verwachting van analisten. Maar dat kwam deels door de wijziging in de manier waarop de werkloosheid sinds kort wordt gemeten. Hiervoor gecorrigeerd, vielen de cijfers iets tegen. Opvallend was dat het totaal aantal uitkeringsaanvragen in de VS (dus inclusief verlengingen) in de week tot 14 augustus met ruim 2 miljoen is gestegen tot 29,2 miljoen. Dit wijst erop dat de arbeidsmarkt flink is verslechterd en er snel nieuwe steunmaatregelen moeten komen, om de economische schade op te kunnen vangen. Consumptie is de belangrijkste drijver van de groei. Maar vooralsnog lijkt er weinig schot te zitten in de onderhandelingen in het Congres tussen Republikeinen en Democraten.

Wall Street verpest de sfeer op Europese beurzen; AEX verliest 2,1%

Eerder op de dag stond de Stoxx Europe 600-index nog op een mooie plus van 1,3% maar deze werd door de openingsverliezen op Wall Street mee omlaag gezogen. Deze brede Europese aandelenindex eindigde met een verlies van 1,4%. Alleen de Spaanse Ibex-index (+0,1%) wist door fusieberichten (twee Spaanse banken) hoger te sluiten. De Amsterdamse AEX index was de slechtst presterende beurs met een verlies van 2,1%. Gepubliceerde macrocijfers hielpen niet. De samengestelde inkoopmanagersindex van de eurozone is vorige maand gedaald van 54,9 naar 51,9 punten, al was dat iets beter dan een eerdere schatting van 51,6 punten. De winkelverkoopcijfers van juli vielen flink tegen (-1,3% tegenover +1% verwacht). De toonaangevende Duitse tienjaarsrente daalde vanwege de ‘risk-off’-stemming met 2 basispunten naar -0,49%.

Beurzen Azië vanochtend alle in de min, futures in New York lager

Zoals viel te verwachten na de correctie op Wall Street staan ook de Aziatische beurzen vanmorgen op verlies. Alle beurzen staan in de min. Toch vallen de verliezen, gezien de rally in de afgelopen maanden, erg mee. De Japanse Nikkei-index staat op een verlies van 1,3% en de Hang Seng-index in Hongkong koerst 1,5% lager. Op het vasteland van China verliest de beurs van Shanghai 1,2% en die van Shenzhen 0,9% lager. Uitschieter is de beurs van Australië, die 3,1% inlevert. De future (het termijncontract) op de S&P 500-index staat 0,4% lager, die op de Nasdaq bijna 1% lager. De Europese beurzen zullen naar verwachting lager open.

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag stonden onder andere cijfers over Duitse fabrieksorders in juli. Die zijn zojuist gepubliceerd en vallen tegen (+2,8% tegenover +5% verwacht). Vanmiddag zijn alle ogen gericht op het Amerikaanse arbeidsmarktrapport van augustus. Er worden 1,35 miljoen nieuwe banen verwacht en een daling van de werkloosheid van 10,2% naar 9,8%. Als de cijfers meevallen, kan de markt vandaag weer iets herstellen. Als ze tegenvallen gaan we waarschijnlijk lager het (lange) weekend in. Al zal de hoop op meer stimulering door de Fed compensatie kunnen bieden. Maandag is Wall Street gesloten vanwege Labor Day. Alvast een heel goed weekend en tot maandag!

Groet,

Simon

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 492,01 op AEX 10,0 5,42 5,44 +1,88 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 438,11 op AEX 5,0 10,81 10,83 +0,93 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 589,78 op AEX 10,0 5,37 5,39 -2,18 % Koop Sprinter
Sprinter Short 633,0 op AEX 5,1 10,50 10,52 -1,13 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 4 september 2020, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.