Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Beleggers al weer bekomen: herstel aandelenmarkten

donderdag 10 september 2020

Goedemorgen. Dat is balen, de opening van het carnavalsseizoen kan dit jaar vanwege corona ook al niet worden gevierd. Begrijpelijk, en daar zal vooral in het zuiden van ons land teleurstellend op zijn gereageerd.

Voldoende koersdaling om weer in te stappen

Maar na regen komt zonneschijn. En op de financiële markten is het meestal niet anders. Na de correctie in de voorgaande dagen herstelden de wereldwijde beurzen gisteren – ondanks het bericht dat een veelbelovend coronavaccin-onderzoek vertraging zal oplopen. Maar met hoop op blijvende steun door centrale banken en overheden, vonden koopjesjagers gisteren dat de koersdalingen voldoende waren geweest om weer in te stappen. Bij gebrek aan richtinggevend economisch nieuws was er gisteren vooral koersherstel bij aandelen uit de sectoren die in de voorgaande dagen flink onder druk lagen.

Stoxx Europe 600-index herstelt: +1,6%

Aandelen uit de sector IT-herstelden gisteren in Europa gemiddeld 2,3%, de sectorindex voor communicatiediensten veerde 1,9% op maar aandelen uit de vrijetijds- en reissector lager weer onder druk. Daarbij speelde het nieuws mee, dat in het Verenigd Koninkrijk de coronamaatregelen weer wat strenger zijn geworden. De Stoxx Europe 600-index sloot uiteindelijk 1,6% hoger. Op deze typische ‘risk-on’-dag werden ‘veilige’ Duitse staatsobligaties weer ingeruild voor risicovollere beleggingen en eindigde de Duitse tienjaarsrente 3 basispunten hoger op -0,46%. In aanloop naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank van vandaag sloot de euro onveranderd op $1,180.

Ook herstel op Wall Street. Tesla: +11%

Na drie dagen van dalende koersen op Wall Street was er gisteren ook in New York flink koersherstel. Net als op de Europese beurzen waren er koopjesjagers actief. Na de 11% correctie sinds begin vorige week sloot de Nasdaq 2,7% hoger dan dinsdag, de sterkste koersstijging sinds 29 april. Zwaargewichten als Apple (+4%), Microsoft (+4,3%) en Amazon (+3,8%) trokken deze ‘tech-index’ omhoog. Ook Tesla (+11%) kon weer rekenen op kopers na de koersdreun (-21%) van dinsdag. Door de lage rentes en het gebrek aan aantrekkelijke beleggingsalternatieven stroomt de grote hoeveelheid cash aan de zijlijn bij een dip al weer snel naar de aandelenmarkt.

Wij blijven liever wat voorzichtiger: economisch momentum verzwakt

Toch zijn wij enigszins voorzichtig in ons beleggingsbeleid. De gemiddelde waarderingen (koers-winstverhoudingen) zijn historisch hoog en de onderliggende kracht van de economie (het ‘economisch momentum’) neemt af. Dat maakt de beurzen kwetsbaar voor winstnemingen, zoals we vorige week en begin deze week zagen. Geopolitieke spanningen als de brexit en de spanningen tussen de VS en China, maar ook de aanstaande Amerikaanse presidentsverkiezingen kunnen de komende maanden aanleiding zijn voor toenemende volatiliteit (koersbeweeglijkheid) op de beurzen. Naast natuurlijk de aanhoudende zorgen over het coronavirus.

Wij passen regio- en sectorspreiding aan in vermogensbeheer

We hebben daarom deze week besloten om de weging van aandelen in de tactische assetallocatie voor ons vermogensbeheer op licht onderwogen te laten, tegenover een overweging van obligaties. Wel hebben we wat veranderingen doorgevoerd in de regio- en sectorallocatie. Welke dat zijn, plus een uitgebreide toelichting op onze actuele beleggingsvisie, lees je in het ING Maandbericht beleggen van september. De S&P 500-index herstelde gisteren 2%, de sterkste koersstijging sinds juni. Alle aandelensectoren lieten een koerswinst zien, zelfs aandelen uit de energiesector (+0,6%) in reactie op een hogere olieprijs. De Amerikaanse 10-jaarsrente steeg met 2 basispunten naar 0,70%.

Licht hogere opening verwacht straks

Het herstel op Wall Street gisteravond (onze tijd) en beter dan verwachte cijfers over de orders voor machines in juli (+6,3% tegenover +2% verwacht) leidt vanmorgen tot een optimistische stemming op de Japanse aandelenbeurzen. De Nikkei-index plust 0,9% in Tokio en de breder samengestelde Japanse Topix-index wint 1,1%. Ook op de andere Aziatische beurzen is de stemming overwegend positief. Uitzondering is de beurs van Jakarta (-4,9%) waar de aankondiging van strengere coronamaatregelen beleggers nerveus maakt. De Hang Seng-index in Hongkong staat op een winst van 0,2% en de beurs van Shanghai koerst 0,5% hoger. De Kospi-index in Seoel doet het met een winst van 1,2% nog wat beter. De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse indices staan op het moment van schrijven licht hoger. We verwachten straks dan ook een licht hogere start van de Europese aandelenbeurzen.

Agenda van vandaag

Alle aandacht van analisten en beleggers gaat vandaag uit naar het rentebesluit van de ECB om 13.45 uur. Wij verwachten, net als alle andere analisten, dat de beleidsrente ongewijzigd zal blijven. Wel verwachten we dat ECB-voorzitter Christine Lagarde in haar toelichting vanaf 14.30 uur zal wijzen op de aanhoudende neerwaartse risico's in de eurozone. Mogelijk zal zij hinten op een uitbreiding van het huidige steunprogramma. Gisteren kwam er een bericht dat de angst bij de ECB voor de neerwaartse risico's zou zijn afgenomen en dat Lagarde vandaag zelfs met voorzichtige positieve groeiprognoses zou komen. Daar zijn wij wat minder sterk van overtuigd, gelet op de afname van het economisch momentum in de eurozone (kijk naar de inkoopmanagersindices) en het opnieuw oplaaien van de coronavirusbesmettingen in sommige eurolanden. We zijn benieuwd.

Verder staan vandaag de cijfers over de wekelijkse Amerikaanse werkloosheids-uitkeringsaanvragen op de agenda. Analisten verwachten 850.000 nieuwe aanvragen en 12,9 miljoen doorlopende uitkeringen. Als beide cijfers kloppen, zou dit wijzen op een dalende trend van de werkloosheid in de VS. Dat zou positief moeten zijn voor een verder herstel van de aandelenbeurzen.

Fijne dag!

Groet, Simon

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 494,02 op AEX 10,0 5,42 5,44 +5,85 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 440,13 op AEX 5,0 10,81 10,83 +2,85 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 592,25 op AEX 10,0 5,41 5,43 -5,57 % Koop Sprinter
Sprinter Short 643,0 op AEX 4,8 11,32 11,34 -2,83 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 10 september 2020, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.