Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse AEX Doorbraak neklijn

woensdag 9 september 2020

In de afgelopen dagen brak de AEX door de neklijn van een tweetal toppatronen in de zone 543,60 – 545. Hiermee is de volgende verzwakking opgetreden die voor een krachtige verdere daling kan zorgen in de komende tijd.

In de afgelopen 3 maanden zagen we dat de krachtige herstelbeweging vanaf de maartbodem bij 389 was gedraaid naar een meer zijwaartse consolidatiefase. Tijdens deze fase werden een groot aantal toppatronen en topformaties gevormd. In de afgelopen dagen werden de laatste topformaties afgerond onder hun neklijn die in de zone 543,60 – 545 was te vinden. Hiermee treedt een duidelijke bevestiging op voor een verdere daling in de komende tijd. De definitieve bevestiging van de vorming van een belangrijke top in het langeretermijnbeeld treedt op onder de zone 528,70 – 530. Ik acht de kans groot dat deze zone op korte termijn al onder druk gezet kan worden. Als we kijken naar het lange technische beeld dan bereikte de AEX medio maart bijna mijn 2e neerwaartse koersdoel bij 380 tijdens de forse vrije val beweging van 240 punten in slechts 4 weken tijd. Hier zagen we dat een groot aantal bodempatronen ontstonden (zoals een omkeerpatroon, een exhausting gap en extreme negatieve waarden in de technische indicatoren) die wezen op een krachtige herstelbeweging. Deze herstelbeweging ging aanzienlijk verder dan ik had verwacht. Als we echter kijken naar de weekgrafiek op logaritmische schaal dan zorgde deze herstelbeweging voor een klassieke terugtest van de opgaande bodemlijn van de voormalige bullmarkt die in 2009 startte en in 2018 al werd beëindigd. In de afgelopen 3 maanden tijdens de brede consolidatiefase zagen we een groot aantal topvormingssignalen. Als eerste was er vanaf de zone 528,70 – 530 de vorming van een stijgende wig. Bij een dergelijk patroon stijgen de bodems sneller dan de toppen. De hoogste top tijdens deze herstelbeweging bij 587 zorgde ook een dag later voor de neerwaartse doorbraak onder de stijgende wig.

korte termijn

lange termijn

steunniveaus

weerstandniveaus

Short

Short

529,80 / 528,70 / 514,30 / 510

543,60 – 545 / 556,30 / 562 / 568

Grafiek AEX-index op dagbasis

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 494,53 op AEX 10,0 5,35 5,37 +5,51 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 441,13 op AEX 5,0 10,69 10,71 +2,79 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 592,74 op AEX 10,0 5,48 5,50 -5,18 % Koop Sprinter
Sprinter Short 643,0 op AEX 4,8 11,34 11,36 -2,66 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 9 september 2020 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.