Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Fed weet niet te verrassen; Wall Street omlaag

donderdag 17 september 2020

Goedemorgen. Geen verrassingen van de Fed. Dat is de conclusie na het rentebesluit dat de Amerikaanse centrale bank gisteravond bekendmaakte. Beleggers hoopten op meer en reageerden wat teleurgesteld.

Fed houdt rente nog jaren op huidige niveau

De beleidsrente blijft volgens voorzitter Jerome Powell nog tot en met 2023 op het huidige niveau van 0-0,25%. Verder gaat de Fed door met het opkopen van obligaties in het huidige tempo van $120 miljard per maand. In een toelichting verklaarde Powell dat de Amerikaanse economie redelijk snel is hersteld van het dieptepunt van de coronacrisis, maar dat het nog onzeker is of het huidige tempo kan worden volgehouden. Veel hangt af van de extra steun die uit Washington moet komen, maar waarover nog altijd geen akkoord is gesloten. De korte rente (de rente op obligaties met een looptijd tot 2 jaar) zal dus nog lang laag blijven, maar de onzekerheid over het verdere herstel van de economie en het uitblijven van extra stimuleringsmaatregelen, waarop veel beleggers hadden gehoopt, leidde tot een rondje winstnemingen op Wall Street.

Minder steun voor aandelenmarkt

Zo werd er niets gezegd over ‘yield curve control’, oftewel het ‘sturen’ van de lange rente. Maar volgens Powell is de gereedschapskist van de Fed nog niet leeg. Per saldo betekent het ongewijzigde beleid van de Fed dat de extra 'vuurkracht' van de centrale banken aan het afnemen is. Elke maand is er nu ‘minder meer’ monetaire stimulering. En daarmee verzwakt een belangrijke steun onder de financiële markten. Dat is voor ons ook een belangrijke reden, naast alle (geo)politieke spanningen, om wat voorzichtig te blijven over aandelen. Daarbij houden we vast aan een lichte onderweging tegenover een overweging voor obligaties.

IT-sector drukt Wall Street omlaag

In reactie op het besluit en de toelichting van de Fed liepen de aandelenkoersen op Wall Street in eerste instantie nog op, maar zakten vervolgens weer terug. Bovendien drukten zwakker dan verwachte winkelverkoopcijfers van augustus (+0,6% tegenover +1% verwacht) de stemming. Een beter dan verwachte vertrouwensindex van Amerikaanse huizenbouwers (83 tegenover 78 punten verwacht) kon het sentiment niet keren. Aan het einde van een volatiele handelsdag stond de S&P 500-index op een verlies van 0,46%. Vooral aandelen uit de IT-sector (-1,6%) lagen onder druk. De Nasdaq-index verloor 1,25%, maar de Dow Jones-index sloot met een klein plusje van 0,13% onder aanvoering van aandelen uit de sector energie (+2,9%) in reactie op een flink hogere olieprijs (+4,2%).

Lange rentes VS lopen licht op

Op de obligatiemarkt bleven de korte rentes liggen, maar liepen de lange rentes iets op door het ontbreken van nieuws over het sturen van die lange rentes door de Fed. De 10-jaarsrente steeg met 2 basispunten naar 0,70% en de 30-jaarsrente liep met 3 basispunten op naar 1,46%. De dollar sloot vrijwel onveranderd op 1,183 tegenover de euro.

Europese beurzen opnieuw omhoog

Vooruitlopend op het rentebesluit van de Fed liepen de meeste Europese beurzen gisteren, voor de vierde achtereenvolgende dag, licht op. Alleen de Britse FTSE 100-index (-0,44%) leverde, mede door de brexit-perikelen, iets in. De Stoxx Europe 600-index eindigde uiteindelijk 0,6% hoger, onder aanvoering van vastgoedaandelen (+1,2%). Het nieuws van Unibail-Rodamco-Westfield, dat nabeurs een groot herstructureringsplan aankondigde, was toen nog niet bekend.

Rentes zuidelijke eurolanden dalen verder

In afwachting van de Fed maakten obligatiebeleggers een pas op de plaats. De rente op de Duitse 10-jarige staatsobligatie, de Bund, daalde 1 basispuntje naar -0,48%. Ondertussen dalen de risicopremies (spreads) op staatobligaties van de zuidelijke eurolanden steeds verder. Er is een sterk geloof in de opkoopkracht van de ECB en de kansen op het uiteenvallen van de eurozone zijn sinds de coronacrisis en de steunpakketten sterk gedaald. We verwachten dat de spreads nog wat verder zullen dalen. De Italiaanse 10-jaarsrente daalde met 3 basispunten naar 0,97%.

Ook Bank of Japan laat beleid ongewijzigd

Zoals verwacht heeft de Bank of Japan (BoJ) vanmorgen aangekondigd haar beleid ongewijzigd te laten. Ook hier dus geen verdere renteverlagingen of extra aankopen. Beleggers reageren ietwat teleurgesteld op het uitblijven van extra 'vuurkracht' van de Fed en de BoJ. Bovendien zijn er nog genoeg zorgen en twijfels over de verdere herstelkracht van de economie, nadat deze na de sterke val in het voorjaar flink is opgeveerd. We verwachten dat het nog lang zal duren voordat we terug zijn op het niveau van voor de crisis. Alle Aziatische beurzen staan vanmorgen in het rood. De Nikkei-index is in Tokio 0,7% lager gesloten en in Hongkong staat de Hang Seng-index 1,6% lager. De beurs van Shanghai is opgeveerd en noteert momenteel onveranderd. In Seoel is de Kospi-index 1,3% lager gesloten. De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices staan ruim 1% lager en we verwachten dan ook een lagere opening van de Europese beurzen.

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staat onder andere het rentebesluit van de Bank of England (BoE). We verwachten ook hier nog geen wijziging van het beleid, maar wel dat ze later dit jaar haar opkoopprogramma zal uitbreiden. Misschien de BoE daar vandaag al wel op zal hinten. Verder krijgen we Europese autoverkoopcijfers van augustus, definitieve inflatiecijfers van de eurozone, de wekelijkse uitkeringsaanvragen uit de VS en cijfers over de Amerikaanse huizenmarkt. Genoeg cijfers om de markten in beweging te zetten.

Fijne dag!

Simon.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 483,57 op AEX 10,0 5,56 5,58 +5,29 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 431,09 op AEX 5,0 10,81 10,83 +2,66 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 578,77 op AEX 10,0 4,97 4,99 -6,04 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 631,7 op AEX 5,0 10,22 10,24 -2,94 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 17 september 2020, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.