Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse AEX Neerwaartse versnelling

donderdag 24 september 2020

De trends in de aandelenmarkt blijven neerwaarts gericht. We zien steeds meer verslechteringen ontstaan en grote toppatronen die worden geactiveerd. Binnenkort kan er een neerwaartse versnelling worden gestart. 

1e koersdoel van de gevormde en geactiveerde toppatronen ligt rond de 500

 De AEX bevindt zich al langere tijd in een consolidatiefase die ik aanmerk als topvormingsfase. Deze fase startte begin juni en duurt inmiddels al bijna 4 maanden. Begin juni brak de AEX door zijn vanaf de maartbodem (389) stijgende bodemlijn nadat daarvoor een top was gezet bij 573,50. In de daaropvolgende maanden wist de AEX zijn top nog bijna 15 punten te verhogen naar 587, maar we zagen destijds al een duidelijke afvlakking van de opgaande tendens in de AEX. De beweging vanaf de juni-bodem (530) tot aan de juli-top bij 587 zorgde ook voor de contouren van een grote stijgende wig. Bij een dergelijk patroon stijgen de bodems sneller dan de toppen, en dit zijn potentiële toppatronen. Direct na de vorming van de top bij 587 werd de onderkant van deze stijgende wig neerwaarts gebroken. De AEX vormde daarbij ook een driedaags toppatroon, een zogenoemde evening star. Dit zijn relatief zeldzame toppatronen. Vanaf de vorming van deze top en de doorbraak onder de opgaande bodemlijn van de stijgende wig zien we sinds medio juli een patroon van lagere toppen in de AEX. Deze dalende toppenlijn is ook al meerdere keren getest. Hoe vaker een dergelijke lijn wordt getest, hoe krachtiger deze wordt. Vandaag ligt deze dalende toppenlijn bij 556. Pas een structurele doorbraak hierboven en boven de meest recente top van 560 zorgt voor een langere periode van zijwaartse consolidatie. In dat scenario ontstaat ook meer opwaarts potentieel richting de dubbele top bij 568 tot mogelijk hoger. Deze dalende toppenlijn maakte verder ook deel uit van een dalende driehoek. Deze driehoek maakte weer deel uit van een groot en sinds juni gestart hoofd-schouderpatroon. Beide toppatronen zijn inmiddels geactiveerd en hebben voor de komende maanden een te berekenen koersdoel van ongeveer 500 punten in de AEX. 

Grafiek AEX-index op dagbasis

Visie technische analyse:

korte termijn

lange termijn

steunniveaus

weerstandniveaus

Short

Short

534,60 / 533,20 / 529,80 / 528,70

545 / 553,80 / 556 / 560 / 568


Veel signalen die wijzen op topvorming en een neerwaarts vervolg in de komende maanden

Buiten al deze toppatronen zien we meer signalen van de overspannen aandelenmarkt die was ontstaan in de afgelopen maanden. Zo was er tot medio juli duidelijke negatieve divergentie aanwezig in de AEX. Dit betekent dat de AEX zelf in die periode nog hogere toppen op de borden zette, maar de technische indicatoren (MACD en RSI) juist lagere toppen vormden. We zien in deze indicatoren nog steeds een patroon van lagere toppen met nog genoeg neerwaartse ruimte. Verder is het enorme herstel van bijna 200 punten vanaf de maartbodem een klassieke terugtest gebleken naar de voormalige opgaande bodemlijn van de bullmarkt die in 2009 startte en in 2018 al werd beëindigd. Als laatste zagen we recentelijk een opwaartse crossing tussen het 50-daags en 200-daags gemiddelde. Ik gaf in de afgelopen tijd al vaker aan dat dit geen geldige golden cross was, maar de resultante van de lange en zeer krachtige herstelbeweging. We zien dat beide gemiddelden momenteel neerwaarts gericht zijn en de kans op een nieuwe negatieve crossing (50-daags breekt neerwaarts door het 200-daags gemiddelde) slechts een kwestie van tijd is. Waar liggen nu de belangrijkste punten om in de gaten te houden? Ik gaf hierboven al aan dat de dalende toppenlijn bij 556 is te vinden en de meest recente top bij 560. Een structureel slot hierboven zorgt voor een verlenging van de zijwaartse consolidatiefase die inmiddels bijna 4 maanden duurt. Daarboven ontstaat meer opwaartse ruimte en zal een neerwaarts vervolg worden uitgesteld. Ik blijf wel van mening dat de AEX zich in een langetermijn bearmarkt bevindt en de koersen in de komende 12 maanden nog aanzienlijk lagere niveaus zullen opzoeken. Aan de onderkant zagen we al dat de neklijn van de eerder beschreven toppatronen bij 543,60 – 545 al meerdere keren werd gebroken. Eerder deze week werd een dieptepunt op de borden gezet bij 533,20. Hiermee werd bijna de zeer belangrijke middellangetermijnsteun bij 529 – 530 getest. Een structurele doorbraak onder deze zone zorgt voor de definitieve bevestiging van de top in het langere termijnbeeld en kan een volgende neerwaartse versnelling starten. Ik acht de kans hierop in de komende weken groot. Mijn richtzone voor de komende maanden ligt bij 490 – 500. Hier liggen meerdere belangrijke punten, onder andere het 38,2%-Fibonacci-retracementniveau van de gehele herstelbeweging. Een test van deze zone bij 490 – 500 acht ik dit jaar nog zeker mogelijk.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 512,77 op AEX 10,0 5,60 5,62 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 456,81 op AEX 5,0 11,19 11,21 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 615,14 op AEX 10,0 5,62 5,64 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 662,0 op AEX 5,0 11,16 11,18 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 24 september 2020 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.