Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Beleggers reageren teleurgesteld op uitspraken ECB-voorzitter Lagarde

vrijdag 11 september 2020

Het is ook nooit goed. Zeg je dat je je niet druk maakt om de wisselkoers van de euro en dat de vooruitzichten van de eurozone minder somber zijn dan een paar maanden geleden, straft de markt je meteen af. Het overkwam ECB-voorzitter Christine Lagarde gisteren na de toelichting op het rentebesluit.

ECB maakt zich niet druk om sterkere euro…

Zoals verwacht hield de Europese centrale bank de beleidsrentes ongewijzigd. Maar analisten hoopten dat Lagarde met een 'dovish' verhaal zou komen, oftewel zou hinten op nog meer stimuleringsmaatregelen. Dat zou de euro wat zwakker maken tegenover de dollar, wat goed is voor de positie van Europese exportbedrijven, en de kans op een aantrekkende inflatie groter maken. Tot veler verrassing zei Lagarde echter dat de ECB wisselkoers van de euro wel 'monitort', maar zich niet zo druk maakt om het koersniveau. Verder hechtte ze weinig waarde aan de negatieve inflatieprint van vorige maand, en gaf ze aan dat de inflatieverwachtingen voor de eurozone best goed zijn. Ook was er geen enkele hint op een uitbreiding op het nood-opkoopprogramma PEPP.

… met hogere euro en rentes tot gevolg

Wat Lagarde precies in gedachten had bij deze nog net geen 'havikachtige' boodschap weet ik niet. Het neigt naar overmoed of een psychologisch spelletje, maar beleggers hadden in ieder geval weinig tijd nodig om conclusies te trekken. Als de ECB zich geen zorgen maakt, moeten wij dat juist wel doen. En blijkbaar heeft ze niet geluisterd naar haar hoofdeconoom Philip Lane, die vorige week nog zei dat de koers van de euro er wel degelijk toe doet. In reactie op de woorden van Lagarde schoot de euro dan ook omhoog en liepen rentes op eurostaatsleningen op. Een beweging die de kans op extra stimuleringsmaatregelen later dit jaar alleen maar groter maakt. Een sterkere euro en hogere rentes zullen het herstel in de eurozone immers alleen maar moeilijker maken. En al helemaal nu het coronavirus in een aantal landen weer oplaait. Wij verwachten dan ook dat de ECB eind dit jaar het opkoopprogramma verder zal uitbreiden. Analisten verwachten €350 miljard extra bovenop het bestaande pakket van €1.350 miljard.

Europese aandelen sluiten lager

De euro sloot 0,5% hoger op 1,186 tegenover de dollar. De rente op de Duitse 10-jarige staatsobligatie steeg 3 basispunten naar -0,43%. Op de aandelenbeurzen werd negatief gereageerd op de toelichting van Lagarde. Vooral het uitblijven van een hint op meer stimulering was een teleurstelling. Want vergeet niet, dat het vooral de centrale banken zijn geweest die met hun enorme stimuleringspakketten hebben bijgedragen aan het beursherstel sinds maart. Mede doordat de koersen op Wall Street vlak na de opening alweer wegzakten, sloten de meeste Europese beurzen gisteren dan ook met verlies. Alleen de beurs in Milaan wist er nog een winst van 0,25% uit te slepen. De Stoxx Europe 600-index leverde 0,6% in en is op weg naar de tweede verliesweek op rij. Waarom wij nog steeds voorzichtig zijn en een lichte onderweging van aandelen hanteren, lees je in het ING Maandbericht Beleggen van september.

Herstel arbeidsmarkt VS dreigt te stokken

Vorige week hebben 884.000 Amerikanen voor het eerst een werkloosheidsuitkering aangevraagd. Dat zijn er meer dan de 850.000 waar analisten op rekenden. Het aantal doorlopende uitkeringen is in de voorgaande twee weken gestegen van 13,3 miljoen naar bijna 13,4 miljoen, terwijl er gerekend werd op een daling naar 12,9 miljoen. Je kunt dus stellen dat het met de arbeidsmarkt in de VS de verkeerde kant op dreigt te gaan. En dat is geen geruststellende gedachte, omdat een volgend steunpakket uit Washington nog langer op zich laat wachten. Gisteren is er weer een voorstel in de Senaat 'afgeschoten'. Volgens berichten gaat het mogelijk zelfs niet meer voor de verkiezingen in november lukken om in het Congres tot een akkoord te komen. Dat zou echt dramatisch zijn.

Winstnemingen op Wall Street

Een combinatie van oplopende politieke spanningen en zorgen over aandelenwaarderingen na de enorme rally vanaf het dieptepunt in maart, leidde gisteren weer tot een rondje winstnemingen op Wall Street. Een volatiliteitschok zoals we vorige week zagen dreunt vaak nog lang na op de markten, zoals een orkaan in de VS nog lang voor wisselvallig weer kan zorgen in andere delen van de wereld. Na een iets hogere opening gleden de koersen op Wall Street al snel weer af. Een zwakkere dollar bracht daar weinig tegenin. Onder koersdruk van aandelen uit de sector IT (-2,3%) en energie (-3,7%) verloor de S&P 500-index 1,8%. De Nasdaq-index leverde 2% in en de Dow Jones-index verloor 1,5%. De Amerikaanse 10-jaarsrente daalde met 2 basispunten naar 0,68%.

Meer tegenvallers verwacht in de VS

Door de tegenvallende macro-economische cijfers is de index van economische verrassingen in de VS in de afgelopen weken al gedaald, maar heeft nog maar een klein deel van de stijging sinds april ingeleverd. We verwachten dat we nog wel wat meer tegenvallende cijfers uit de VS krijgen. Dat is ook één van de redenen waarom we de weging van Amerikaanse aandelen in de beleggingsstrategieën hebben teruggebracht van overwogen naar neutraal.

Aziatische beurzen overwegend hoger

Na een lagere opening is de Japanse Nikkei-index, door een herstel van de futures op de Amerikaanse aandelenindices, met een winst van 0,7% gesloten. Ook de meeste andere Aziatische beurzen zijn opgekrabbeld. De Hang Seng-index staat op een winst van 0,7% en de beurs van Shanghai plust 0,8%. De Kospi-index is in Seoel onveranderd gesloten, terwijl de Australische beurs 0,8% heeft ingeleverd. De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse indices noteren op het moment van schrijven tussen 0,5% en 1% hoger. De futures op de Europese aandelenindices wijzen echter op een licht lagere start van alweer de laatste handelsdag van deze week.

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere industriële-productiecijfers uit het VK en (definitieve) inflatiecijfers uit Duitsland, Spanje en de VS.

Alvast een heel mooi nazomerweekend en tot maandag!

Groet, Simon

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 495,66 op AEX 10,0 5,42 5,44 +3,43 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 441,25 op AEX 5,0 10,86 10,88 +1,68 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 593,97 op AEX 10,0 5,45 5,47 -3,36 % Koop Sprinter
Sprinter Short 643,0 op AEX 4,9 11,17 11,19 -1,67 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 11 september 2020, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.