Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse AEX Neerwaartse druk neemt toe

vrijdag 4 september 2020


De neerwaartse druk in de AEX neemt steeds verder toe. We zien een meervoudig geteste horizontale steunzone en lagere toppen. Hierdoor neemt de kans op een krachtig neerwaarts vervolg binnenkort verder toe. 

Huidige consolidatiefase voorbode voor krachtige neerwaartse beweging

Op 21 juli werd de top van de herstelbeweging geplaatst bij 587. Deze top maakte toen deel uit van een stijgende wig. Bij een dergelijk patroon stijgen de bodems sneller dan de toppen. Dit wigpatroon startte bij de bodem van 530 op 15 juni. De koers van 587 betekende ook de laatste test van de bovenkant van dit potentiële toppatroon waarna een dag later al de opgaande bodemlijn van dit toppatroon neerwaarts werd gebroken. Opvallend was dat deze top verder ook deel uitmaakte van een driedaags toppatroon, een zogenoemde evening star. Zolang de 587 niet opwaarts wordt gebroken, blijft dit belangrijke toppatroon intact. Ik gaf in de afgelopen 2 weken al aan dat de kans op een top bij 587 en een draai in de markt steeds realistischer werd. We zien namelijk al ruim drie maanden een meer zijwaarts verloop ontstaan in vooral de Europese indices. De kans is groot dat dit de voorbode is van een krachtige neerwaartse draai in de markt. Mijn langetermijnvisie gaat nog steeds uit van een bearmarkt en een volgende forse neerwaartse beweging in de komende 12 maanden. Dit komt onder andere doordat de in 2009 gestarte bullmarkt al in 2018 neerwaarts werd afgerond, ofwel door de opgaande bodemlijn van de logaritmische week- en maandgrafiek brak. Ondanks een krachtige opwaartse beweging naar hogere niveaus in 2019 en begin 2020, was er naar mijn mening geen sprake van een nieuwe en duurzame langetermijnbullmarkt. In februari zagen we al een vrije val van 240 punten tot een dieptepunt van 389, een niveau dat velen zich al niet meer voor kunnen stellen. Rond de vorming van de bodem zagen we veel omkeerpatronen en ik gaf destijds aan dat een krachtige herstelbeweging mocht worden verwacht. Deze ging echter aanzienlijk verder door dan ik had verwacht (richtpunten lagen bij 478 en 528).

korte termijn

lange termijn

steunniveaus

weerstandniveaus

Short

Short

545 / 543,60 / 529,80 / 528,70 / 514,30

564 / 568,20 / 575,70 / 587

Grafiek AEX-index op dagbasis

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 4 september 2020 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.