Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Van de centrale banken moeten beleggers het nu even niet hebben

vrijdag 18 september 2020

Goedemorgen. Ik zal meteen maar met dé vraag beginnen, die beleggers op dit moment bezighoudt: doen centrale banken wel genoeg – en kunnen ze nog meer doen?

Centrale banken financieren verhoging staatsschulden

Voor wat betreft het beschikbaar stellen van goedkope liquiditeit doen ze naar ons idee wel genoeg, hoewel ze er het coronavirus natuurlijk niet mee kunnen bestrijden. Net zo min als ze ongezonde bedrijven kunnen genezen. En als regeringen met meer steunregelingen en stimuleringspakketten komen, zullen de centrale banken ook die blijven steunen met het opkopen van de extra uit te geven staatsobligaties. Daarover bestaat geen enkele twijfel.

Geldkraan open, maar niet nóg verder open

Toch lijken beleggers ietwat teleurgesteld in de laatste acties van de Europese Centrale Bank en haar tegenhangers in de VS, Japan en het Verenigd Koninkrijk. Zij hebben alle in hun beleid een pas op de plaats gemaakt, nadat zij in de eerste maanden van de coronacrisis de geldkraan vol hadden opengedraaid. Er komt dus nog wel steeds veel geld uit de kraan, maar hij gaat even niet nóg verder open. En dat maakt nogal een verschil voor beleggers. Het gaat ze altijd om meer: meer omzet, meer winst en nu dus de hoop en verwachting op meer liquiditeit. En die komt er even niet. Het wachten is op overheden die met nieuwe stimuleringsplannen (moeten) komen. Van de centrale banken moeten we het even niet hebben.

Bank of England hint op negatieve beleidsrentes

Gisteren was het, na de centrale bank van Japan, de beurt aan de Bank of England, om haar beleid bekend te maken. Zoals verwacht, hield deze de beleidsrente en haar opkoopprogramma ongewijzigd. Wel was er een sterke hint op de mogelijkheid van negatieve beleidsrentes als volgende stap. Het lijkt dan ook een kwestie van tijd, dat dit gaat gebeuren. In reactie verzwakte het Britse pond 0,3% tegenover de dollar. Normaal gesproken is een zwakker pond goed voor aandelen uit de FTSE 100-index (-0,5%), de hoofdindex in Londen. Maar de verzwakking van gisteren was niet voldoende om het negatieve beurssentiment te keren.

Stoxx Europe 600 herstelt van -1,3% naar -0,5%

Ook de overige Europese beurzen eindigden op de voorlaatste handelsdag van de week in het rood. Europese beleggers reageerden (net als de beleggers woensdagavond Wall Street) teleurgesteld op de laatste acties van de Fed – of beter gezegd: het ontbreken ervan. Ook de terughoudende toon van de Fed in haar visie op het verdere herstel van de Amerikaanse economie, maakt beleggers voorzichtig. De stemming in Europa werd gisteren ook gedrukt door een flinke afname van de Europese autoverkopen in augustus (-18,9% tegenover -15% verwacht). Dit cijfer wijst namelijk niet echt op een herstel van de economie. De Stoxx Europe 600-index sloot 0,5% lager na eerder op de dag nog op een verlies van 1,3% te hebben gestaan. De omzetten waren hoog: zo'n 20% boven het gemiddelde van de afgelopen dertig dagen. Van een sterke ‘vlucht naar veilige havens’ (zoals staatsobligaties) was overigens geen sprake. De Duitse toonaangevende tienjaarsrente daalde slechts 1 basispuntje naar -0,49%.

Tegenvallende macro-economische cijfers uit VS…

In de VS hebben vorige week 860.000 voor het eerst een werkloosheidsuitkering aangevraagd. Dat zijn er minder dan de 893.000 van de voorgaande week, maar wel meer dan de verwachte 850.000 waar analisten op rekenden. Het aantal verlengingsaanvragen daalde van 13,5 miljoen naar 12,6 miljoen, minder dan de verwachte 13 miljoen, maar nog steeds een hoog aantal. De Amerikaanse huizenmarktcijfers van augustus vielen sterk tegen. Het aantal afgegeven bouwvergunningen in de VS daalde met 0,9% (+2% verwacht) en het aantal in aanbouw genomen woningen zakte met 5,1% (-0,6% verwacht). Ook werd het cijfer van juli neerwaarts bijgesteld: van +22,6% naar +17,9%. Verder is de bedrijvigheidsindex van de Federal Reserve Bank van Philadelphia (Pennsylvania, VS) deze maand gedaald van 17,2 naar 15 punten, precies als de verwachting vooraf van economen.

… en Europa: regeringen en centrale banken nu weer aan zet

Door de reeks van tegenvallende Amerikaanse macrocijfers is de Citigroup Economic Surprise Index (van de VS) gedaald van 270 punten op 16 juli naar 170 punten. De kracht van het herstel na de coronadip is duidelijk aan het afnemen. In Europa zien we eenzelfde trend van tegenvallende macrocijfers. Het economisch herstel verliest ook hier vaart. Daarom hechten beleggers nu extra veel waarde aan nieuwe steunmaatregelen van overheden en centrale banken.

Sommige beleggers geloven in sectorrotatie

Het was een combinatie van tegenvallende macrocijfers en de reactie van teleurstelling op het rentebesluit van de Fed, die gisteren leidde tot winstnemingen op Wall Street. Vooral de dit jaar zo sterk gestegen technologieaandelen hadden last van winstnemingen. Aandelen uit cyclische (dus economisch relatief gevoelige) sectoren als basismaterialen (+0,8%), industriegoederen (+0,2%) en energie (+0,2%) wisten nog wel in de plus sluiten. Op basis van de recente reeks macrocijfers is er echter weinig aanleiding om enthousiast te worden over een cyclisch herstel, maar blijkbaar zijn er beleggers die wel geloven in wat ‘sectorrotatie’, in dit geval een verschuiving van de voorkeur van defensieve naar cyclische aandelen. Vastgoedaandelen (-2,2%) lagen gisteren weer zwaar onder druk. De S&P 500-index eindigde 0,8% lager, de Nasdaq verloor 1,3% en de Dow sloot 0,5% lager. De Amerikaanse 10-jaarsrente sloot 1 basispuntje lager op 0,69%, nadat deze eerder op de dag nog 5 basispunten lager was geweest.

Meeste Aziatische beurzen in de plus

Ondanks het lagere slot van Wall Street en het verder oplopen van het wereldwijde aantal coronabesmettingen tot boven de dertig miljoen, zie ik op de Aziatische beurzen vrijwel overal hogere koersen. Wel zijn de omzetten zo'n 25% lager dan gemiddeld. Beleggers kijken even de kat uit de boom: de markten zijn in afwachting van nieuwe impulsen. De Nikkei-index in Tokio staat op het moment van schrijven 0,1% hoger en de Hang Seng-index in Hongkong plust 0,4%. De beurs van Shanghai wint zelfs 1,4% en de Kospi-index koerst 0,3% hoger in Seoel. De futures (termijncontracten) op de breed samengestelde Amerikaanse S&P 500-index staat licht lager, die op de Nasdaq licht hoger. De Europese beurzen zullen naar verwachting vlak aan de laatste handelsdag van de week beginnen.

Agenda van vandaag

De macroagenda voor vandaag is vrij leeg. Wel krijgen we vanmiddag uit de VS onder andere de samengestelde index van voorlopende economische indicatoren (+1,3% verwacht) en de sentimentindices van de Universiteit van Michigan. Er wordt een stijging van 74,1 naar 75 punten verwacht.

Alvast een heel goed weekend. Ik hoop dat we nog een keertje kunnen barbecueën!

Tot maandag, Simon

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 489,63 op AEX 10,0 5,22 5,24 +11,51 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 436,14 op AEX 5,0 10,57 10,59 +5,38 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 586,66 op AEX 10,0 5,47 5,49 -9,72 % Koop Sprinter
Sprinter Short 632,0 op AEX 5,1 10,71 10,73 -5,13 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 18 september 2020, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.