Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Beurzen in wat rustiger vaarwater

maandag 7 september 2020

Goedemorgen. Na de turbulentie van vorige week donderdag en vrijdag, lijken de aandelenmarkten in rustiger vaarwater te komen. Ik zie nog wel wat rode cijfers op de Aziatische beurzen, maar de verliezen zijn beperkt.

Binnenlandse vraag China valt tegen

De Chinese handelscijfers van augustus geven een gemengd beeld. De export is met 9,5% gestegen in vergelijking met een jaar geleden, sterker dan de 7,5% die werd verwacht. De import is daarentegen met 2,1% afgenomen, waar analisten rekenden op een plusje van 0,2%. Dit wijst erop dat de vraag vanuit het buitenland weer is aangetrokken, wat goed nieuws is, maar dat de binnenlandse vraag tegenvalt. China heeft blijkbaar nog steeds last van de naweeën van de coronacrisis in eigen land. De pandemie is overigens nog lang niet voorbij, als je kijkt naar het aantal besmettingen dat wereldwijd nog dagelijks flink toeneemt. Vooral in India lijkt het virus maar moeilijk onder controle te krijgen.

Grote speculatieve posities op Nasdaq

Mede door een verlies van 7,5% voor IT-conglomeraat Softbank, is de Nikkei-index vanmorgen in Tokio met een verlies van 0,5% gesloten. Dit weekend werd duidelijk dat Softbank één van de partijen is die met de aankoop van een groot pakket call-opties op Amerikaanse techbedrijven eraan mee heeft geholpen om de Nasdaq-index omhoog te jagen. Het bedrijf zou volgens berichten voor miljarden speculatieve posities hebben ingenomen en zo inspelen op koersstijgingen. Nu de Nasdaq-index even een stap terug heeft gedaan, wordt getwijfeld aan de houdbaarheid van de winsten. Behalve Softbank zou er in de afgelopen weken voor zo'n $40 miljard aan speculatieve optieposities zijn ingenomen door vooral particuliere beleggers. Veelal zijn dit nieuwkomers, die nu misschien wel voor de eerste keer in hun 'beleggersleven' met koersdalingen worden geconfronteerd en zenuwachtig worden. Eens kijken hoe ze zich deze week houden.

Korea in de plus, China in de min

Technologieaandelen lijken zich vanmorgen redelijk te herstellen. In Zuid-Korea staat de Kospi-index op een winst van 0,6% en plust de techbeurs Kosdaq zelfs 1,5%. Het herstel van de koersen op de Nasdaq vanaf het dieptepunt vrijdag geeft beleggers moed. De beurzen op het vasteland van China noteren op het moment van schrijven in de min; de beurs van Shanghai verliest ruim een procent. Ondanks de aanhoudende onrust en protesten in Hongkong schommelt de Hang Seng-index rond het slot van vrijdag. De beurs van Australië noteert een winst van 0,3% en de future op de S&P 500-index schommelt rond het slot van vrijdag. De future op de Nasdaq staat wel weer ruim 1% in de min .

Flink weekverlies op Wall Street

Na de koersdreun van donderdag en de lagere opening op vrijdag, wist Wall Street de verliezen voor het lange weekend te beperken. Vandaag is het Labor Day en wordt er niet gehandeld in New York. Met een verlies van 0,8% wist de S&P 500-index vrijdag nog een flink deel van het verlies van eerder op de dag weg te werken. Desondanks boekte de beursgraadmeter het grootste weekverlies sinds juni. Met een verlies van 1,3% bleef het verlies voor de Nasdaq-index vrijdag ook beperkt, door een herstelrally in de laatste handelsuren. Per saldo verloor de Nasdaq 100-index afgelopen week 3,1%; de slechtste week sinds maart.

Rentes stijgen in reactie op banenrapport VS

Het Amerikaanse arbeidsmarktrapport van augustus, dat vrijdag werd gepubliceerd, was zo slecht nog niet. Het aantal nieuwe banen nam toe met 1,37 miljoen, conform de verwachting van analisten, en het werkloosheidspercentage daalde van 10,2% naar 8,4% (9,8% verwacht). Niettemin blijft het aantal mensen dat werkloos thuis zit en afhankelijk is van een uitkering, nog wel erg hoog. Hopelijk komt er snel een akkoord over een nieuw steunpakket. Op de obligatiemarkt liepen de rentes op in reactie op het arbeidsmarktrapport. De 10-jaarsrente steeg met 8 basispunten naar 0,72%. Bankaandelen profiteerden van de hogere rente en deden het met een winst van 0,4% vrijdag ook best goed.

Bankaandelen blinken uit in Europa

Eerder op de dag was de stemming op de Europese beurzen nog beroerd, na de koerscorrectie van donderdag op Wall Street. Met een verlies van 1,1% voor de Stoxx Europe 600-index bedroeg het weekverlies 1,9%, de slechtste week sinds juli. Ook op de Europese beurzen deden bankaandelen (+1,6%) het best goed. Hier niet zozeer door de iets hogere rente (Duitse 10-jaarsrente +2 basispunten) maar door fusienieuws uit Spanje, wat de fantasie in de sector aanwakkerde. De euro sloot vrijwel onveranderd op 1,184 tegenover de dollar. Door het redelijke slot van Wall Street op vrijdagavond, zullen de Europese beurzen naar verwachting hoger aan de week beginnen. De omzetten zullen in verband met de Amerikaanse feestdag vandaag wel lager zijn dan gemiddeld.

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan weinig macro-economische cijfers. Zojuist is bekendgemaakt dat de Duitse industriële productie in juli met 1,2% is toegenomen, veel minder dan de verwachte +4,5%. Om half 11 wordt de stand van de index van het Europese beleggersvertrouwen bekendgemaakt. Er wordt een stijging van -13,4 naar -10,5 punten verwacht.

Fijne week!

Simon

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 7 september 2020, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.