Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Beurzen herstellen, maar overtuigen niet

woensdag 23 september 2020

Goedemorgen. Na de tik die de aandelenmarkten maandag kregen, was er gisteren ruimte voor herstel. Dat herstel was echter niet heel overtuigend.

Coronamaatregelen worden aangescherpt

De berichten over de tweede coronagolf worden steeds dreigender. Voor het eerst sinds de pandemie hoor ik ook steeds 'dichter bij huis' verhalen van besmettingsgevallen. Nu de herfst is begonnen, is het te hopen dat er snel een vaccin beschikbaar komt, of dat we het virus op zijn minst beter onder controle kunnen krijgen. In het Verenigd Koninkrijk worden, net als in andere Europese landen, de maatregelen daarom weer verder aangescherpt. Werken vanuit huis is ook in het VK weer de norm en de pubs gaan eerder dicht. Voor de horeca-, reis- en vrijetijdsector worden de vooruitzichten helaas met de dag somberder.

Meeste Europese beurzen herstellen

Na de koersdreun van maandag, maar het late herstel op Wall Street, veerden de Europese beurzen gisteren weer wat op. Koopjesjagers meldden zich vooral voor aandelen uit de sectoren energie (+1,7%) en IT (+1%). Financiële waarden (-0,6%) lagen voor de tweede dag op rij onder druk. Beleggers kregen steun van een hoger dan verwachte indexstand van het consumentenvertrouwen in de eurozone. Die is deze maand gestegen van -14,7 naar -13,9 punten, waar analisten rekenden op een gelijkblijvend niveau. Toch sloten niet alle Europese beurzen met winst. De Franse CAC40-index dook in het laatste uur omlaag en verloor 0,4%, de Spaanse IBEX-index eindigde 0,65% lager. De Stoxx Europe 600-index pluste uiteindelijk 0,2% na eerder op de dag nog op een winst van 0,9% te hebben gestaan.

Lagere rentes voor zuidelijke eurolanden

Op de obligatiemarkt was ook iets van ontspanning te zien. De Duitse 10-jaarsrente steeg met 2,5 basispunten naar -0,505%, maar de Italiaanse 10-jaarsrente daalde met ruim 5 basispunten naar 0,87%. Lokale verkiezingsuitslagen in Italië en de hoop op meer stimuleringsmaatregelen door de Europese centrale bank (ECB) geven beleggers vertrouwen dat het renteverschil tussen de zuidelijke en noordelijke eurolanden verder kan afnemen. Wij verwachten ook dat deze ‘spread’ kleiner zal worden. De euro verzwakte verder naar 1,170 tegenover de dollar. Een zwakkere euro is positief voor Europese exportbedrijven en maakt het gemakkelijker om de inflatie in de eurozone omhoog te krijgen. Vooralsnog zie ik het echter als het inprijzen van een hoger risico van de gevolgen van een tweede coronagolf in Europa en de anticipatie op meer stimulering door de ECB.

Ook herstel op Wall Street…

De voorzitter van de Amerikaanse centrale bank, Jerome Powell, waarschuwde gisteren dat een herstel van de Amerikaanse economie wel eens lang zou kunnen duren. Hij riep op tot meer steunmaatregelen van de Amerikaanse overheid. Ondanks deze uitspraken wisten ook de aandelenkoersen op Wall Street gisteren te herstellen. Voor de eerste keer in vijf dagen sloot de S&P 500-index, onder aanvoering van technologieaandelen, met winst (+1,1%). De Nasdaq-index won 1,7% en de Dow Jones-index boekte een winst van 0,5%. Op het rentefront was weinig beweging. De Amerikaanse 10-jaarsrente steeg slechts 1 basispuntje naar 0,67%. Van een echte ‘risk-on’-beweging was dus geen sprake.

… mede dankzij aandeel Amazon

Net als in Europa sloten aandelen uit de financiële sector op Wall Street weer lager (-0,8%), maar ook olie-gerelateerde aandelen (-1%) sloten lager. In beide aandelensectoren hebben we al geruime tijd een onderwogen positie, en we zien op korte termijn ook geen positieve impulsen voor deze sectoren. Aandelen uit de sector duurzame consumentengoederen (+3%), waarvan we deze maand de weging hebben verhoogd naar neutraal, werden omhooggetrokken door Amazon (+5,7%) dat een adviesverhoging kreeg. Nu moet ik zeggen dat ik ook steeds vaker iets op Amazon.com bestel en sinds kort ook Prime Video kijk (via een Fire TV stick van Amazon) en Alexa als spraakassistent gebruik. En ik ben dus niet de enige die dat erg handig vindt. Gelukkig hebben we het aandeel in vrijwel alle beleggingsstrategieën opgenomen.

Kleine uitslagen in Azië

Ondanks een voorzichtig herstel van de Japanse inkoopmanagersindices in september (de samengestelde index steeg van 45,2 naar 45,5 punten), staat de Japanse beurs vanmorgen op verlies. Die moet natuurlijk ook nog wat 'goedmaken' na twee dagen te zijn gesloten vanwege feestdagen. Toch sloten de Nikkei-index en de Topix slechts 0,1% lager. Ook op de andere Aziatische beurzen zijn de uitslagen klein. De Hang Seng-index noteert onveranderd en de beurs van Shanghai wint 0,1%. De Koreaanse Kospi-index is 0,26% hoger gesloten. De Australische beurs is een uitschieter met een winst van 2,4%, door speculatie op een renteverlaging door de Australische centrale bank. Het geeft nog maar eens aan hoe belangrijk (extra) stimulering door centrale banken voor de financiële markten is. Het is de 'zuurstof' waar beurzen van leven.

Nike en Tesla beïnvloeden stemming VS

De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices geven op dit moment een gemengd beeld. De veel beter dan verwachte cijfers die Nike gisteravond nabeurs bekendmaakte, geven de futures op de S&P 500-index een boost. Tegenvallende nieuwsberichten van Tesla zetten echter de futures op de Nasdaq licht onder druk. Desondanks verwachten we dat de Europese beurzen door het positieve slot van Wall Street vanmorgen hoger zullen openen.

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere de definitieve groeicijfers over het tweede kwartaal van Nederland en Spanje. Verder verwachten we voorlopige inkoopmanagersindices van september uit Frankrijk, Duitsland, het VK en de eurozone. Voor de eurozone wordt een gelijke stand van 51,9 punten (samengestelde index) verwacht. Ook uit de VS krijgen we vanmiddag de voorlopige inkoopmanagersindices van onderzoeksbureau Markit. Voor de productiesector wordt deze maand een kleine stijging verwacht (van 53,1 naar 53,5), maar voor de dienstensector rekenen analisten op een daling van 55 naar 54,5 punten. Nog steeds groei maar dus wel iets minder, wat past bij onze verwachtingen.

Fijne dag!

Groet, Simon

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 512,77 op AEX 10,0 5,60 5,62 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 456,81 op AEX 5,0 11,19 11,21 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 615,1 op AEX 10,0 5,62 5,64 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 662,0 op AEX 5,0 11,16 11,18 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 23 september 2020, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.